Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2004
Avaldamismärge:RTL 2003, 128, 2077

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Vastu võetud 12.12.2003 nr 137

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116) § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 118, 1723; 147, 2152; 2003, 23, 337; 75, 1104; 88, 1297; 101, 1529) lisas tehakse muudatused, mis on toodud määruse lisas.

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

Minister Marko POMERANTS
Kantsler Maarja MÄNDMAA

Lisa
Sotsiaalministri 12. detsembri 2003. a määruse nr 137 «Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse  nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» muutmine» juurde

«EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU» MUUDATUSED

1) lisada rida nr 3253 järgmises sõnastuses:

3253 alfalipoehape A16AX01 THIOCTACID 600 HR kaetud tablett
600 mg N30
VIATRIS
GmbH & Co
50%              

2) lisada read nr 3225–3226 järgmises sõnastuses:

3225 Amlodipiin C08CA01 AGEN
tablett
5 mg N30
Leciva a.s. 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20

*(1)

     
3226 Amlodipiin C08CA01 AGEN
tablett
10 mg N30
Leciva a.s. 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20

*(1)

     

3) lisada rida nr 3227 järgmises sõnastuses:

3227 asatiopriin L04AX01 AZAREKHEXAL 50 tablett
50 mg N100
Hexal AG 50%              

4) lisada rida nr 3243 järgmises sõnastuses:

3243 asitromütsiin J01FA10 AZATRIL
caps
250 mg N6
Balkanpharma-Razgrad 50%              

5) lisada read nr 3244–3246 järgmises sõnastuses:

3244 asitromütsiin J01FA10 AZITROX
tablett
250 mg N3
Leciva a.s. 50%              
3245 asitromütsiin J01FA10 AZITROX
tablett
250 mg N6
Leciva a.s. 50%              
3246 asitromütsiin J01FA10 AZITROX
tablett
500 mg N3
Leciva a.s. 50%              

6) lisada rida nr 3205 järgmises sõnastuses:

3205 beklometasoon R03BA01 BECLOMET EASYHALER inhalatsioonipulber 200 mcg/annuses 200 annust N1 (alustuspakend) Orion 50%   75% J45*

*rev pediaatril ja pulmonoloogil

     

7) rida nr 214 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

214 beklometasoon R03BA01 BECLOMET EASYHALER inhalatsioonipulber 200 mcg/annuses 200 annust N1 (kasutuspakend) Orion 50%   75% J45* [RTL 2002, 118, 1723 jõust. 21.10.2002] *rev pediaatril ja pulmonoloogil [RTL 2002, 118, 1723 jõust. 21.10.2002]      

8) lisada rida nr 3206 järgmises sõnastuses:

3206 beklometasoon R03BA01 ECOBEC 250 MCG EASYBREATHE
inhal aeros
250 mcg/annus
200 annust N3
IVAX - CR a.s. 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil      

9) lisada read nr 3210–3211 järgmises sõnastuses:

3210 budesoniid R03BA02 MIFLONIDE 200 mcg inhal. pulber kapslis 200 mcg N60 Novartis Pharma 50%   75%

J45*

*rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      
3211 budesoniid R03BA02 MIFLONIDE 400 mcg inhal. pulber kapslis 400 mcg N60 Novartis Pharma 50%   75%

J45*

*rv alla 18-aastasele lapsele ning rev pediaatril ja pulmonoloogil      

10) lisada rida nr 3228 järgmises sõnastuses:

3228 diklofenak M01AB05 DICLOBERL RETARD retardkapsel
100 mg N20
Berlin-
Chemie
50%   75%

L40; M07; M05; M06; M08; M15-M19; M30-M33; M35; M45; M46

       

11) lisada read 3251–3252 järgmises sõnastuses:

3251 esetimiib C10AX09 EZETROL 10 mg N14 MSD 50%              
3252 esetimiib C10AX09 EZETROL 10 mg N28 MSD 50%              

12) lisada rida nr 3257 järgmises sõnastuses:

3257 insuliin, humaan, keskmise toimeajaga A10AC01 PROTAPHANE FLEXPEN süstesuspensioon
100 TÜ/ml
pensüstel 3 ml N5
Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 

13) lisada rida nr 3258 järgmises sõnastuses:

3258 insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu A10AD01 HUMULIN M3 (30/70) PEN süstelahus
100 TÜ/ml
pensüstel 3 ml N5
Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 

14) lisada rida nr 3231 järgmises sõnastuses:

3231

kaltsipotriool+
beetametasoon

D05AX80

DAIVOBET salv
50 mcg+0,5 mg/g 30 g

Leo

50%

             

15) lisada read nr 3222–3224 järgmises sõnastuses:

3222

karvedilool

C07AG02

CARVEDILOLHEXAL 6,25 tablett 6,25 mg N30

Hexal AG

50%

             
3223

karvedilool

C07AG02

CARVEDILOLHEXAL 12,5 tablett 12,5 mg N30

Hexal AG

50%

             
3224

karvedilool

C07AG02

CARVEDILOLHEXAL 25 tablett 25 mg N30

Hexal AG

50%

             

16) lisada rida nr 3229 järgmises sõnastuses:

3229

levodopa+
karbidopa

N04BA81

NAKOM tablett
250 mg+25 mg N100

LEK

50%

        100% G20* *rev neuro-
loogil

17) lisada rida nr 3230 järgmises sõnastuses:

3230

lornoksikaam

M01AC05

XEFO RAPID tablett
8 mg N20

Nycomed SEFA

50%

             

18) lisada read nr 3259–3261 järgmises sõnastuses:

3259

memantiin

N06DX01

AXURA kaetud tablett
10 mg N28

Merz Pharma-
ceuticals

50%

             
3260

memantiin

N06DX01

AXURA kaetud tablett
10 mg N56

Merz Pharma-
ceuticals

50%

             
3261

memantiin

N06DX01

AXURA kaetud tablett
10 mg N112

Merz Pharma-
ceuticals

50%

             

19) lisada read nr 3212–3221 järgmises sõnastuses:

3212

mirtasapiin

N06AX11

REMERON SOLTAB s.lag.tabl 15 mg N 6

N.V. ORGANON

50%

             
3213

mirtasapiin

N06AX11

REMERON SOLTAB s.lag.tabl 15 mg N 18

N.V. ORGANON

50%

             
3214

mirtasapiin

N06AX11

REMERON SOLTAB s.lag.tabl 15 mg N 30

N.V. ORGANON

50%

             
3215

mirtasapiin

N06AX11

REMERON SOLTAB s.lag.tabl 15 mg N 48

N.V. ORGANON

50%

             
3216

mirtasapiin

N06AX11

REMERON SOLTAB s.lag.tabl 15 mg N 96

N.V. ORGANON

50%

             
3217

mirtasapiin

N06AX11

REMERON SOLTAB s.lag.tabl 30 mg N 6

N.V. ORGANON

50%

             
3218

mirtasapiin

N06AX11

REMERON SOLTAB s.lag.tabl 30 mg N 18

N.V. ORGANON

50%

             
3219

mirtasapiin

N06AX11

REMERON SOLTAB s.lag.tabl 30 mg N 30

N.V. ORGANON

50%

             
3220

mirtasapiin

N06AX11

REMERON SOLTAB s.lag.tabl 30 mg N 48

N.V. ORGANON

50%

             
3221

mirtasapiin

N06AX11

REMERON SOLTAB s.lag.tabl 30 mg N 96

N.V. ORGANON

50%

             

20) lisada read 3233–3234 järgmises sõnastuses:

3233

norelgestromiin
+etinüülöstradiool

G03AA82

EVRA TTS
6 mg+0,6 mg N3

Janssen

50%

             
3234

norelgestromiin
+etinüülöstradiool

G03AA82

EVRA TTS
6 mg+0,6 mg N9

Janssen

50%

             

21) rida nr 1926 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1926 okskarbasepiin N03AF02 TRILEPTAL 300 kaetud tablett 300 mg N50 Novartis Pharma 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning rev neuroloogil
täiskasvanule II valiku ravina konventsionaalsetele ravimitele resistentse epilepsia näidustusel, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

22) rida nr 1929 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1929 okskarbasepiin N03AF02 TRILEPTAL 600 kaetud tablett 600 mg N50 Norvatis Pharma 50%         100% G40* *rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele ning rev neuroloogil
täiskasvanule II valiku ravina konventsionaalsetele ravimitele resistentse epilepsia näidustusel, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

23) lisada read 3254–3256 järgmises sõnastuses:

3254

rosuvastatiin

C10AA07

CRESTOR tablett 10 mg N28

AstraZeneca UK Ltd.

50%

             

3255

rosuvastatiin

C10AA07

CRESTOR tablett 20 mg N28

AstraZeneca UK Ltd.

50%

             

3256

rosuvastatiin

C10AA07

CRESTOR tablett 40 mg N28

AstraZeneca UK Ltd.

