Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.12.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 133, 2174

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine

Vastu võetud 22.12.2003 nr 854

«Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377; 111, 662; 2003, 18, 105; 58, 387) § 11 lõigete 1 ja 6 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2000. a määrusega nr 89 «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord» (RT I 2000, 24, 134):

1. Kustutada Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjast» (RTL 2000, 21, 298; 2002, 30, 447; 81, 1249 ja 1252; 2003, 2, 11 ja 12; 81, 1191 ja 1192; 100, 1517) järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:
1) punktist 1 «Tallinn» Sihtasutus Pärnu Konverentside Stipendiumide ja Uurimistööde Fond (registrikood 90006472) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 3 alusel vastavalt Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuameti 30. septembri 2003. a otsusele nr 3099;
2) punktist 1 «Tallinn» Sihtasutus Tallinna Kodaniku- ja Korrakaitse Fond (registrikood 90000374) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 3 alusel vastavalt Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuameti 23. oktoobri 2003. a otsusele nr 3450;
3) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Spordiklubi Seibun (registrikood 80003550) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 3 punkti 2 ja lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Ida-Viru Maksuameti 16. oktoobri 2003. a otsusele nr 6-03/118;
4) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Vene Ühing Otetšestvo (registrikood 80069477) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 3 punkti 2 ja lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Ida-Viru Maksuameti 16. oktoobri 2003. a otsusele nr 6-03/119.

2. Maksuametil teha käesolev korraldus koos nimekirjast kustutamise aluseks oleva Maksuameti kohaliku asutuse otsusega teatavaks korralduse punktis 1 nimetatud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

3. Korraldust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2004. a.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140) sätestatud korras.

Peaminister Juhan PARTS

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json