Teksti suurus:

Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine

Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.12.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.03.2012
Avaldamismärge:

Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine

Vastu võetud 18.07.1996 nr 191
RT I 1996, 58, 1090
jõustumine 14.08.1996

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.10.1997RT I 1997, 73, 120517.10.1997
18.10.2000RT I 2000, 80, 51330.10.2000
14.05.2002RT I 2002, 42, 26926.05.2002
17.12.2002RT I 2002, 105, 61901.01.2003
19.12.2003RT I 2003, 85, 57627.12.2003

Veeseaduse (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241) paragrahvi 7 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:1. Kinnitada "Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri" (juurde lisatud).

2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 2. septembri 1994. a. korralduse nr. 653-k (RT I 1994, 62, 1660) punkti 1 alapunktid 1, 3 ja 6.

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 18. juuli 1996. a. määrusega nr. 191
[RT I 2002, 105, 619 - jõust. 01.01.2003]

Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri

I. osa  

Avalikult kasutatavate järvede nimekiri

Jrk. nr.

1986.a. kood

Nimi

Asukoht

Pindala [ha]

MärkusedHarjumaa

1.

200041

Ulgulaht

Viinistu

8

rannajärv, ajuti merega ühenduses [ajutise väljavooluga]

2.

200042

Maalaht

Viinistu

22

kunagine merelahe osa, ajutine ühendus merega [ajutise väljavooluga]

3.

200100

Lohja järv

Loksast 2,5 km edela pool

56,8

metsajärv

4.

[Kehtetu]

5

200140

Rummu järv

Kuusalust6,5 km lääne pool

49,6

väljavooluga

6

200160

Kahala järv

Kuusalust 4 km lääne pool

345,9

väljavooluga

7.-8.

[Kehtetu]

 

 

9.

200540

Soodajärv

Kloogast 2 km lääneloode pool

5,4

umbjärv

10.

200550

Klooga järv

Klooga

135

väljavooluga

11.

200560

Tõlinõmme järv

Väänast 2,5 km lääne pool

6,5

väljavooluga

12.

200591

Maardu järv

Maardu

64,9

väljavooluga

13.

200601

Rätsepa järv

Saustist 2,5 km loode pool

4,7

rabajärv

14.

200602

Männiku karjäär

Männiku

20,9

osaliselt Tallinnas

15.

200650

Limu järv

Arukülast 4 km edela pool

23,3

väljavooluga

16.

200660

Patika Mädajärv

Arukülast 6 km edela pool

4,5

rabajärv

17.

200670

Lõilasm[ä]e järv

Arukülast 5 km kagu pool

11,6

ajutise väljavooluga

18.

200770

Jussi Väinjärv

Aegviidust 12,5 km põhjakirde poole

5,9

väljavooluga

19.

200930

Jussi Suurjärv

Aegviidust 12,5 põhjakirde poole

20,1

väljavooluga

20.

202060

Ännijärv

Nelijärvest3 km kirde pool

11,1

väljavooluga

21.

202080

Nikerjärv

Aegviidu-Nelijärve

4,4

umbjärv

22.

202090

Vahejärv

Aegviidu-Nelijärve

3,1

umbjärv

23.

202100

Urbukse järv

Aegviidu-Nelijärve

4,6

umbjärv

24.-25.

[Kehtetu]

 

 

26.

202130

Purgatsi järv

Aegviidu-Nelijärve

4,5

umbjärv

27.

202820

Soeotsa Mustjärv

Tänavjärvest [nr.202830] 80m kirde pool

1,7

umbjärv

28.

202830

Tänavjärv

Ristist 10 km lääneedela pool

136,9

väljavooluga

29.

202880

Laanemaa järv

Padisest 9 km lõunakagu pool

7,6

umbjärv

30.

202900

Riisipere Valgejärv

Riisiperest 8 km lääne pool

15,3

umbjärv

31.

202920

Ruila järv

Ruilast 2 km lõuna pool

16,6

väljavooluga

32.

202940

Väheru järv

Hagerist 6,5 km loode pool

11,8

väljavooluga

33.

203030

Kirivalla järv

Kosest 8 km edela pool

10,8

väljavooluga

34.

203040

Rõõsa järv

Paunküla

1,7

väljavooluga

35.

203060

Suur Kaksjärv

Paunküla, Rõõsa järvest [nr.203040] 300m edela pool

2,2

väljavooluga

36.

203070

Väike Kaksjärv

Paunküla, Suurest Kaksjärvest [nr.203060] 50m ida pool

1,2

väljavooluga

37.

203080

Punamäe järv

Ravila

4,6

väljavooluga

38.

203090

Paunküla Mustjärv

Paunküla

2,6

väljavooluga

39.

203100

Rahkjärv

Paunküla, Punamäe järvest [nr.203080] 450m ida pool

4,0

väljavooluga

40.

203110

Lindjärv

Paunkülast1,5 km edela pool

7,0

väljavooluga

41.

203130

Kootsjärv

Paunküla-Muti mnt.ääres

1,0

väljavooluga

42.

203170

Kautla Saarejärv

Paunkülast 7 km idakagu pool

5,0

väljavooluga

43.

203180

Kiruvere järv

Paunküla-Kiruvere

22,0

väljavooluga

44.

204000

Turvaste Mustjärv

Ellamaast 5 km lääneloode pool

6,9

rabajärv

45.

204010

Järvetsa [Järveotsa] järv

Riisiperest 9 km lääneedela pool

16,9

umbjärv

46.

204020

Nurmse järv

Turbast 4 km idakagu pool

34,5

väljavooluga

47.

204030

Lehetu järv

Turbast 2,5 km kagu pool

38,0

väljavooluga

48.

[Kehtetu]Hiiumaa

1.

203640

Kootsra järv

4,5 km põhja pool Kõrgessaarest

5

rannajärv, umbjärv

2.

203710

Kuusikjärv [Pikkjärv]

Lehtmast 3 km lääne pool

1

umbjärv

3.

203720

Põhjatu

Lehtmast 2 km edela pool

0,5

väljavooluga

4.

203730

Tahkuna Suurjärv [Lehtma järv]

Lehtmast 2,5 km edela pool

3,5

väljavooluga

5.

203760

Mailaht

Kõrgessaarest5,5 km kirde pool

15

rannajärv, väljavooluga

6.

203770

Allikalaht

Kõrgessaarest5 km kirde pool

13

rannajärv, väljavooluga

7.

203790

Venelaht

Kõrgessaarest 4 km kirde pool

2

rannajärv, väljavooluga

8.

204480

Kajumeri

Reigi

1,0-5,5

rannajärv, ajutise väljavooluga

9.

204510

Tammelais

Kõrgessaare

5-20

rannajärv, väljavooluga

10.

204520

Veskilais

Kõrgessaare-Jõeranna

20-35

rannajärv, väljavooluga

11.

204550

Vohioja järv

Vohilaid

1,5

rannajärv, väljavooluga

12.

205130

Tihu järv

Käinast 11 km lääne pool

8,5

väljavooluga

13

205131

Tihu Keskmine järv

Käinast 11,5 km lääne pool

2,7

väljavooluga

14.

205132

Tihu Kolmas järv[Väikejärv]

Käinast 12 km lääne pool

4,6

väljavooluga

15.

205133

Haatasoo järv

 

Kõrgessaarest 5 km kirde pool

10ha

väljavooluga rannajärv

 

16.

205134

Kirikulaht

Kõrgessaarest 0,5 km ida pool

45–55ha

läbivooluga rannajärv

 

 

 

 17.

 205135

 Künaauk

Künaaugu järvel pindalaga 22,5 ha jäetakse avalikust kasutamisest välja veekogu kirde-edela suunas läbivast tammist loode poole jääv kalakasvatuse osa pindalaga 11 ha
[RT I 2002, 105, 619 – jõust. 1.01.2003]

 

Kõrgessaarest 5 km kirde pool

 11,5 ha

 läbivooluga rannajärvIda-Virumaa

1.

201400

Uljaste Soojärv

Sondast 5 km loode pool

2,6

umbjärv

2.

201214

Uljaste järv

Sondast 3,5 km loode pool

62,9

umbjärv

3.

201470

Peenjärv

Jõhvist 8 km ida pool

0,6

läbivoolujärv Vasavere jõel

4.

201480

Isanda järv

Jõhvist 8 km idakagu pool

4,5

läbivoolujärv Vasavere jõel

5.

201490

Kastjärv

Ahtmest 6 km ida pool, Vasavere

2,8

väljavooluga

6.

201500

Liivjärv

Ahtmest 6 km ida pool

6,0

väljavooluga

7.

201510

Rääkjärv

Ahtmest 5,5 km ida pool

5,4

väljavooluga

8.

202420

Ratva järv

Mäetagusest 3 km lääneedela pool

29,4

väljavooluga

9.

202440

Kalina järv

Sompast 7 km kagu pool

4,1

umbjärv

10.

202460

Vasavere Mustjärv

Ahtmest 7 km idakagu pool

0,9

väljavooluga

11.

202470

Kurtna Konnajärv

Ahtmest 6,5 km idakagu pool

2,2

väljavooluga

12.

202480

Kihljärv

Ahtmest 8 km idakagu pool

2,3

väljavooluga

13.

202490

Pannjärv

Ahtmest 5 km lõuna pool

2,4

umbjärv

14.

202520

Nootjärv

Ahtmest 7 km idakagu pool

5,3

väljavooluga

15.

202540

Virtsiku järv

Ahtmest 7,5 km idakagu pool

2,4

väljavooluga

16.

202550

Piirakajärv

Kurtnast 2 km ida pool

1,3

väljavooluga

17.

202560

Aknajärv

Kurtnast 4 km ida pool

8,3

väljavooluga

18.

202570

Kuradijärv

Kurtnast 3 km ida pool

1,6

umbjärv

19.

202580

Kurtna Suurjärv

Kurtna

34,3

väljavooluga

20.

202590

Kurtna Valgejärv

Kurtnast4,5 km ida pool

8,6

väljavooluga

21.

202600

Jaala järv

Kurtnast 3,5 km ida pool

19,6

väljavooluga

22.

202610

Martiska järv

Kurtna järvest [nr.202580] 1 km ida pool

4,4

umbjärv

23.

202620

Kurtna Abnejärv

Kurtna järvest600m ida pool

7,5

väljavooluga

24

202650

Kirjakujärv

Kurtnast 4,5 km idakagu pool

17,8

väljavooluga

25.

202670

Niinsaare järv

Kurtnast 3 km kagu pool

7,7

umbjärv

26.

202680

Haugjärv

Kurtnast 3,5 km kagu pool

2,2

umbjärv

27.

202690

Peenkirjakjärv

Kurtnast 4,5 km kagu pool

2,2

umbjärv

28.

202700

Kurtna Mustjärv

Kurtnast 3 km kagu pool

5,8

väljavooluga

29.

202710

Kurtna Särgjärv

Kurtnast 4 km kagu pool

2,4

väljavooluga

30.

202720

Kurtna Ahvenjärv

Särgjärvest 100m kagu pool

0,8

väljavooluga

31.

202740

Kurtna Nõmmejärv [Nõmmjärv]

Kurtna-Nõmme

15,6

väljavooluga

32.

202750

Kurtna Saarejärv

Kurtna-Nõmmest 2 km ida pool

6,3

umbjärv

33.

202760

Räätsma järv

Kurtna-Nõmme

17,5

väljavooluga

34.

202780

Kurtna Linajärv

Kurtna-Nõmme

1,6

umbjärv

35.

202790,
202800

Konsu järv koos Peenjärvega

Kurtna-Nõmmest 2 km kagu pool

136,0

väljavooluga

36.

