Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määruse nr 269 "Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.12.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 83, 565

Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määruse nr 269 "Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord" muutmine

Vastu võetud 19.12.2003 nr 327

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352) § 15 lõike 2 ja § 24 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määruse nr 269 «Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord» (RT I 2001, 69, 424) § 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 17. Käesoleva määruse nõuete täitmisest Ida-Viru maakonnas

Ida-Viru maakonnas võib vee erikasutusloa andja lubada määruses toodud heitvee reostusnäitajate määrusekohaste piirväärtuste ületamist või reovee madalamaid puhastusastmeid 30. aprillini 2004. a reostusallikate puhul, mille reoveest on rohkem kui 25% tööstusreovesi ja mis ei põhjusta suublaks oleva veekogu või pinnase reostumist.»

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json