50%

             

24) lisada rida nr 3204 järgmises sõnastuses:

3204

salbutamool

R03AC02

BUVENTOL EASYHALER inhalatsioonipulber
200 mcg/annuses
200 annust N1 (alustuspakend)

Orion

50%

 

75%

J45*; J43**; J44**

*rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil

     

25) read nr 2229–2230 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2229

salbutamool

R03AC02

BUVENTOL EASYHALER inhalatsioonipulber
100 mcg/annuses
200 annust N1 (kasutuspakend)

Orion

50%

 

75%

J45*; J43**; J44**

*rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil

     

2230

salbutamool

R03AC02

BUVENTOL EASYHALER inhalatsioonipulber
200 mcg/annuses
200 annust N1 (kasutuspakend)

Orion

50%

 

75%

J45*; J43**; J44**

*rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmonoloogil

     

26) lisada read nr 3207–3209 järgmises sõnastuses:

3207

salmeterool+
flutikasoon-
propionaat

R03AK82

SERETIDE INHALER 50 inhal aeros, susp
25 mcg+50 mcg/annus 120 annust N1

Glaxo Wellcome

50%

 

75%

J45*

*rv alla 18-aastasele lapsele, rev pediaatril ja pulmonoloogil

     

3208

salmeterool+
flutikasoon-
propionaat

R03AK82

SERETIDE INHALER 125 inhal aeros, susp
25 mcg+125 mcg/annus 120 annust N1

Glaxo Wellcome

50%

 

75%

J45*

*rv alla 18-aastasele lapsele, rev pediaatril ja pulmonoloogil

     

3209

salmeterool+
flutikasoon-
propionaat

R03AK82

SERETIDE INHALER 250 inhal aeros, susp
25 mcg+250 mcg/annus 120 annust N1

Glaxo Wellcome

50%

 

75%

J45*;

*rv alla 18-aastasele lapsele, rev pediaatril ja pulmonoloogil

     

27) lisada rida nr 3263 järgmises sõnastuses:

3263 zidovudiin J05AB05 RETROVIR siirup
10 mg/ml 200 ml
Glaxo Wellcome 50%         100% (B20-B24)*; Z20.6*; Z21 *rv patsienti jälgival ja ravival infektsionistil HIV-positiivse ema vastsündinule HIV-infektsiooni primaarseks
profülaktikaks 6 nädala jooksul pärast sündi ning HIV-positiivse lapse kombinatsioonravi osana kuni eani, mil on võimalik ravimi manustamine kapslitena, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

28) lisada read 3235–3242 järgmises sõnastuses:

3235

temosolomiid

L01AX03

TEMODAL kapsel 5 mg N 5

Schering-
Plough

50%

             

3236

temosolomiid

L01AX03

TEMODAL kapsel 5 mg N 20

Schering-
Plough

50%

             

3237

temosolomiid

L01AX03

TEMODAL kapsel 20 mg N 5

Schering-
Plough

50%

             

3238

temosolomiid

L01AX03

TEMODAL kapsel 20 mg N 20

Schering-
Plough

50%

             

3239

temosolomiid

L01AX03

TEMODAL kapsel 100 mg N 5

Schering-
Plough

50%

             

3240

temosolomiid

L01AX03

TEMODAL kapsel 100 mg N 20

Schering-
Plough

50%

             

3241

temosolomiid

L01AX03

TEMODAL kapsel 250 mg N 5

Schering-
Plough

50%

             

3242

temosolomiid

L01AX03

TEMODAL kapsel 250 mg N 20

Schering-
Plough

50%

             

29) rida nr 2461 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2461

testosteroon

G03BA03

ANDRIOL TESTOCAPS kapsel
40 mg N60

N.V. ORGANON

50%

        100% (C00-D48)*; E23**; E29.1**; E89.5**; Q98** *rv hematoloogil, onkoloogil ja uroloogil;
**rv endokrinoloogil ja
günekoloogil

30) lisada rida nr 3262 järgmises sõnastuses:

3262

travoprost

S01EX80

TRAVATAN silmatilgad 40 mcg/ml 2,5 ml N1

Alcon UK

50%

        100% (H40-H42)* *rv oftalmoloogil, kui monoteraapia beeta-adrenoblokaatori ja karboanhüdraasi inhibiitoriga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku või mõlema rühma ravimid on vastunäidustatud, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

31) rida nr 2658 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2658

triptoreliin

L02AE04

DIPHERELINE 3,75 MG injektsioonisubstants 3,75 mg N1

Beaufour Ipsen Int

50%

  75% N80*; E22.8** *rv günekoloogil III–IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist;
**rv endokrinoloogil ja pediaatril, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
     

32) lisada read 3247–3250 järgmises sõnastuses:

3247

tsitalopraam

N06AB04

CIRAL 20 tablett 20 mg N28

Hexal AG

50%

             

3248

tsitalopraam

N06AB04

CIRAL 30 tablett 30 mg N28

Hexal AG

50%

             

3249

tsitalopraam

N06AB04

CIRAL 40 tablett 40 mg N28

Hexal AG

50%

             

3250

tsitalopraam

N06AB04

CIRAL 60 tablett 60 mg N14

Hexal AG

50%

             

33) Lisada rida nr 3232 järgmises sõnastuses:

3232

tsüproteroon+
östrogeen

G03HB01

FEMINA-35 tablett
2 mg+35 mcg N21

Nycomed SEFA

50%

             

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json