Teksti suurus:

Kaitseliidu Pärnumaa Maleva lipu kirjeldus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RTL 2003, 128, 2068

Kaitseliidu Pärnumaa Maleva lipu kirjeldus

Vastu võetud 03.12.2003 nr 13

Määrus kehtestatakse «Kaitseliidu seaduse» (RT I 1999, 18, 300; 2002, 53, 336; 57, 357; 61, 375; 2003, 23, 133) § 7 lõike 2 alusel.

Kaitseliidu Pärnumaa Maleva lipu kuldsel lipukangal on must käpprist, mille keskel on Pärnumaa vapp. Vardapoolses ülemises nurgas asetseb Kaitseliidu embleem. Lipu mõlemad küljed on ühesugused. Lipukangast, mille suurus on 105×120 cm, ääristavad kuldsed narmad pikkusega 7 cm. Vardaehiseks on kuldne odaots, millesse on lõigatud riigivapi lõvid (lisa).

Minister Margus HANSON

Kantsler Indrek KANNIK


Kaitseministri 3. detsembri 2003. a määruse nr 13
«Kaitseliidu Pärnumaa Maleva lipu kirjeldus»
lisa

/otsingu_soovitused.json