Teksti suurus:

Kaubamärgiseaduse § 74 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 66 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2004
Avaldamismärge:RT I 2003, 82, 555

Kaubamärgiseaduse § 74 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 66 muutmise seadus

Vastu võetud 16.12.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 19. detsembri 2003. a otsusega nr 499

§ 1. Kaubamärgiseaduse (RT I 2002, 49, 308; 99, 582) § 74 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 74. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. mail.»

§ 2. Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (RT I 2003, 18, 98) § 66 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 66. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. mail.»

§ 3. Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json