203470

Kõnnu Pikkjärv

Kuremäest 4 km edela pool

2,1

väljavooluga

37.

203480

Kõnnu Ümmargune järv

Kuremäest 4 km edela pool

1,6

umbjärv

38-40.

[Kehtetu]

41.

203520

Armise järv

Iisakust 6 km idakirde pool

4,4

umbjärv

42.

203530

Imatu järv

Iisakust 8 km ida pool

27,8

umbjärv

43.

203550

Nurkjärv

Kuremäest kagu pool, Sootaga

6,2

väljavooluga

44.

203600

Puhatu järv

Kuremäest 9 km idakagu pool

20,9

väljavooluga

45.

203620

Puhatu Martiska järv

Puhatu järvest[nr.203600] 600m kagu pool

6,3

umbjärv

46.

204450

Agusalu järv

Kuremäest 13,5 km kagu pool

6,3

umbjärvJõgevamaa

1.

205240

Tulijärv

Pedjast 8,5 km loode pool

1,9

Endla järve suubuva Mustjõe lähe

2.

205260

Männikjärv

Pedjast 6,5 km põhjaloode pool

18,0

umbjärv

3.

205280

Endla järv

Pedjast 8 km loode pool

180

väljavooluga

4.

205520

Laiuse Kivijärv

Laiuse

24,1

väljavooluga

5.

205540

Kuremaa järv

Kuremaa

397,1

väljavooluga

6.

205550

Ruskavere järv

Tormast 11 km kagu pool

3,5

väljavooluga

7.

205560

Ruskavere Nõmmejärv

Tormast 11 km kagu pool

5,6

väljavooluga

8.

205650

Aruküla Arujärv

Maarjast 4,5 km loode pool

0,9

väljavooluga

9.

205680

Prossa järv e. Luua järv

Luua

32,9

väljavooluga

10.

205690

Kaarepere Pikkjärv

Kaarepere

58,5

väljavooluga

11.

205700

Ilmjärv

Kaareperest 6 km kagu pool

2,5

väljavooluga

12.

205710

Kaiavere järv

Kaiavere

250,7

väljavooluga

13.

205730

Saare järv

Maarjast 5 km põhjakirde pool

27,0

väljavooluga

14.

205760

Jõemõisa järv

Maarjast 5,5-7 km kirde pool

64,2

väljavooluga

15.

205761

[Jõemõisa] Papijärv

Maarjast 5,5-7 km kirde pool

29,3

kaksikjärv

16.

205770

Jõemõisa Särgjärv

Maarjast 9 km idakirde pool

7,1

väljavooluga

17.

205780

Kaiu järv

kirde pool

130,3

väljavooluga

18.

206500

Raigastvere järv

Tabiverest5 km kirde pool

122,0

väljavooluga

19.

206510

Elistvere järv

Tabiverest 6 km idakirde pool

175,0

väljavooluga

20.

206530

Saadjärv

Kukulinna

707,6

väljavoolugaJärvamaa

1.

202150

Jäneda allikajärv [Jäneda mõisa tiigid]

Jäneda

2,0

väljavooluga

2.

202160

Jäneda Kalijärv

Jäneda

3,8

väljavooluga

3.

202170

Kernu järv

Jänedast 3 km edela pool

12,1

umbjärv

4.

203230

Kakerdaja järv

Peedu-Risti teeristist 4 km edela pool

6,7

umbjärv

5.

203240

Kakerdaja raba laugas

Kakerdaja järvest [nr.203230] vahetult lõunas

2,2

rabajärv

6.

203330

Vibujärv

Järva-Madisest 1,5 km lääneedela pool

1,7

väljavooluga

7.

204180

Seli järv

Järva-Madisest 9 km lääneedela pool

20,0

väljavooluga

8.

204190

Seli Pühajärv

Seli järvest [nr.204180] 2 km lõuna pool

1,7

väljavooluga

9.

204200

Seli Kaanjärv

Seli järvest [nr.204180] 2 km lõuna pool

5,5

umbjärv

10.

204210

Tartusaare järv[Ratassaare järv]

Järva-Madisest6 km edela pool

7,0

väljavooluga

11.

204220

Kihmjärv [Tartusaare Tagajärv]

Järva-Madisest7,5 km edela pool Kaalepi-Tartusaare

12,4

väljavooluga

12.

204270

Tõugu [Paljassaare laugas ]

Järva-Madisest 7,5 km lõunaedela pool Paljassaare rabas

3,4

rabajärv

13.

204320

Roosna-Alliku allikajärv

Roosna-Alliku

2,5

väljavooluga

14.

204970

Tuulisilla e. Vissu-vere järv

Paidest 12 km loode pool

9,0

umbjärv

15.

[Kehtetu]

16.

205030

Väinjärv

Koerust 4 km kagu pool

41,5

väljavooluga

17.

205040

Rõhu Umbjärv

Koerust 6 km kagu pool

6,5

väljavooluga

18.

205480

Jalametsa järv

Järaverest 5,5 km kirde pool Jalametsa soos

2,5

rabajärv

19.

205481

Prandi allikas

Koigist 2,5 km loode pool

1,4

Prandi jõe lähe

20.

205482

Roosna-Alliku tehisjärv

Roosna-Allikust 0,5 km ida pool

2,2ha

väljavooluga

 

21.

205483

Järva-Jaani järv

Järva-Jaani

5,2ha

väljavooluga

 

22.

205484

Karinu kaksikjärv

Karinu

8,5ha

ajutise väljavooluga

 Läänemaa

1.

202840

Veskijärv

Nõvast 6,5 km kagu pool

191,8

väljavooluga

2.

202860

Hindaste järv

Nõvast 7 km kagu pool

(124,5)

väljavooluga, alla lastud 1960.a

3.

203860

Paslepa järv

Noarootsi poolsaarel

4

väljavooluga rannajärv

5.

203900

Karjatsi meri

Sutlepa tee ristist 2,5 km loode pool

40

umbjärv

6.

203960

Nõmmküla järv

Sutlepast 4 km idakagu pool

1,4

väljavooluga

7.

203971

Sutlepa meri

Sutlepa

2400

jäänukjärv

8.

204560

Prestviik

Vormsi, Hullo

35

rannajärv, oja kaudu ühenduses merega

9.

205140

Mägeri järv

Haapsalust 5 km lõuna pool, Mägeri

12

ühenduses Haapsalu lahegaLääne-Virumaa

1.

200110

Käsmu järv

Käsmu poolsaar

43,0

väljavooluga

2.

[Kehtetu – RT I 2003, 85, 576 – jõust. 27.12.2003]

 

 

3.

200380

Viitna Linajärv

Viitna

4,5

umbjärv

4.

200390

Viitna Pikkjärv

Viitna

16,3

umbjärv

5.

200400

Nasudi järv

Viitnast lõuna pool Loobu jõe lähedal

0,7

väljavooluga

6.

200410

Lossijärv

Vohnjast 5 km põhja pool Tuksmani rabas

1,3

väljavooluga

7.

200420

Vatku Kõverjärv

Vohnjast 4 km põhja pool

2,9

umbjärv

8.

200940

Tagumine Kaanjärv

Vohnjast 6,5 km lääneedela pool

2,9

väljavooluga

9.

200960

Haugjärv

Vohnjast 8 km lääneedela pool

2,6

väljavooluga

10.

[Kehtetu – RT I 2003, 85, 576 – jõust. 27.12.2003]

 

 

11.

201070

Udriku Suurjärv

Vohnjast 6 km lääne pool

23,1

väljavooluga

12.

201080

Udriku Väikejärv

Vohnjast 5,5 km lääne pool

14,4

väljavooluga

13.

201150

Ohepalu Suurjärv

Vohnjast 6 km edela pool

67,3

väljavooluga

14.

201310

Vetiku Väikejärv

Rakverest 5 km kagu pool

2,0

väljavooluga

15.

201320

Vetiku Suurjärv

Rakverest 5,5 km kagu pool

2,8

väljavooluga

16.

202190

Imastu allikas (Imastu järv)

Tapast 1 km kirde pool

0,5

väljavooluga

17.

202330

Udujärv

Viru-Jaagupist 5,5 km põhja pool, Kantküla

2,4

väljavooluga

18.

202350

Kantküla Mustjärv

Viru-Jaagupist 4,5 km kirde pool

5,3

väljavooluga

19.

202380

Põlula Kõverjärv

Põlulast 3 km lõunakagu pool

1,6

väljavooluga

20.

202390

Nõvajärv

Põlulast 4 km lõunakagu pool

0,8

väljavooluga

21.

202410

Aravuse e. Sõmeru järv

Viru-Roelast 8 km kirde pool

5,3

umbjärv

22.

203350

Porkuni järv

Porkuni

41,5

väljavooluga

23.

203370

Roela tiik(Ruila järv)

Roela

1,3

läbivooluga

24.

204360

Äntu Sinijärv

Äntu

2,4

väljavooluga lähtejärv

25.

204370
204380

Äntu Valgjärv
(Paralepetsa järv)

Äntu

2,2

väljavooluga

26.

204421

Nõmme Kaanjärv

Rakkest 5 km põhja pool

1,0

väljavooluga

27.

204430

Ao järv

Rakkest 3 km loode pool

1,2

väljavooluga

28.

205050

Tammiku Järv

Rakkest 4 km ida pool

3,0

väljavooluga

29.

205060

Väike Tammiku järv

Rakkest 4,5 km ida pool

0,5

VäljavoolugaPõlvamaa

1.

209490

Lootvina Särgjärv

Vastse-Kuuste- Lootvina

3,3

väljavooluga

2.

209500

Lootvina Pikkjärv

Vastse-Kuuste- Lootvina

2,5

väljavooluga

3.

209520

Rasina Arujärv

Rasina

31,5

väljavooluga

4.

210660

Krüüdneri Kogrejärv

Krüüdneri

0,6

väljavooluga

5.

210680

Krüüdneri järv

Krüüdneri

3,8

väljavooluga

6.

210690

Kangrujärv

Krüüdneri

3,7

väljavooluga

7.

210720

Ristijärv

Krüüdnerist 4 km kagu pool

1,7

väljavooluga

8.

210750

Kuksina järv

Valgjärvest 2 km ida pool

1,0

väljavooluga

9.

210770

Valgjärv

Valgjärve

64,6

väljavooluga

10.

210780

Pikajärv

Pikajärve

9,3

umbjärv

11.

210840

Piigandi järv

Kanepist 2,5 km põhjakirde pool

43,4

väljavooluga

12.

210850

Piigandi Vähkjärv

Kanepist 1,5 km põhja pool

8,7

väljavooluga

13.

210900

Sahkri järv

Krüüdnerist 2 km idakagu pool

7,5

väljavooluga

14.

210910

Veskimõisa järv

Krüüdnerist 4 km idakagu pool

4,3

väljavooluga

15.

210920

Unsa järv

Krüüdnerist 4 km kagu pool

0,6

väljavooluga

16.

210940

Jänukjärv

Vana-Piigastest 1,5 km kirde pool

1,0

väljavooluga

161

210960

Hatike Tagajärv

Põlvast 6 km loode pool

1,2 ha

umbjärv

 

17.

[Kehtetu]

18.

210990

Ihamaru Palujärv

Ihamarust 2 km põhja pool

6,9

umbjärv

19.

211030

Piigandi Mustjärv

kirde pool

14,8

umbjärv

20.

211040

Hurmi järv

Puskarust 2,5 km lääne pool

5,8

väljavooluga

21.

211050

Kalmetu järv

Puskarust 3 km lääne pool

5,2

umbjärv

22.

211060

Akste järv

Ahjast 4 km lõuna pool

5,3

umbjärv

23.

211070

Kiidjärv

Kiidjärve

13,8

ajutise väljavooluga

24.

