Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.12.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 128, 2087

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Vastu võetud 12.12.2003 nr 196

«Muinsuskaitseseaduse» (RT I 2002, 27, 153; 47, 297; 53, 336; 63, 387) § 12 lõike 1 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise kord» (RT I 2002, 77, 454) §-le 4 käsin:

1. Tunnistada arhitektuurimälestiseks (järjekorranumber, nimetus, dateering, omavalitsusüksus, asukoht):

Tartu linnas      
1) Hoone Kroonuaia tn 76 1880 Tartu Kroonuaia tn 76
2) Ärihoone fassaadid Riia tn 15B 1939 Tartu Riia tn 15B
Pärnu linnas      
3) Puitvilla Welm fassaadid ja
    ehitusmaht
1897 Pärnu Lehe tn 1
Harju maakonnas      
4) Tuuliku talu pukktuulik 1851 Nissi vald Ellamaa küla
Lääne maakonnas      
5) Nakama karjamõisa mõisamaja 19. saj IV veerand Ridala vald Tuuru küla

2. Käesoleva käskkirja aluseks oleva Muinsuskaitseameti eksperdihinnanguga ja väljavõttega Muinsuskaitse Nõukogu koosoleku protokollist on võimalik tutvuda Kultuuriministeeriumis ja Muinsuskaitseametis.

3. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teataja Lisas, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140) sätestatud korras.

Minister Urmas PAET

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json