Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määruse nr 244 "Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2004
Avaldamismärge:RT I 2003, 83, 566

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määruse nr 244 "Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine

Vastu võetud 19.12.2003 nr 328

Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808; 1999, 93, 833; 2002, 34, 207) § 6 lõike 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 24. septembri 1996. a määrusega nr 233 «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse rakendamine» kinnitatud «Asustusüksuste liigi, nime ja lahkmejoonte määramise aluste ja korraga» (RT I 1996, 72, 1268; 77, 1368; 1997, 36, 544).

§ 1. Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määrusega nr 244 «Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine» kinnitatud «Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistut» (RT I 1997, 95/96, 1577; 99, 1604; 1998, 56, 842; 60, 955; 96, 1516; 112, 1853; 1999, 22, 345; 31, 427; 45, 522; 52, 564 ja 568; 53, 579; 57, 606; 2000, 91, 596; 2001, 100, 652 ja 653; 2002, 62, 382, 383, 384, 385 ja 386; 105, 620) täiendatakse Lääne maakonna Oru valla külade loetelus pärast sõna «Linnamäe» sõnaga «Mõisaküla».

§ 2. Mõisaküla, Linnamäe küla, Oru küla, Soolu küla ja Vedra küla vahelised lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardile kantud muudatustele.

§ 3. Muudetud lahkmejooned kannab Maa-amet katastrikaardile.

§ 4. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS

Siseminister Margus LEIVO

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json