211110

Mooste järv

Mooste

10,4

väljavooluga

25.

211160

Viira järv

Põlvast 4,5 km idakirde pool

3,2

väljavooluga

26.

211200

Holvandi Kivijärv

Holvandist 1,5 km lõuna pool

5,9

ajutise väljavooluga

27.

211210

Uibo Linajärv

Holvandist 3 km lõuna pool

0,5

väljavooluga

28.

211220

Kastijärv

Holvandist 3 km lõuna pool

1,0

väljavooluga

29.

211240

Uibo järv

Holvandist 3 km lõuna pool

2,0

väljavooluga

30.

211260

Kõrgessaare järv

Holvandist 3 km lõuna pool

0,8

väljavooluga

31.

211270

Partsi Mõisajärv

Partsi

1,1

väljavooluga

32.

211290

Pikamäe järv

Partsi

6,7

väljavooluga

33.

211360

Meelva järv

Räpinast 8 km loode pool

78,7

väljavooluga

34.

211370

Saareküla järv

Räpinast 6 km lääneloode pool

9,8

väljavooluga

35.

211390

Peresi Umbjärv

Võõpsust 2 km ida pool

16,3

väljavooluga

36.

211400

Lüübnitsa Umbjärv

Võõpsust 2 km idakagu pool

10,8

umbjärv

37.

[Kehtetu]

38.

[Kehtetu]

39.

212040

Nahajärv

Koorastest 5 km lääneloode pool

2,7

väljavooluga

40.

212060

Lubjaahju järv

Koorastest 4 km lääneloode pool

1,0

väljavooluga

41.

212240

Jõksi järv

Kanepist 1,5 km loode pool

64,9

väljavooluga

42.

212250

Peratsjärv

Kanepist 4 km lääne pool

1,0

väljavooluga

43.

212270

Kooraste Palujärv

Kanepist 2,5 km lääne pool

8,4

umbjärv

44.

212280

Erastvere järv

Kanepist 1,5 km kagu pool

16,3

ajutise väljavooluga

45.

212290

Liinujärv

Koorastest 5 km lääneloode pool

4,0

väljavooluga

46.

212300

Kooraste Pikkjärv

Koorastest 3 km lääneloode pool

8,9

väljavooluga

47.

212310

Mutsina järv

Koorastest 1,5 km idakirde pool

13,4

väljavooluga

48.

212320

Kooraste Kõverjärv

Kooraste

10,9

väljavooluga

49.

212340

Vaaba järv

Koorastest 1 km lääne pool

2,4

väljavooluga

50.

212350

Hatsike järv

Kooraste

1,2

väljavooluga

51.

212360

Kooraste Suurjärv

Kooraste

39,4

väljavooluga

52.

212370

Alopi järv

Koorastest 3 km lääneedela pool

7,0

väljavooluga

53.

212380

Uiakatsi järv

Koorastest 1 km edela pool

17,3

väljavooluga

54.

212390

Hüüdre järv

Koorastest 3 km lõunakagu pool

5,4

umbjärv

55.

[Kehtetu]

56.

212470

Tilsi Kõrbjärv

Mustajõest 2 km idakirde pool

13,0

väljavooluga

57.

212480

Tilsi Pikkjärv

Mustajõest 2,5 km ida pool

26,6

väljavooluga

58.

212490

Vana-Koiola järv

Mustajõest 5,5 km idakagu pool

7,2

ajutise väljavooluga

59.

212491

Vana-Koiola Soojärv

Mustajõest 6 km idakagu pool

1,6

väljavooluga

60.

212630

Saarjärv

Põlvast 9 km kagu pool

11,8

umbjärv

601

212680

Kuulma järv

Leevist 2,5 km lääneloode pool

6,1ha

umbjärv

 

602

212700

Viinakoja järv

Leevist 1,5 km ida pool

1,8ha

umbjärv

 

61.

212920

Järvepää järv

Veriora raudteejaamast 9 km kagu pool

13,6

väljavooluga

62.

212940

Leevati järv

Veriora raudteejaamast 5,5 km lõuna pool

2,6

väljavooluga

63.

212950

Rebastemäe järv

Veriora raudteejaamast 9 km kagu pool

2,6

väljavooluga

64.

212951

Tegova järv

Veriora raudteejaamast 12 km kagu pool

2,1

väljavooluga

641

212970

Nohipalo Valgejärv

Veriora raudteejaamast 7 km lõuna pool

6,3ha

umbjärv

 

642

212980

Nohipalo Mustjärv

Veriora raudteejaamast 8 km lõuna pool

21,9ha

väljavooluga

 

65.

213010

Kõvera järv

Oravast 3,5 km kirde pool

11,1

ajutise väljavooluga

66.

213020

Orava Mustjärv

Orava

5,1

väljavooluga

67.

213030

Solda järv

Orava

4,0

väljavooluga

68.

213040

Orava järv

Orava

12,1

väljavooluga

69.

213054

Värska järv

Värska-Ersava

22,0

väljavooluga

70

213055

Joosu Savijärv

Joosust 1 km lõuna pool

6,6ha

umbjärv

 Pärnumaa

1.

205400

Kaisma järv e. Kaisma Suurjärv

Kergust 5 km loode pool

140,4

väljavooluga

2.

205610

Kaisma Väikejärv

Kärgust 5 km lääne pool

5,6

väljavooluga

3.

206440

Lavassaare järv

Pärnu-Jaagupist 11,5 km edela pool

211,0

väljavooluga

4.

207340

Tõhela järv

Tõstamaalt 8 km põhja pool

407,3

väljavooluga

5.

208210

Vaistu Umbjärv

Tõstamaalt 8 km lääneloode pool

5,4

väljavooluga

6.

208220

Vaistu Suurjärv e. Lahtjärv

Tõstamaalt 7 km lääneloode poole

21,8

väljavooluga

7.

208230

Ermistu e. Tõstamaa järv

Tõstamaalt 2 km põhja pool

480

väljavooluga

8.

208231

Oraveski järv

Lodja

3,3ha

väljavooluga

 

9.

208232

Koonga järv

Koonga

2,2ha

umbjärv

 Raplamaa

1.

203010

Järlepa järv

Järlepa asula põhjaserval

47,9

väljavooluga

11

204110

Aeli järv

Kuimetsast 8 km idakagu pool

1,1 ha

väljavooluga

 

12

204130

Kadja järv

Kuimetsast 6,5 km idakagu pool

1,3 ha

väljavooluga

 

2.

205220

Imsi järv

Lellest 1,3 km lääneedela pool Lelle rabas

3,6

väljavooluga

3.

205410

Nõlvasoo järv

Järvakandi tehastest 2,2 km ida pool

2,4

väljavoolugaSaaremaa

1.

205960

Säärelaht

Tagamõisa poolsaarel

3,5-5

rannajärv, umbjärv

2.

206020

Aastajärv

Tagamõisa poolsaarel

10

rannajärv, umbjärv

3.

206220

Järveküla järv

Leisist 7 km idakirde pool

60

väljavooluga, alla lastud

4.

206251

Suuremõisa laht

Muhu saarel

13

väljavooluga

5.

206571

Laialepa laht

Harilaiu poolsaarel

60

väljavooluga

6.

206690

Põdragu järv

Tagamõisa poolsaarel

40

väljavooluga

7.

206720

Taugepää järv

Tagamõisa poolsaarel

25

tugeva põuaga kaob peaaegu täielikult

8.

206730

Sarapiku järv

Tagamõisa poolsaarel

40

väljavooluga

9.

206790

Kiljatu järv e. Kiljatu Suurjärv

Tagamõisa poolsaarel

40

väljavooluga

10.

206800

Ooknapee järv

Tagamõisa poolsaarel

5,5

väljavooluga

11.

206810

Saka järv

Tagamõisa poolsaarel

2,5

väljavooluga

12.

206960

Naelelaht

Tagamõisa poolsaarel

40

ajutise väljavooluga rannajärv

13.

206970

Medrina laht

Tagamõisa poolsaarel

9

väljavooluga rannajärv

14.

207040

Lehmalaht

Tagamõisa poolsaarel

7

ajutise väljavooluga rannajärv

15.

207041

Pautsaare laht

Tagamõisa poolsaarel

11

ajutise väljavooluga rannajärv

16.

207042

Laibulaht

Tagamõisa poolsaarel

8,5

väljavooluga rannajärv

17.

207043

Lüllelaht

Kihelkonnast 2 km lääne pool

17

ajutise väljavooluga rannajärv

18.

207060

Kugalepa järv

Mustjalast 4,5 km loode pool

10

umbjärv

19.

207070

Ranna järv

Mustjalast 6,5 km lääneloode pool

5

väljavooluga rannajärv

20.

207080

Kooru järv

Mustjalast 4,5 km lääneloode pool

75

väljavooluga, põuase suvega kuivab peaaegu ära

21.

207110

Ohtja järv

Mustjalast 3,5 km idakagu pool

65

väljavooluga, korduvalt alla lastud

22.

207120

Järise järv

Võhmast 4,5 km kagu pool

95

väljavooluga

23.

207150

Koigi järv

Pöidest 4,5 km lääneedela pool

176,0

väljavooluga

24.

207160

Koigi Ümmargune järv

Koigi

10,4

väljavooluga

25.

207170

Koigi Pikkjärv

Koigi

22,5

väljavooluga

26.

207180

Naestejärv

Koigi

3,1

väljavooluga

27.

207190

Saanalaht

Pöidest 8,5 km kagu pool

25

väljavooluga rannajärv

28.

207290

Saantse lõpp

Tornimäest 11,5 km idakagu pool

12

umbjärv, rannajärv

29.

207310

Muraja lõpp

Tornimäest 7,5 km kagu pool

13

väljavooluga

30.

207570

Lahukse järv

Lümandast 6,5 km lääneloode pool

7

umbjärv, rannajärv

31.

207620

Suursilm

Kihelkonnast 5 km lääneedela pool

22

ajutise väljavooluga

32.

207660

Ristisoo

Lümandast 4 km loode pool

9

umbjärv

33.

207680

Karujärv

Mustjalast 8 km lõuna pool

330

väljavooluga

34.

207710

Kaarmise järv

Kuressaarest 11 km loode pool

11,5

umbjärv

35.

207870

Oessaare laht

Saklast 2,5 km lõuna pool

100

väljavooluga, merest eraldunud laht

36.

207950

Põldealune laht

Saklast 5,5 km lõunakagu pool

32

väljavooluga rannajärv

37.

207960

Aenga laht

Põldealuse lahest (nr.207950) 200m kagu pool

7

väljavooluga rannajärv

38.

208000

Massilaht

Kohtla teeristist 2,7 km kagu pool, Viltina

5

väljavooluga rannajärv

39.

208010

Tõrvalaht

Viltina

5,5

ajutise väljavooluga rannajärv

40.

208051

Viltina Roolaht

Viltina

11

väljavooluga rannajärv

41.

208151

Oogilaht poolsaarel

Kahtlaidu

16

umbjärv, rannajärv

42.

208201

Purme abaja

Saklast 5 km ida pool

14

ajutise väljavooluga rannajärv

43.

208620

Nonni järv (Teeri järv)

Lümandast 5 km lääneedela pool

13

umbjärv, põuaga kuivab peaaegu täielikult

44.

208630

Tõrijärv

Nonni järvest (nr.208620) 400m lõuna pool

8

umbjärv, põuaga kuivab peaaegu täielikult

45.

208650

Roobimäe järv

Lümandast 4 km edela pool

9

ajutise välja vooluga rannajärv

46.

208660

Katre laht

Lümandast 4 km lõunaedela pool

14

ajutise välja vooluga rannajärv

47.

208680

Paadla laht

Kogulast 2 km lõuna pool

80

väljavooluga

48.

