Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 ""Maksukohustuslaste registri" asutamine ja registri pidamise põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2004
Avaldamismärge:RT I 2003, 89, 599

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 ""Maksukohustuslaste registri" asutamine ja registri pidamise põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 29.12.2003 nr 353

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341; 88, 590) § 17 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77) § 32 lõikega 1.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruses nr 240 ««Maksukohustuslaste registri» asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2002, 68, 408) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Registri vastutav ja volitatud töötleja

Registri vastutavaks ja volitatud töötlejaks on Maksu- ja Tolliamet.»;

2) paragrahvis 14, § 15 pealkirjas ja lõikes 2, § 17 lõigetes 2 ja 3, § 20 lõigetes 1 ja 2, § 21 lõikes 3, § 23 lõikes 4, § 25 lõikes 1, § 27 lõikes 3, §-s 28, § 29 lõigetes 1 ja 2 ning §-s 32 asendatakse sõna «Maksuamet» vastavas käändes sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes;

3) paragrahvi 31 lõikes 2 asendatakse sõnad «Maksuameti ja Tolliameti» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti»;

4) paragrahvi 15 lõikes 1, § 17 lõikes 4, § 21 lõikes 1, § 22 lõikes 2 ning § 24 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad «Maksuameti kohalik asutus» vastavas käändes sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus» vastavas käändes.

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Meelis ATONEN
Rahandusminister Taavi VESKIMÄGI
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json