Teksti suurus:

Palga alammäära kehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2004
Avaldamismärge:RT I 2003, 83, 561

Palga alammäära kehtestamine

Vastu võetud 18.12.2003 nr 323

Määrus kehtestatakse «Palgaseaduse» (RT I 1994, 11, 154; 1995, 12, 120; 1999, 29, 397; 2000, 10, 59; 40, 248; 2001, 42, 233; 50, 287; 2002, 61, 375; 62, 377; 111, 662) § 2 lõike 7 alusel.

§ 1. Palga alammäära kehtestamine

Kehtestada tunnipalga alammääraks 14 krooni 60 senti ja kuupalga alammääraks täistööaja korral 2480 krooni.

§ 2. Rakendussätted

(1) Vabariigi Valitsuse 3. detsembri 2002. a määrus nr 366 «Palga alammäära kehtestamine» (RT I 2002, 99, 583) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS

Justiitsminister
sotsiaalministri ülesannetes Ken-Marti VAHER

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json