Teksti suurus:

Eesti Vabariigi haridusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2004
Avaldamismärge:RT I 2003, 78, 526

Eesti Vabariigi haridusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 03.12.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. detsembri 2003. a otsusega nr 483

§ 1. Eesti Vabariigi haridusseaduses (RT 1992, 12, 192; RT I 2003, 33, 205; 48, 342; 58, 387) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 361 täiendatakse lõigetega 6 1–64 järgmises sõnastuses:

« (61) Ühel kuni 5-aastast last kasvataval vanemal, kes lõpetas õppe käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud õppeasutuses seoses õppekava täitmisega täies mahus, on õigus taotleda riigi poolt tagatud õppelaenu summa tagasimaksmata osa (välja arvatud intressid) osalist kustutamist Vabariigi Valitsuse kehtestatud tingimustel ja korras.

(62) Riik võtab üle käesoleva paragrahvi lõikes 6 1 nimetatud isiku laenukohustused krediidiasutuse ees iga sündinud lapse kohta 50 protsendi ulatuses, kaksikute puhul 75 protsendi ulatuses, kolmikute puhul 100 protsendi ulatuses riigi tagatud õppelaenu summa tagasimaksmata osast õppelaenu osalise kustutamise taotlemise päevast arvates. Iga järgmise sündinud lapse eest võtab riik isiku laenukohustused üle 50 protsendi ulatuses õppelaenu summa tagasimaksmata osast, millest on maha arvatud riigi poolt eelnevalt ülevõetud laenukohustused.

(63) Käesoleva paragrahvi lõike 61 alusel võtab riik laenukohustused üle õpingute alustamisest alates kuni kuue õppeaasta eest (välja arvatud doktoriõpe) võetud õppelaenu ulatuses.

(64) Isikul ei ole õigust riigi tagatud õppelaenu summa tagasimaksmata osa kustutamisele käesoleva paragrahvi lõigete 6 ja 6 1 alusel üheaegselt.»;

2) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Käesoleva seaduse § 361 lõikeid 6 1–64 rakendatakse:
1) 2004. aastal vanemale, kes kasvatab kuni 1-aastast last;
2) 2005. aastal vanemale, kes kasvatab kuni 2-aastast last;
3) 2006. aastal vanemale, kes kasvatab kuni 3-aastast last;
4) 2007. aastal vanemale, kes kasvatab kuni 4-aastast last;
5) 2008. aastast alates vanemale, kes kasvatab kuni 5-aastast last.»

§ 2. Õppetoetuste ja õppelaenu seaduses (RT I 2003, 58, 387) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 täiendatakse lõigetega 51–5 4 järgmises sõnastuses:

« (51) Ühel kuni 5-aastast last kasvataval vanemal, kes lõpetas õppe käesoleva seaduse § 15 lõikes 1 nimetatud õppeasutuses seoses õppekava täitmisega täies mahus, on õigus taotleda riigi poolt tagatud õppelaenu summa tagasimaksmata osa (välja arvatud intressid) osalist kustutamist Vabariigi Valitsuse kehtestatud tingimustel ja korras.

(52) Riik võtab üle käesoleva paragrahvi lõikes 5 1 nimetatud isiku laenukohustused krediidiasutuse ees iga sündinud lapse kohta 50 protsendi ulatuses, kaksikute puhul 75 protsendi ulatuses, kolmikute puhul 100 protsendi ulatuses riigi tagatud õppelaenu summa tagasimaksmata osast õppelaenu osalise kustutamise taotlemise päevast arvates. Iga järgmise sündinud lapse eest võtab riik isiku laenukohustused üle 50 protsendi ulatuses õppelaenu summa tagasimaksmata osast, millest on maha arvatud riigi poolt eelnevalt ülevõetud laenukohustused.

(53) Käesoleva paragrahvi lõike 51 alusel võtab riik laenukohustused üle õpingute alustamisest alates kuni kuue õppeaasta eest (välja arvatud doktoriõpe) võetud õppelaenu ulatuses.

(54) Isikul ei ole õigust riigi tagatud õppelaenu summa tagasimaksmata osa kustutamisele käesoleva paragrahvi lõigete 5 ja 5 1 alusel üheaegselt.»;

2) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Käesoleva seaduse § 18 lõikeid 51–5 4 rakendatakse:
1) 2004. aastal vanemale, kes kasvatab kuni 1-aastast last;
2) 2005. aastal vanemale, kes kasvatab kuni 2-aastast last;
3) 2006. aastal vanemale, kes kasvatab kuni 3-aastast last;
4) 2007. aastal vanemale, kes kasvatab kuni 4-aastast last;
5) 2008. aastast alates vanemale, kes kasvatab kuni 5-aastast last.»

§ 3. Seaduse jõustumine

(1) Käesoleva seaduse § 1 jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 2 jõustub 2004. aasta 1. septembril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json