208700

Kaalupi laht

Kuressaarest 11 km lääne pool

23

umbjärv

49.

208870

Linnulaht

Kuressaare linna lääne piiril

111

väljavooluga

50.

209530

Riksu laht

Lümandast 10 km lõunakagu pool

50

väljavooluga rannajärv

51.

209550

Raka järv

Sõrve maakitsusel

3,5

väljavooluga

52.

215891

Koltsi järv

Sõrve poolsaarel, Mässast 1 km põhja pool

19

umbjärv, suvel praktiliselt kadunud

53.

215920

Loodevahe laht

Sõrve pool saarel, Tammunast 2,5 km põhja pool

6

umbjärv, rannajärvTartumaa

1.

[Kehtetu]

2.

205870

Kokora Mustjärv

Alatskivist 4,5 km lääneloode pool

22,3

väljavooluga

3.

205880

Kuningvere järv

Alatskivist 3,5 km lääneloode pool

24,3

väljavooluga

4.

205900

Vilajärv

Alatskivist 2 km põhjakirde pool

1,4

väljavooluga

5.

205910

Alatskivi Kaanjärv

Alatskivist 1,5 km kirde pool

0,5

väljavooluga

6.

206520

Soitsjärv

Tabiverest 4,5 km ida pool

202,7

väljavooluga

7.

206530

Saadjärv

Kukulinna

707,6

väljavooluga

8.

206540

Pupastvere järv

Tabiverest 5 km lõuna pool

17,2

väljavooluga

9.

206560

Lahepera järv

Kallastest 8 km lõuna pool

100,8

väljavooluga

10.

207530

Vasula järv

Vasula

9,6

väljavooluga

11.

207550

Koosa järv

Emajõe suudme alal

295,0

väljavooluga

12.

208410

Keeri järv

Ulilast 4 km lõunakagu pool

125,8

väljavooluga, koosneb kahest osast, Suur- ja Väikejärvest

13.

208430

Karijärv

Elvast 7 km põhja pool

86,0

väljavooluga

14.

208440

Raadi järv

Tartu, Raadi

3,4

umbjärv

15.

208460

Aardla järv

Tartust 7 km lõuna pool

16,3

väljavooluga

16.

20847

Agali järv

Mäksa (Tartust 13,5 km ida pool)

13,0

väljavooluga

17.

208480

Tammejärv

Vana-Kastrest 3,5 km ida pool

4,6

väljavooluga

18.

208490

Kaikjärv

Vana-Kastrest 3,5 km kagu pool

2,0

väljavooluga

19.

208500

Poka järv

Vana-Kastrest 5 km kagu pool

3,9

väljavooluga

20.

208510

Lavatsi järv

Poka-Mäletjärve

5,8

väljavooluga

21.

208530

Kalli Äijärv

Praagast 6 km lõunakagu pool

10,4

umbjärv

22.

208540

Kalli järv

Praagast 6 km lõuna pool

175,9

väljavooluga

23.

208550

Leegu järv

Praagast 7,5 km lõunakagu pool

84,1

väljavooluga

24.

208560

Soitsejärv

Leegu järvest (nr.208550) 400m edela pool

6,3

väljavooluga

25.

208570

Võngjärv

Võnnust 7 km kirde pool

15,0

väljavooluga

26.

208580

Lääniste Ahijärv

Läänistest 4 km kirde pool

30,0

väljavooluga

27.

209180

Valguta Mustjärv

Valgutast 4 km lääneloode pool

23,3

väljavooluga

28.

209240

Viisjaagu järv

Elvast 4,5 km põhjakirde pool

23,0

väljavooluga

281

209250

Vellavere Külajärv

Elvast 4 km põhja pool

4,6ha

umbjärv

 

282

209260

Vellavere Kogrejärv

Elvast 4,2 km põhja pool

4,1ha

umbjärv

 

29.

209270

Vissi järv

Elvast 4 km põhjakirde pool

5,0

väljavooluga

30.

209320

Verevi e. Elva järv

Elva

12,6

väljavooluga

31.

209330

Arbijärv e. Elva Väike järv

Elva

4,5

väljavooluga

32.

209340

Vaikne järv

Elva kagupiirist 150m

1,1

umbjärv

33.

209350

Nõo Karu järv

Nõost 2 km idakagu pool

12,5

väljavooluga

34.

209360

Nõo Väike Karujärv

Nõost 3 km idakagu pool

7,3

väljavooluga

35.

209480

Kriimani järv

Võnnust 6 km lääne pool

6,5

väljavooluga

36.

209510

Järvselja järv

Meeksist 9 km loode pool

3,1

sissevool kraavide kaudu

37.

210060

Pangodi järv

Kambjast 7,5 km lääneedela pool

115

väljavooluga

38.

210090

Kodijärv

Elvast 8,5 km idakagu pool

12,4

väljavooluga

39.

210100

Väike Kodijärv

Kodijärvest (nr.210090) 300m lääne pool

3,5

väljavooluga

40.

210620

Kavandi Suurjärv

Pangodist 2,5 km kagu pool

6,3

väljavoolugaValgamaa

1.

209991

Mustjärv

Riidajast 6 km lõunaedela pool

0,5

väljavooluga

2.

209992

Kurvitse järv

Riidajast 5,5 km lõunaedela pool

4,0

väljavooluga

3.

209993

Ennuse järv

Riidajast 6,5 km lõunaedela pool

6,5

väljavooluga

4.

209950

Andresjärv

Pikasillast 3 km idakagu pool

13,4

väljavooluga

5.

209970

Põhtjärv

Pikasillast 0,5 km ida pool

4,6

väljavooluga

6.

209980

Kullijärv

Pikasillast 1,5 km kagu pool

16,4

väljavooluga

7.

210000

Tõrva Vanamõisa järv

Tõrva linna põhjapiiril

2,0

väljavooluga

8.

210030

Põhu Mädajärv

Aakrest 2,5 km lääneedela pool

0,9

väljavooluga

81.

210040

Kurejärv

Pukast 4,5 km lääneedela pool

3,4 ha

umbjärv

 

9.

210050

Päästjärv

Meegaste

8,5

umbjärv

10.

210110

Väike Nõuni järv

Otepäält 8,5 km põhja pool

6,3

väljavooluga

11.

210120

Mõrtsuka järv

Otepäält 8 km põhja pool

19,7

väljavooluga

12.

210130

Nõuni järv

Otepäält 6,5 km põhja pool

78,8

väljavooluga

13.

210140

Päidla Uibujärv

Otepäält 7,5 km põhja pool

2,2

väljavooluga

14.

210150

Päidla Kõverjärv

Otepäält 7 km põhja pool

6,1

väljavooluga

15.

210160

Räbi järv

Otepäält 6,5 km põhjaloode pool

6,8

väljavooluga

16.

210170

Kalmejärv

Otepäält 6,5 km põhja pool

1,0

väljavooluga

17.

210200

Päidla Mõisajärv

Otepäält 6 km põhja pool

13,8

väljavooluga

18.

210210

Päidla Suurjärv

Otepäält 6 km põhja pool

10,1

väljavooluga

19.

210220

Päidla Ahvenjärv

Otepäält 6 km põhja pool

5,6

väljavooluga

20.

210230

Päidla Väikejärv e. Toovere järv

Otepäält 6 km põhja pool

1,5

väljavooluga

21.

210250

Neeruti järv

Neerutist 2 km lõuna pool

1,6

läbivooluga

22.

210260

Neeruti Vahejärv

Otepäält 6,5 km kirde pool

5,4

väljavooluga

23.

210270

Kolmjärv

Otepäält 3,5 km põhjaloode pool

1,5

väljavooluga

24.

[Kehtetu]

25.

[Kehtetu]

26.

210330

Äidu Kaanjärv

Paluperast 5,5 km lõunakagu pool

2,5

väljavooluga

27.

210340

Lüüsjärv

Otepäält 2 km kirde pool

3,2

väljavooluga

28.

210341

Vihtjärv

Otepäält 3,5 km kirde pool

1,7

umbjärv

29.

[Kehtetu]

30.

210360

Kaarna järv

Otepäält 2 km ida pool

23,6

väljavooluga

31.

210370

Kurnakse järv

Otepäält 0,5 m lääne pool

1,8

väljavooluga

32.

210380

Jaanuse järv

Otepää linna piirist 0,5 km lääne pool

9,4

väljavooluga

33.

210390

Äidu järv

Otepäält 6 km lääne pool

1,9

väljavooluga

34.

210400

Alevijärv

Otepää linna piirist 0,5 km ida pool, Otepää-Kanepi mnt. Ääres

2,7

ühenduses Väikese Juusa järvega (nr.210410)

35.

210410

Väike Juusa järv

Otepää linna piirist 0,8 km ida pool

3,0

ühenduses Alevi-järvega (nr.210400)

36.

210420

Pilkuse järv

Otepäält 2 km ida pool

10,5

väljavooluga

37.

210430

Trepimäe

Pilkuse järvest (nr. 210420) 450m idakagu pool

0,8

sissevool kraavi kaudu

38.

210440

Japsi järv

Otepäält 6 km lääne pool, Äidu

0,8

umbjärv

39.

210450

Kukemäe järv(Kibatu)

Pühajärvest 1 km põhja pool

4,9

väljavooluga

40.

210460

Neitsijärv

Pühajärvest 150m põhja pool

7,5

väljavooluga

41.

210470

Saagjärv

Otepäält 5,5 km lääne pool

3,2

väljavooluga

42.

210480

Mäha järv

Otepäält 4 km lääne pool

13,9

umbjärv

43.

210500

Arula Perajärv

Otepäält 8 km lääneedela pool

6,9

väljavooluga

44.

210501

Arula Vahejärv

Otepäält 8 km lääneedela pool

1,3

väljavooluga

45.

[Kehtetu]

46.

210510

Otepää Kärnjärv

Otepäält 4,5 km lääneedela pool

5,7

umbjärv

47.

210520

Nüpli järv

Otepäält 2,5 km lõuna pool

27,5

väljavooluga

48.

210530

Pühajärv

Pühajärve

285,9

väljavooluga

49.

210540

Peitlemäe e. Kõlli järv

Otepäält 6,5 km lääneedela pool

3,2

väljavooluga

50.

210550

Juusa järv

Otepäält 5,5 km edela pool

19,3

väljavooluga

51.

210560

Koljaku järv

Otepäält 10 km edela pool

3,9

väljavooluga

52.

210561

Kingsepa järv

Vanamõisa, Koljaku järvest (nr. 210560) 350m lääneedela pool

0,5

väljavooluga

53.

210570

Tornijärv

Otepäält 7,5 km edela pool

13,3

väljavooluga

54.

210580

Laane järv

Otepäält 9,5 km edela pool, Laane

3,6

sissevool kraavide kaudu

55.

210590

Kääriku järv

Kääriku

19,3

väljavooluga

56.

210591

Kondijärv

Otepäält 7 km edela pool

1,0

väljavooluga

57.

210600

Nahijärv

Otepäält 7 km lõunakagu pool

5,2

umbjärv

58.

210760

Alapika järv

Neerutist 1 km kagu pool

2,3

väljavooluga

59.

210761

Turujärv

Otepäält 4,5 km kirde pool

2,4

umbjärv

60.

211430

Egeri järv

Taageperast 4,5 km kagu pool

3,2

väljavooluga

61.

211470

Lagesoo järv

Tõrvast 9 km edela pool

18,3

väljavooluga

62.

211480

Tündre järv

Taageperast 5 km edela pool

72,9

väljavooluga

63.

211520

Lasa järv

Koorkülast 5 km lääne pool

8,5

umbjärv

64.

