Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 14. mai 2002. a määruse nr 157 "Kolmandale isikule "Maksukorralduse seaduses" sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2004
Avaldamismärge:RT I 2003, 89, 600

Vabariigi Valitsuse 14. mai 2002. a määruse nr 157 "Kolmandale isikule "Maksukorralduse seaduses" sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord" muutmine

Vastu võetud 29.12.2003 nr 354

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341; 88, 590) § 66 lõike 5 ja § 69 lõike 4 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 14. mai 2002. a määruse nr 157 «Kolmandale isikule «Maksukorralduse seaduses» sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord» (RT I 2002, 42, 270) § 3 lõikes 2 ja § 4 lõikes 2 asendatakse sõnad «Maksuameti kohalikule asutusele» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele».

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Meelis ATONEN
Rahandusminister Taavi VESKIMÄGI
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json