Teksti suurus:

Kriminaalmenetluse koodeksi ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2004
Avaldamismärge:RT I 2003, 83, 558

Kriminaalmenetluse koodeksi ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 17.12.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 19. detsembri 2003. a otsusega nr 502

§ 1. Kriminaalmenetluse koodeksis (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 2002, 85, 503; 82, 480; 2003, 13, 67; 26, 156) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 871 lõike 1 punktis 1 asendatakse arv «2» arvuga «2,5»;

2) paragrahvi 871 lõike 1 punktis 2 asendatakse arv «1» arvuga «1,5».

§ 2. Kriminaalmenetluse seadustikus (RT I 2003, 27, 166) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 179 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna «kaks» arvuga «2,5»;

2) paragrahvi 179 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna «üks» arvuga «1,5».

§ 3. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 2 jõustub 2004. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json