211530

Mäsajärv

Taageperast 8 km lõuna pool

5,5

väljavooluga

65.

211540

Pupsi järv

Taageperast 9 km lõuna pool (Läti piiril)

8,3

väljavooluga, Eestile kuulub 4,3ha

651

211560

Riiska järv

Tõrva

4,9ha

väljavooluga

 

66.

211570

Kadajärv

Jõgevestest 1,5 km ida pool

8,0

väljavooluga

67.

211600

Rooni järv

Jõgevestest 4 km idakagu pool

10,7

väljavooluga

68.

211601

Nauska järv

Jõgevestest 4 km idakagu pool

5,7

väljavooluga

69.

211620

Väike Virna järv

Priipalust 5 km lääneedela pool

2,6

väljavooluga

70.

211640

Virna järv

Priipalust 5 km edela pool

3,5

väljavooluga

71.

[Kehtetu]

72.

211660

Petajärv

Koorkülast 3,5 km idakirde pool

3,6

väljavooluga

73.

211690

Kuulja järv

Koorküla keskusest 3 km ida pool

7,5

väljavooluga

74.

211710

Pikre järv

Koorküla keskusest 3 km idakagu pool

12,5

väljavooluga

75.

211720

Vilgjärv

Koorküla keskusest 3 km idakagu pool

2,6

väljavooluga

76.

211730

Jääva järv

Koorküla keskusest 2 km lõunaedela pool

2,2

väljavooluga

77.

211770

Udsu järv

Koorküla keskusest 3 km lõuna pool

6,2

väljavooluga

78.

211780

Virtsjärv

Koorküla keskusest 3,5 km lõunakagu pool

9,2

väljavooluga

79.

211800

Koorküla Valgjärv

Koorküla keskusest 3 km lõuna pool

44,1

väljavooluga

80.

[Kehtetu]

81.

211830

Kiisjärv

Valgjärvest (nr. 211800) 300m lõuna pool

2,6

väljavooluga

82.

211840

Kadastiku järv

Koorkülast 5 km lõuna pool

7,2

väljavooluga

83.

211841

Saudikjärv

Kadastiku järvest (nr. 211840) 250m edela pool

1,5

väljavooluga

84.

211880

Nihu Mädajärv

Koorkülast 7 km kagu pool

0,8

väljavooluga

85.

211890

Nihujärv

Koorkülast 6,5 km lõunakagu pool

6,5

väljavooluga

86.

211980

Pülme järv

Sihvast 5 km lääneedela pool

6,4

väljavooluga

87.

[Kehtetu]

88.

212000

Inni järv

Vidrikest 2 km lääne pool

24,5

väljavooluga

89.

212010

Voki järv

Koorastest 6 km lääneloode pool

16,2

läbivooluga

90.

212020

Lambahanna järv

Koorastest 5,5 km lääneloode pool

5,5

läbivooluga

91.

212030

Vidrike järv

Vidrike

14,0

väljavooluga

92.

212040

Naha järv

Koorastest 5 km lääneloode pool

2,7

läbivooluga

93.

212060

Lubjaahju järv

Koorastest 4 km lääneloode pool

0,9

läbivooluga

94.

212070

Kauru järv

Vidrikest 1,5 km edela pool

7,5

väljavooluga

95.

212150

Restu

Restu paisjärv

4,5

väljavooluga

96.

212180

Kuritse e. Pelsi järv

Laatrest 5,5 km ida pool

11,9

väljavooluga

97.

212200

Korva Raudjärv

Laatrest 6 km idakagu pool

2,1

väljavooluga

98.

212290

Liinu järv

Koorastest 5 km lääneloode pool

4,0

läbivooluga

99.

213180

Jaska järv

Lüllemäelt 6,5 km, Valga-Karula tee ääres

15,0

väljavooluga

100.

213190

Karula Pikkjärv

Lüllemäelt 3 km loode pool

34,9

väljavooluga

101.

213210

Ruusmäe järv

Karulast 6 km lääne pool

1,7

väljavooluga

102.

213230

Kaagjärv

Valgast 8 km ida pool

11,7

väljavooluga

103.

213270

Korijärv(Koosa järv)

Antslast 8 km lääne pool

36,4

väljavooluga

104.

213290

Tohvri Kogrejärv

Lüllemäelt 4,5 km kirde pool, Tohvri

4,5

väljavooluga

105.

213300

Karula Savijärv

Lüllemäelt 5 km idakirde pool

6,2

väljavooluga

106.

213310

Kallete järv

Lüllemäelt 5,5 km idakirde pool

7,7

väljavooluga

107.

213320

Kaatsi Mustjärv

Kaatsi järvest (nr. 213330) 350m loode pool

2,2

väljavooluga

108.

213321

Kaatsi 2 Kogrejärv

Kallete järvest (nr. 213310) 250m lõunaedela pool

0,3

väljavooluga

109.

213330

Kaatsi järv

Lüllemäelt 5,5 km ida pool

2,2

väljavooluga

110.

213340

Karula Papijärv

Lüllemäelt 1,5 km ida pool

2,6

väljavooluga

111.

213350

Õdre järv

Lüllemäelt 5,5 km ida pool

2,7

maa-alune väljavool

112.

213360

Tollari järv

Lüllemäelt 1,5 km lääne pool

4,5

väljavooluga

113.

213370

Köstrejärv

Lüllemäelt 1 km ida pool

10,4

väljavooluga

114.

[Kehtetu]

115.

[Kehtetu]

116.

213520

Kiivite järv

Lüllemäelt 4 km edela pool

10,5

väljavooluga

117.

213530

Lajasaare järv

Lüllemäelt 5 km kagu pool

2,1

väljavooluga

118.

213550

Kuigli järv

Lüllemäelt 5,5 km kagu pool

3,0

sissevool kraavide kaudu

119.

213560

Kuigli Kogrejärv

Kuigli järvest (nr. 213550) 250m kagu pool

0,5

väljavooluga

120.

213570

Ahnejärv

Lüllemäelt 7 km idakagu pool

3,3

väljavooluga

121.

213610

Tarupedaja järv (Võidu järv)

Lüllemäelt 7 km kagu pool

2,4

sissevool kraavide kaudu

122.

213660

Aheru järv

Koikkülast 3,5 km ida pool

234,0

väljavooluga

123.

213661

Aheru Mudajärv

Koikkülast 3,5 km ida pool

7,6

väljavooluga

124.

213670

Koobassaare järv

Lüllemäelt 8 km lõunakagu pool

42,6

väljavooluga

125.

213680

Murujärv

Laanemetsalt 3,5 km kirde pool

0,9

väljavooluga

126.

213690

Väike Apja järv

Koobassaare järvest (nr. 213670) 750m edela pool

9,0

väljavooluga

127.

213710

Kuussaare järv

Laanemetsast 2 km kirde pool

1,8

väljavooluga

128.

[Kehtetu]

129.

214972

Mäeräima järv

Laanemetsa

9,6

väljavoolugaViljandimaa

1.

[Kehtetu]

2.

207393

Öördi järv

Kõpust 9,5 km loode pool

5,0

umbjärv

3.

[Kehtetu]

4.

207400

Auksi järv

Auksi

7,1

väljavooluga

5.

207410

Pingu järv

Aimlast 3 km lõuna pool

5,6

umbjärv

6.

207420

Võistre järv

Võistre

9,4

väljavooluga

7.

207470

Pärsti(Kuuni) järv

Pärsti

18,3

väljavooluga

8.

207480

Karula e. Uue-Võidu järv

Karula

25,3

väljavooluga

9.

207490

Parika järv

Parika

108,5

väljavooluga

10.

[Kehtetu]

11.

207500

Parika Väikejärv

Parika

6,0

umbjärv

12.

208240

Vana-Võidu Mädajärv

Vana-Võidu

3,7

väljavooluga

13.

208280

Viljandi järv

Viljandi

155,0

väljavooluga

14.

208310

Laose Valgejärv

Holstrest 5 km põhja pool

3,4

Sooba jõe (Raudna jõe lisajõgi) lähtejärv

15.

208320

Nõmme Mudajärv

Laosest 400m kagu pool

2,5

väljavooluga

16.

208340

Rõikjärv

Nõmme-Pirmastu

2,7

väljavooluga

17.

208350

Pirmastu järv

Pirmastu

2,7

väljavooluga

18.

208360

Sinialliku järv

Sinialliku

6,5

väljavooluga

19.

208370

Kõlujärv

Paistust 3,5 km põhja pool

3,4

väljavooluga

20.

208940

Turvajärv

Paistust 7,5 km lääne pool

3,3

väljavooluga

21.

208950

Päidre järv

Paistust 7 km lääne pool

23,0

väljavooluga

22.

208970

Õisu järv

Õisu

193,4

väljavooluga

23.

208980

Viisu Samblajärv

Paistust 3 km kirde pool

0,9

väljavooluga

24.

209000

Ulli järv

Paistust 3 km kirde pool

0,6

väljavooluga

25.

209010

Viisu Kõverjälg

Paistust 2,5 km kirde pool

1,7

väljavooluga

26.

209040

Holstre

Holstre

3,6

umbjärv

27.

209060

Aidu järv

Paistu ja Sultsi vahel

6,3

väljavooluga

28.

209110

Holstre Kullijärv

Holstrest 3 km kagu pool

8,2

väljavooluga

29.

209760

Müüri järv

Nuudsakust 100m põhjaloode pool

1,5

väljavooluga

30.

209770

Nuudsaku järv

Tuhalaanest 3 km loode pool

8,1

umbjärv

31.

209780

Elujärv (Paluküla järv)

Tuhalaanest 3 km lääneloode pool

1,1

väljavooluga

32.

209800

Kutsikujärv

Tuhalaane

1,6

väljavooluga

33.

209820

Muti järv

Tuhalaanest 2,5 km lõunakagu pool

6,8

väljavooluga

34.

209850

Kariste järv (Vana-Kariste järv, Suur Kariste järv, Väike Kariste järv)

Abja-Paluoja põhjaloode piiril

59,9

väljavooluga

35.

209853

Laatre Vanamõisa järv

Laatre-Rajast 3 km põhjaloode pool

2,7

väljavooluga

36.

209855

Kõrvi järv

Mõisakülast 7 km lääne pool

2,2

väljavooluga

37.

209910

Mäeküla järv

Karksist 6 km ida pool

61,7

väljavooluga

38.

209912

Ainja Sinijärv

Nuiast 6,5 km kagu pool

1,5

väljavooluga

39.

209920

Ikepera järv

Taageperast 5,5 km lääneloode pool

9,2

väljavooluga

40.

209930

Ruhijärv

Lillist 1,5 km loode pool

99,6

väljavooluga

41.

209940

Veisjärv

Kärstnast 8,5 km edela pool

487,5

väljavooluga

42.

209941

Purki järv

Kärstnast 2 km põhja pool

2,5

väljavooluga

43.

211420

järv Alatsi

Lilli-Pera külast 3 km kagu pool

5,3

väljavooluga

44.

[Kehtetu]

45.

[Kehtetu]Võrumaa

1.

212160

Uhtjärv

Urvaste

43,5

väljavooluga

2.

[Kehtetu]

3.

[Kehtetu]

4.

[Kehtetu]

5.

212210

Boose Väikejärv

Antslast 3,5 km lääne pool

1,2

väljavooluga

6.

212230

Boose Suurjärv

Antslast 3,5 km lääne pool

10,6

väljavooluga

7.

212400

Luhasoo järv

Antslast 7,5 km kirde pool

1,1

väljavooluga

8.

212410

Lõõdla järv

Antslast 7,5 km kirde pool

76,7

väljavooluga

9.

212430

Tobrajärv

Antslast 5 km idakirde pool

2,1

väljavooluga

10.

