Teksti suurus:

Pankrotitoimkonna liikme tasu piirmäärad

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2003, 131, 2106

Pankrotitoimkonna liikme tasu piirmäärad

Vastu võetud 18.12.2003 nr 70

Määrus kehtestatakse «Pankrotiseaduse» (RT I 2003, 17, 95) § 76 lõike 2 alusel.

§ 1. Pankrotitoimkonna liikme tasu piirmäärad

(1) Pankrotitoimkonna liikme tasuks võib määrata kuni 3 (kolm) Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära kuus.

(2) Pankrotimenetluse erilise keerukuse, töömahukuse või pankrotivara suuruse korral võib pankrotitoimkonna liikme tasuks määrata kuni 5 (viis) Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära kuus.

(3) Väljaspool toimkonna koosolekuid täidetavate lisaülesannete eest võib toimkonna liikmele maksta täiendavat tunnitasu. Tunnitasuks võib määrata kuni 15 (viisteist) Vabariigi Valitsuse kehtestatud tunnipalga alammäära.

(4) Toimkonna liikmetele makstavad tasud kokku ei või ületada 6 (kuut) Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära kuus.

(5) Kui pankrotitoimkonna liikmele makstakse täiendavat tunnitasu, peab liige pidama tööaja arvestust ning esitama selle kohtule lõpparuande kinnitamisel.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

Minister Ken-Marti VAHER

Kantsler Priidu PÄRNA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json