Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse § 63 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.03.2004
Avaldamismärge:RT I 2003, 81, 542

Vabariigi Valitsuse seaduse § 63 muutmise seadus

Vastu võetud 03.12.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 15. detsembri 2003. a otsusega nr 486

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349) § 63 lõikes 2 tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõiget täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) Raudteeinspektsioon.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 31. märtsil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json