[Kehtetu]

11.

212530

Väimela Mäejärv

Väimela

13,6

väljavooluga

12.

212540

Väimela Alajärv

Väimela

7,8

väljavooluga

13.

212550

Loosu järv

Võrust 5,5 km põhja pool, Loosu

3,9

ajutise väljavooluga

14.

212560

Põrmujärv

Võrust 5 km loode pool, Tsopa

3,0

väljavooluga

15.

212570

Tsopa Kogrejärv

Võrust 4,5 km loode pool, Tsopa

1,4

väljavooluga

16.

212600

Võru Mustjärv

Võru linna põhjapiiril

1,7

väljavooluga

17.

212610

Vagula järv

Võru linn

518,7

väljavooluga

18.

212620

Tamula järv

Võru linn

231,3

väljavooluga

19.

212740

Lauga järv

Võrust 12 km põhjakirde pool

13,6

väljavooluga

20.

212750

Karsna järv

Võrust 11 km põhjakirde pool

16,3

väljavooluga

21.

212760

Pille järv

Võrust 11 km põhjakirde pool

7,2

väljavooluga

22.

212800

Tsolgo Mustjärv

Võrust 11 km kirde pool

6,0

ajutise väljavooluga

23.

212820

Tsolgo Pikkjärv

Võrust 11 km kirde pool

9,2

väljavooluga

24.

212840

Paidra järv

Võrust 13 km kirde pool

11,1

umbjärv

25.

212850

Kärnjärv

Võrust 11 km kirde pool

8,3

umbjärv

26.

212860

Listaku Soojärv

Võrust 9 km kirde pool

11,4

väljavooluga

27.

212900

Lasva järv

Võrust 10 km ida pool

10,9

ajutise väljavooluga

28.

212910

Kalijärv

Võrust 7,5 km ida pool

10,5

väljavooluga

29.

213280

Kungjärv

Antslast 4 km lääne pool

12,0

väljavooluga

30.

213380

Mähkli e. Mikila järv

Karulast 7 km ida pool

8,1

väljavooluga

31.

213430

Veetka järv

Karulast 6 km idakagu pool

3,3

väljavooluga

32.

[Kehtetu]

33.

[Kehtetu]

34.

213470

Kaugjärv

Karulast 12 km idakagu pool

7,4

väljavooluga

35.

213490

Väike Kaugjärv

Kaugjärvest (nr. 213470) 350m kagu pool

1,2

sissevool kraavi kaudu

36.

213580

Väike Pehmejärv

Tsoorust 4 km edela pool

4,0

väljavooluga

37.

213590

Suur Pehmejärv

Tsoorust 4 km edela pool

45,9

väljavooluga

38.

213600

Ähijärv

Karulast 8 km idakagu pool

176,2

väljavooluga

39.

213640

Ähi Vahejärv

Ähijärvest (nr. 213600) 400m lõunakagu pool

1,2

väljavooluga

40.

213650

Ähi Perajärv

Ähijärvest (nr. 213600) 900m lõunakagu pool

1,3

väljavooluga

41.

213720

Suur Marujärv

Antslast 7,5 km ida pool

3,2

väljavooluga

42.

213730

Keema järv Antslast 8 km ida pool

3,9

väljavooluga

 

43.

213750

Ubajärv

Mõnistest 5 km põhja pool

49,0

väljavooluga

44.

213780

Kubija järv

Võru linna edelapiiril

13,6

väljavooluga

45.

213810

Kasaritsa Verijärv

Võrust 3,5 km kagu pool

19,9

väljavooluga

46.

213830

Vähajärv

Kubija saeveskist 1 km lõuna pool

1,9

väljavooluga

47.

213840

Andsu Perajärv

Võrust 4 km lõuna pool, Kasaritsa-Andsu

1,4

ajutise läbivooluga

48.

213850

Andsu Edejärv

Perajärvest (nr. 213840) 60m lääne pool

1,6

nõrga väljavooluga

49.

213860

Kaasjärv

Võrust 5,5 km kagu pool

2,9

väljavooluga

50.

213890

Puiga järv

Võrust 5,5 km lõuna pool

1,0

väljavooluga

51.

213910

Kahrila järv

Rõuge

35,2

väljavooluga

52.

213920

Ahitse järv

Nursist 2,5 km edela pool

5,7

umbjärv

53.

213930

Hodijärv

Võrust 10 km lõuna pool

4,4

väljavooluga

54.

213970

Vällamäe Külajärv

Võrust 11 km lõuna pool

4,0

väljavooluga

55.

213980

Mäetilga järv

Saaluse

1,2

väljavooluga

56.

213990

Vällamäe Perajärv

Võrust 11 km lõuna pool

1,7

väljavooluga

57.

214000

Tõugjärv

Rõuge

4,2

väljavooluga

58.

214010

Rõuge Ratasjärv

Rõuge

6,3

väljavooluga

59.

214020

Kaussjärv

Rõuge

1,9

väljavooluga

60.

214030

Rõuge Suurjärv

Rõuge

13,5

väljavooluga

61.

214040

Liinjärv

Rõuge

3,5

väljavooluga

62.

214050

Rõuge Valg(e)järv

Rõuge

3,9

väljavooluga

63.

214080

Kurgjärv

Haanjast 2 km lääne pool

10,5

ajutise väljavooluga

64.

214090

Väikjärv

Haanjast 1,5 km lääne pool

9,8

umbjärv

65.

214110

Vihtla järv

Haanjast 2,5 km lääne pool

5,9

ajutise väljavooluga

66.

214120

Tuhkrijärv

Haanjast 1 km edela pool

0,8

väljavooluga

67.

214130

Tuuljärv

Haanjast 1,5 km lõuna pool

3,5

väljavooluga

68.

214140

Viitina Alajärv

Rõugest 4,5 km lõunakagu pool

1,7

väljavooluga

69.

214150

Viitina järv

Rõugest 4,5 km lõunakagu pool

6,4

väljavooluga

70.

214180

Jugu järv

Rõugest 6 km lõunakagu pool

1,2

väljavooluga

701

214210

Järveküla järv

Haanjast 5 km edela pool

1,1 ha

umbjärv

 

71.

214240

Tallikese järv e. Salujärv

Haanjast 5 km lõunaedela pool

4,2

väljavooluga

72.

214270

Noodasjärv

Võrust 9 km idakagu pool

(38,1)

väljavooluga,

 

 

 

 

26,5

veepinda alandatud

73.

214280

Tabina järv

Lepassaare jaamast 3 km lõuna pool

2,0

väljavooluga, veetaset alandatud

74.

214290

Mäestjärv

Vastse-Kasaritsast 3,5 km idakagu pool

3,1

väljavooluga

75.

214291

Väike Mäestjärv

Vastse-Kasaritsast 3,5 km idakagu pool

1,5

väljavooluga

76.

214320

Sinepijärv

Noodasest 2 km lõunaedela pool

2,0

väljavooluga

77.

214360

Saaluse Alajärv

Uue-Saaluse

4,2

väljavooluga

78.

214370

Kavadi järv

Uue-Saaluse

27,4

väljavooluga

79.

214380

Saaluse Palojärv

Uue-Saalusest 3,5 km idakagu pool

1,7

väljavooluga

80.

214400

Külma järv

Uue-Saalusest 1,5 km edela pool

1,6

väljavooluga

81.

214430

Vaskna järv

Haanjast 1,5 km kagu pool

23,6

väljavooluga

82.

214450

Linnasjärv

Vastseliinast 7 km edela pool

2,0

väljavooluga

83.

214460

Punsujärv

Vastseliinast 7,5 km edela pool

3,2

väljavooluga

84.

214470

Kirikumäe

Vastseliinast 7,5 km edela pool

61,4

väljavooluga

85.

214480

Kirikumäe Kõrbjärv

Vastseliinast 7,5 km edela pool

2,2

väljavooluga

86.

214490

Alasjärv

Haanjast 5 km lõunakagu pool

6,9

väljavooluga

87.

214500

Pedejärv

Vastseliinast 8,5 km edela pool

6,4

väljavooluga

88.

[Kehtetu]

89.

214530

Plaani Külajärv

Plaani

16,1

väljavooluga

90.

214540

Järvemäe järv

Vastseliinast 7 km Misso pool

9,2

umbjärv

91.

214541

Tserepi järv

Vastseliinast 7 km lõuna pool

2,5

väljavooluga

92.

214570

Tiklase järv

Vastseliinast 9 km ida pool

7,7

umbjärv

93.

215020

Mõniste järv

Mõniste

2,0

väljavooluga

94.

215060

Ruusmäe Tsirkjärv

Ruusmäest 2 km põhja pool

2,1

väljavooluga

95.

215070

Hanija järv

Ruusmäest 3 km loode pool

3,2

väljavooluga

96.

215080

Palujüri järv

Hanija järvest (nr. 215070) 150m lääneedela pool

6,9

väljavooluga

97.

215100

Kellamäe Mustjärv

Rõugest 9 km lõuna pool

6,9

umbjärv

98.

215140

Tsilgutaja järv

Ruusmäest 2 km edela pool

3,4

väljavooluga

99.

215171

Väike-Palkna järv

Luutsnikust 3 km edela pool (Läti piiril)

4,5

väljavooluga, Eestile kuulub 4,0ha

100.

215200

Majori järv

Ruusmäest 5 km lõunaedela pool

15

väljavooluga

101.

215210

Kikkajärv

 

Krabist 2,5 km kagu pool (Läti piiril)

21,4

väljavooluga, Eestile kuulub 12ha

102.

215220

Sarapuu järv

Kika järvest (nr. 215210) 200m edela pool (Läti piiril)

2,4

väljavooluga, Eestile kuulub 1,3ha

103.

215230

Liivajärv

 

Sarapuu järvest (nr. 215220) 75m edela pool (Läti piiril)

4,2

väljavooluga, Eestile kuulub 2,0ha

104.

215231

Väike Mudajärv

Mudajärvest (nr. 215230) 30m edela pool (Läti piiril)

1,0

väljavooluga, Eestile kuulub 0,5ha

105.

215260

Uuri järv

Uuri

7,1

väljavooluga

106.

215280

Hainjärv

 

Haanja-Ruusmäe tee ääres (Ruusmäest 1,5 km)

3,6

väljavooluga

107.

215290

Preeksa järv

Preeksa

15,1

väljavooluga

108.

215300

Tika Viisjärv

Missost 5 km põhjakirde pool

3,0

väljavooluga

109.

215310

Pahijärv

Missost 4 km põhja pool

10,1

umbjärv

110.

215320

Kisejärv

Missost 4 km põhja pool

48,9

väljavooluga

111.

215340

Luikjärv

Preeksa

3,5

umbjärv

1111

215370

Ruusmäe järv

Ruusmäe

1,3 ha

umbjärv

 

112.

215380

Pältre järv

Riia-Pihkva mnt. Võru (Vastseliina) teeristist 0,5 km loode pool

3,2

umbjärv

113.

215390

Jaanisjärv (Jaanisaare järv)

Pältre järvest (nr. 215380) 4100m kagu pool

0,9

umbjärv

114.

215400

Sõdaalune järv

Missost 3,5 km põhja pool

8,5

umbjärv

115.

215420

Misso Viisjärv

Missost 4 km kirde pool

2,3

umbjärv

116.

215450

Preeksa Soojärv

Missost 3,5 km loode pool

12,6

umbjärv

117.

215460

Preeksa Palujärv

Ruusmäest 4 km idakagu pool

11,7

väljavooluga

118.

215490

Immaku järv

Missost 2 km põhjakirde pool

3,2

väljavooluga

119.

215500

Misso Saarjärv

Misso

22,5

väljavooluga

120.

215520

Pullijärv

Misso

61,7

väljavooluga

121.

