Teksti suurus:

Põllumajandusministri 19. juuni 2003. a määruse nr 59 "Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.12.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 129, 2093

Põllumajandusministri 19. juuni 2003. a määruse nr 59 "Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele" muutmine

Vastu võetud 15.12.2003 nr 110

Määrus kehtestatakse «Loomakaitseseaduse» (RT I 2001, 3, 4; 2002, 13, 78; 61, 375; 63, 387; 96, 566) § 3 lõike 4 punkti 1 ja Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 «Volituste andmine «Loomatauditõrje seadusest» ja «Loomakaitseseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» (RT I 2001, 45, 251; 2002, 101, 593) punkti 4 alusel.

Muudan põllumajandusministri 19. juuni 2003. a määruse nr 59 «Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele» § 11 lõike 1 punkti 1 ja sõnastan selle järgmiselt:

« 1) vähemalt 750 cm2 puuripinda kana kohta, millest 600 cm2 on kasutatav pind ning ülejäänud pinna kohal peab puuri kõrgus olema vähemalt 20 cm ning puuri üldpindala vähemalt 2000 cm2;».

Minister Tiit TAMMSAAR

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json