215540

Idina järv

Missost 3 km lääneedela pool

5,3

umbjärv

122.

215550

Hino järv

Missost 1,5 km lõuna pool

198,8

väljavooluga

123.

215580

Hino Mustjärv

Missost 2 km lõuna pool

6,1

väljavooluga

124.

215590

Murati järv

Ruusmäest 5 km lõuna pool (Läti piiril)

66,6

väljavooluga

125.

215600

Lautri järv

Missost 4 km edela pool

2,2

väljavooluga

126.

215610

Üldna järv

Missost 6,5 km edela pool

1,4

väljavooluga

127.

215620

Põrste järv

Vastseliinast 7 km lõuna pool

8,5

väljavooluga

128.

[Kehtetu]

129.

215670

Pabra järv

Luhamaast 3,5 km kagu pool (Venemaa piiril)

96,9

väljavooluga, Eestile kuulub 84,4ha

 

 

 

 

 

 

 Tallinn

1.

200130

Harku järv

Tallinn, Õismäe

163,8

Väljavooluga

2.

200602

Männiku karjäär

Männiku

20,9

osaliselt Harjumaal

II. osa  

Avalikult kasutatavate paisjärvede nimekiri

Jrk. Nr.

1996.a. kood 1964.a. kood

Nimi

Asukohajõgi

Pindala täistäitel (ha) (VV m 18.10.2000 Nr 338jõust 30.10.2000)

Asukoha vald või linnHarjumaa

1.

[Kehtetu]

2.

[Kehtetu]

3.

207273

Maidla paisjärv

Maidla jõgi

3,9

Saue vald

4.

204231

Kotka paisjärv

Valgejõgi

3,0

Loksa vald

5.

204232

Joaveski paisjärv

Loobu jõgi

5,0

Loksa vald

6.

202971

Ruila paisjärv

Vasalemma jõgi

1,6

Kernu vald

7.

202972/ 202930

Kernu paisjärv

Vasalemma jõgi

5,0

Kernu vald

8.

201401

Pikaveski paisjärv

Jägala jõgi

1,2

Anija vald

9.

201402

Vetla paisjärv

Jägala jõgi

1,5

Anija vald

10.

202451

Linnamäe paisjärv

Jägala jõgi

60,0

Jõelähtme vald

11.

203371

Kose paisjärv

Pirita jõgi

1,5

Kose vald

12.

205181/ 202890

Riisipere järv

Munalaskme oja

8,0

Nissi valdIda-Virumaa

1.

208151

Tudulinna paisjärv

Rannapungerja jõgi

16,0

Tudulinna vald

2.

206451

Püssi paisjärv

Purtse jõgi

25,2

Püssi linn

3.

214021

Aseri paisjärv

Meriküla oja

3,2

Aseri vald

4.

207351, 208511

2 Sillamäe paisjärve

Sõtke jõgi

41,0

Sillamäe linn, Vaivara valdJõgevamaa

1.

206111

Puurmanni paisjärv

Pedja jõgi

3,9

Puurmanni vald

2.

206112

Vendelini veskijärv

Kaave jõgi

2,0

Puurmanni vald

3.

206113

Härjanurme veskijärv

Pedja jõgi

2,0

Puurmanni vald

4.

206114

Pikknurme paisjärv

Pikknurme jõgi

2,5

Puurmanni vald

5.

206115

Tõrve paisjärv

Pedja jõgi

4,0

Puurmanni vald

6.

206162

Kamari paisjärv

Põltsamaa jõgi

27,2

Põltsamaa vald

7.

206113

Võisiku paisjärv

Võisiku peakraav

3,0

Põltsamaa vald

8.

202481

Sae veskijärv

Pedja jõgi

3,6

Jõgeva vald

9.

202482

Jõgeva veskijärv

Pedja jõgi

10,0

Jõgeva vald

10.

202483

Painküla paisjärv

Pedja jõgi

7,8

Jõgeva vald

11.

205781

Pikkjärve paisjärv

Nava oja

2,4

Palamuse vald

12.

205782/ 205660

Palamuse paisjärv

Amme jõgi

1,6

Palamuse vald

13.

[Kehtetu]

14.

205782

Palamuse veskijärv

Amme jõgi

1,7

Palamuse vald

15.

205783

Kudina paisjärv

Kõlaoja

5,1

Palamuse vald

16.

208101

Vaiatu paisjärv

Kullavere jõgi

1,5

Torma vald

17.

208102

Kukulinna paisjärv

Karusilma oja

3,8

Torma vald

171

208103

Torma paisjärv

Sääse peakraav

2,4ha

Torma vald

 

18.

207731

Koogi paisjärv

Laeva jõgi

3,9

Tabivere vald

19.

200741 /205570

Veia paisjärv

Kullavere jõgi

2,4

Saare vald

20.

200742 /205580

Kose paisjärv

Kääpa jõgi

3,0

Saare vald

201

200743

Voore paisjärv

Kullavere jõgi

1,8ha

Saare vald

 

21.

205761/ 205830

Kiisli paisjärv

Haavakivi jõgi

4,0

Pala valdJärvamaa

1.

208371

Türi paisjärv

Pärnu jõgi

5,8

Türi linn

2.

205661

Paide tehisjärv

Esna jõgi

4,4

Paide linn

3.

202341

Eistvere paisjärv

Navesti jõgi

10,0

Imavere vald

4.

205651

Tarbja paisjärv

Pärnu jõgi

17,0

Paide vald

5.

201341

Rava paisjärv

Sääsküla oja

2,5

Ambla vald

6.

201342e

Mägise paisjärv

Sääsküla oja

6,2

Ambla vald

7.

201343/ 203291

Käravete paisjärv

Ambla e. Albu jõgi

4,8

Ambla vald

8

201344/203440

Vanaveski paisjärv

Ambla e. Albu jõgi

3,4

Ambla vald

9.

208361

Särevere paisjärv

Prandi jõgi

1,0

Türi vald

10.

208362

Jändja paisjärv

Pärnu jõgi

8,0

Türi vald

11.

209371

Väätsa paisjärv

Lokuta jõgi

5,9

Väätsa vald

12.

204001 /202140

Jäneda paisjärv

Jänijõgi

2,0

Lehtse vald

13.

206841/ 204330

Roosna-Alliku veskijärv

Pärnu jõgi

2,7

Roosna-Alliku valdLäänemaa

1.

203421

Koluvere paisjärv

Liivi jõgi

4,9

Kullamaa vald

2.

203422

Liivi paisjärv

Liivi jõgi

1,8

Kullamaa vald

3.

203423

Laastre paisjärv

Kasari jõgi

4,8

Kullamaa vald

4.

203424

Kullamaa paisjärv

Liivi jõgi

1,0

Kullamaa vald

5.

207761

Priguldi paisjärv

Taebla jõgi

4,5

Taebla vald

6.

204111

Tuudi paisjärv

Tuudi jõgi

4,5

Lihula valdLääne-Virumaa

1.

206621

Arkna paisjärv

Selja jõgi

1,5

Rakvere vald

2.

206622

Päide paisjärv

Selja jõgi

1,9

Rakvere vald

3.

207161

Vahakulmu paisjärv

Valgejõgi

3,7

Saksi vald

4.

207162

Moe paisjärv

Valgejõgi

4,6

Saksi vald

5.

201611

Mällu veskijärv

Pedja jõgi

2,5

Avanduse vald

6.

208871

Vihula paisjärv

Mustoja

9,5

Vihula vald

7.

208872

Vihula veskijärv

Mustoja

1,4

Vihula vald

8.

208873

Laviku paisjärv

Võsu jõgi

4,7

Vihula vald

9.

208874

2.Oruveski paisjärv

Võsu jõgi

4,2

Vihula vald

10.

208875

3.Oruveski paisjärv

Võsu jõgi

11,0

Vihula vald

11.

208877

Altja Oandu paisjärv

Altja oja

3,5

Vihula vald

12.

206601

1.Ao paisjärv

Põltsamaa jõgi

9,5

Rakke vald

13.

206602

2.Ao paisjärv

Põltsamaa jõgi

1,4

Rakke vald

14.

206603

Viru-Tammiku paisjärv

Onga jõgi

1,0

Rakke vald

15.

202731

Loobu paisjärv

Loobu jõgi

3,6

Kadrina vald

16.

202732

Udriku paisjärv

Udriku oja

2,3

Kadrina vald

17.

203451

Kunda paisjärv

Kunda jõgi

8,0

Kunda linn

18.

209002

Rägavere paisjärv

Sõmeru jõgi

1,2

Vinni vald

19.

209271

Äntu paisjärv

Nõmme jõgi

7,5

Väike-Maarja vald

20.

209272

Nõmmeveski paisjärv

Nõmme jõgi

2,4

Väike-Maarja valdPõlvamaa

1.

206201

Põlva paisjärv

Ora jõgi

50,0

Põlva linn

2.

207051

Räpina paisjärv

Võhandu jõgi

51,0

Räpina linn

3.

207071

Leevaku paisjärv

Võhandu jõgi

38,0

Räpina vald

4.

208791

2 Veriora paisjärve

Pahtpää jõgi

5,0

Veriora vald

5.

208792

Leevi paisjärv

Võhandu jõgi

1,0

Veriora vald

6.

203541

Konsa paisjärv

Porijõgi

1,5

Kõlleste vald

7.

203542

Sahkri paisjärv

Sulaoja

3,0

Kõlleste vald

8.

206191

Möksi paisjärv

Ahja jõgi

3,0

Põlva vald

9.

206192, 208721/ 211071

Saesaare paisjärv

Ahja jõgi

50,0

Põlva vald, Vastse-Kuuste vald

10.

206193

Partsi paisjärv

Lutsu jõgi

3,0

Põlva vald

11.

208722

Kiidjärve paisjärv

Ahja jõgi

5,0

Vastse-Kuuste vald

111

208723

Leevijõe paisjärv

Leevi jõgi

27,7ha

Vastse-Kuuste vald

 

12.

204731

Kauksi paisjärv

Lutsu jõgi

30,8

Mooste vald

13.

206191 /210930

Tsähkna paisjärv

Tsähkna jõgi

1,2

Kõlleste vald

14.

202851 /212311

Kiviküla paisjärv

Võhandu jõgi

3,1

Kanepi valdPärnumaa

1.

202131

Arumetsa paisjärv

Arumetsa oja

2,2

Häädemeeste vald

2.

207111

Tihemetsa paisjärv

Alva oja

1,0

Saarde vald

3.

207122

Sillaotsa paisjärv

Humalaste jõgi

5,6

Saarde vald

31

207123

Kamali paisjärv

Tõlla oja

 

11,9ha

Saarde vald

 

32

207124

Tõlla paisjärv

Tõlla oja

3,2ha

Saarde vald

 

4.

203061

Nõmme paisjärv

Humalaste jõgi

7,0

Kilingi-Nõmme linn

5.

207821

Veelikse paisjärv

Veelikse oja

1,9

Tali vald

6.

207822

Rae paisjärv

Ura jõgi

8,3

Tali vald

7.

207823

Asuja paisjärv

Rannametsa jõgi

1,1

Tali vald

8.

207561

Surjupera paisjärv

Surju oja

4,9

Surju vald

9.

207562

Surju paisjärv

Surju oja

4,9

Surju vald

10.

201491

Are paisjärv

Are jõgi

11,1

Are vald

11.

207301

Aasa paisjärv

Räägu oja

10,2

Sauga vald

12.

203951

Lavassaare veehoidla

Audru jõgi

7,0

Lavassaare vald

13.

201591

Jõõpre veehoidla

Audru jõgi

20,1

Audru vald

 

 

 

 

 

 

 Raplamaa

1.

202771

Karitsa paisjärv

Keila jõgi

4,4

Kaiu vald

2.

202921

Räägu paisjärv

Kuusiku jõgi

2,0

Kehtna vald

3.

202922

Aleti paisjärv

Hirve peakraav

1,2

Kehtna vald

31

202923

Estonia paisjärv

Kuusiku jõgi

täistäitel 1,3 ha

Kehtna vald

 

4.

204271

Luiste paisjärv

Pokuti oja

6,0

Loodna vald

5.

204272

Maidla paisjärv

Liivi jõgi

2,0

Loodna vald

6.

206691

Öökulli paisjärv

Vigala jõgi

2,2

Rapla valdTartumaa

1.

201851

Kurepalu paisjärv

Mõra jõgi

12,4

Haaslava vald

2.

201852

Roiu paisjärv

Mõra jõgi

5,9

Haaslava vald

3.

202821

Kambja paisjärv

Peeda jõgi

1,2

Kambja vald

4.

202822

Suur-Kambja paisjärv

Peeda jõgi

1,5

Kambja vald

5.

202823 /210611

Peeda paisjärv

Peeda jõgi

1,5

Kambja vald

6.

203311

Kentsi paisjärv

Kavilda jõgi

90,9

Konguta vald

7.

203831

Laeva paisjärv

Laeva jõgi

1,0

Laeva vald

8.

205282

Viinamärdi paisjärv

Voika oja

3,9

Nõo vald

9.

206661

Utu-Kolga paisjärv

Konguta peakraav

2,2

Rannu vald

10.

207943

Vedu veehoidla

Amme jõgi

10,0

Tartu vald

11.

208311

Rahinge paisjärv

Ilmatsalu jõgi

12,3

Tähtvere vald

12.

209491

Ropka paisjärv

Ilmatsalu jõgi

9,7

Ülenurme vald

13.

208611

Kuusiku-Papiaru paisjärv

Vara oja

1,4

Vara vald

14.

208612

Kirepi paisjärv

Kargoja

8,0

Vara vald

15.

201701, 205283

Peedu paisjärv

Elva jõgi

1,6

Elva linn, Nõo vald

16.

206941 /210021

Lõve paisjärv

Rõngu jõgi

3,1

Rõngu vald

17.

201261 /205920

Alatskivi paisjärv

Alatskivi jõgi

2,5

Alatskivi valdValgamaa

1.

207241

Pikaantsu paisjärv

Laatre jõgi

2,8

Sangaste vald

2.

207242

Räimekese paisjärv

Laatre jõgi

3,1

Sangaste vald

3.

207243/ 211931

Sangaste veskijärv

Õhne jõgi

7,2

Sangaste vald

4.

207244/ 212151

Sarapuu paisjärv

Visula jõgi

2,5

Sangaste vald

5.

206361

Kasemetsa (Kassiratta) paisjärv

Väike-Emajõgi

1,0

Pühajärve vald

6.

206362

Märdi paisjärv

Väike-Emajõgi

1,7

Pühajärve vald

7.

202081

Purde paisjärv

Jõku jõgi

1,0

Hummuli vald

8.

202082

Puide paisjärv

Jõku jõgi

11,5

Hummuli vald

9.

202083, 202031/ 11661

Koorküla veskijärv

Õhne jõgi

3,0

Hummuli vald, Helme vald

10.

202031

Kalme paisjärv

Jõku jõgi

2,4

Helme vald

11.

202032

Vanaveski (Vastseveski) paisjärv

Õhne jõgi

4,0

Helme vald

12.

202033

Taagepera paisjärv

Õhne jõgi

2,0

Helme vald

13.

202034

Roobe veskijärv

Jõku jõgi

1,0

Helme vald

14.

208201

Laatre veskijärv

Laatre jõgi

1,9

Tõlliste vald

15.

208202

Piiri paisjärv

Piirioja

2,5

Tõlliste vald

16.

202661

Piiroja paisjärv

Varese oja

1,0

Karula vald

17.

208231

Tõrva veskijärv

Õhne jõgi

1,0

Tõrva linn

18.

206081/ 209960

Purtsi veskijärv

Purtsi jõgi

3,2

Puka vald

19.

206082/ 210031

Põhu veskijärv

Purtsi jõgi

1,5

Puka vald

20.

205821/ 210182

Hellenurme paisjärv

Elva jõgi

2,5

Palupera vald

21.

205822/ 210240

Palu paisjärv

Palu jõgi

3,5

Palupera valdViljandimaa

1.

208971

Valuoja paisjärv

Valuoja

4,8

Viljandi linn

2.

208972/ 208260

Uueveski paisjärv

Uueveski oja

1,4

Viljandi linn

3.

208973/ 208270

Kõsti veskijärv

Uueveski oja

1,2

Viljandi linn

4.

201071

Abja paisjärv

Halliste jõgi

1,2

Abja linn

5.

201051

Sarja veskijärv

Hendrikhansu oja

1,4

Abja vald

6.

201052

Veelikse paisjärv

Hendrikhansu oja

3,8

Abja vald

7.

206001

Saksaveski paisjärv

Halliste jõgi

1,6

Polli vald

8.

206002

Paluküla

Vidva ja Tuhalaane paisjärv oja ühinemiskoht

2,5

Polli vald

9.

206003

Lilli paisjärv

Lilli oja

2,8

Polli vald

10.

206004

Kassepa paisjärv

Pöögle oja

13,9

Polli vald

11.

206005

Pöögle paisjärv

Pöögle oja

5,8

Polli vald

12.

206005

Leeli paisjärv

Pöögle oja

3,6

Polli vald

13.

206006/ 209801

Karksi paisjärv

Kõpu jõgi

3,5

Polli vald

14.

206007/ 209911

Ainejärv

Kõpu jõgi

22,4

Polli vald

15.

206291

Vanamõisa paisjärv

Lemmjõgi

6,6

Pärsti vald

16.

[Kehtetu - RT I 2002, 105, 619 - jõust. 1. 01. 2003]

 

 

 

 

17.

206293

2.Riiska paisjärv

Kurika peakraav

2,3

Pärsti vald

18.

207972

Nahkle paisjärv

Tarvastu jõgi

2,2

Tarvastu vald

19.

207973

Uus-Olde paisjärv

Varastu oja

1,2

Tarvastu vald

20.

207974

Sumbaku paisjärv

Varastu oja

2,3

Tarvastu vald

21.

207975/ 209121

Veski paisjärv

Ärma ja Varastu jõe ühinemiskoht

1,3

Tarvastu vald

22.

208711

Tammeveski paisjärv

Lemmjõgi

2,7

Vastsemõisa vald

23.

208712

Paistu paisjärv

Vastsemõisa oja

1,1

Vastsemõisa vald

24.

208713

Kalju paisjärv

Lemmjõgi

1,5

Vastsemõisa vald

25.

208714/ 207360

Kildu veskijärv

Lemmjõgi

3,5

Vastsemõisa vald

251

208715

Vastemõisa paisjärv

Vastemõisa oja

4,2ha

Vastemõisa

 

26.

208921

Verilaske paisjärv

Verilaske oja

1,0

Viiratsi vald

27.

205451

Jaska paisjärv

Jaska oja

1,5

Olustvere vald

28.

205452

Pelda paisjärv

Jaska oja

1,0

Olustvere vald

29.

205453/ 207201

Tääksi paisjärv

Tääksi oja

2,1

Olustvere vald

30.

205231

Nuia paisjärv

Halliste jõgi

26,1

Nuia linn

31.

205232

Karksi Linnaveski paisjärv

Halliste jõgi

2,3

Nuia linn

32.

207151

Muraka paisjärv

Välgita oja

6,1

Saarepeedi vald

33.

207152

Viru paisjärv

Välgita oja

3,0

Saarepeedi vald

34.

207153

Kehklase paisjärv

Välgita oja

1,0

Saarepeedi vald

35.

207592

Kerita paisjärv

Jaska oja

2,4

Suure-Jaani vald

36.

207593

Sillaotsa paisjärv

Lõhavere oja

1,0

Suure-Jaani vald

37.

207594/ 206450

Lahmuse paisjärv

Lõhavere oja

4,8

Suure-Jaani vald

38.

207595/ 206461

Lõhavere paisjärv

Lõhavere oja

1,2

Suure-Jaani vald

39.

207601/ 206470

Suure-Jaani paisjärv

Ängi oja

6,2

Suure-Jaani linn

40.

201921/ 209080

Õisu veskijärv

Kõpu jõgi

5,2

Halliste vald

41.

201923/ 209100

Kalvre veskijärv

Vidva oja

1,0

Halliste valdVõrumaa

1.

207671

Utita veskijärv

Pühajõgi

2,0

Sõmerpalu vald

2.

207672

Annemõisa paisjärv

Parisoo peakraav

7,7

Sõmerpalu vald

3.

207673

Räägu veskijärv

Pühajõgi

1,0

Sõmerpalu vald

4.-10.

[Kehtetu]

11.

209183

Väimela paisjärv

Väiso peakraav

2,2

Võru vald

12.

[Kehtetu]

13.

204931

Vastse-Roosa paisjärv

Vaidava jõgi

2,0

Mõniste vald

14.

204932/ 215021

Mõniste paisjärv

Ahelo jõgi

2,9

Mõniste vald

15.

204601

Obinitsa paisjärv

Tuhkvitsa oja

20,9

Meremäe vald

16.

204602

Meremäe paisjärv

Piusa jõgi

3,0

Meremäe vald

17.

201431

Tsooru paisjärv

Tsooru oja

4,3

Antsla vald

18.

201432

Reidle paisjärv

Leese oja

4,5

Antsla vald

19.

[Kehtetu]

20.

201441

Trolla paisjärv

Iskna jõgi

1,1

Haanja vald

21.

206971

Nursi paisjärv

Rõuge jõgi

2,0

Rõuge vald

22.

206972

Pähni paisjärv

Pärlijõgi

2,5

Rõuge vald

23.

206973

Saarlase paisjärv

Pärlijõgi

2,5

Rõuge vald

24.

206974

Sänna Alaveski paisjärv

Pärlijõgi

1,5

Rõuge vald

25.

[Kehtetu]

26.

201441/ 212220

Nässmetsa paisjärv

Lambahanna jõgi

1,0

Antsla linn

27.

203891/ 214271

Küti Alaveski järv

Iskna jõgi

1,1

Lasva vald

28.

203892/ 214272

Küti Mäeveski järv

Iskna jõgi

1,0

Lasva vald

29.

203893/ 214273

Tohkri veskijärv

Iskna jõgi

1,0

Lasva vald

30.

208651/ 215030

Krabi paisjärv

Kolga jõgi

3,3

Varstu vald

31.

208652/ 215041

Seveli paisjärv

Kolga jõgi

1,0

Varstu vald

III. osa  

Avalikult kasutatavate vooluveekogude nimekiri

Jrk. Nr.

1995.a. kood

Nimi

Lähe

Suubla

Pikkus (km)

Valgala pindala (km2)

Maakond1.

10002

Piusa jõgi

Plaani Külajärv

Pihkva järv

109

796

Põlvamaa

2.

10012

Raagsilla oja

Vastseliina alevikust 7,5 km põhja pool

Piusa jõgi

13

67,1

Põlvamaa

3.

10015

Tuderna oja

Lepassaare külast 1 km põhja pool

Piusa jõgi

16

37,2

Põlvamaa

4.

10019

Obinitsa oja

Serga küla

Piusa jõgi

15

45,9

Võrumaa

5.

10022

Belka jõgi

end. Petserimaa

Piusa jõgi

21

85,2

Võrumaa

6.

10025

Kuuliska oja

Värska külast 1,5 km kagu pool

Pihkva järv

12

26,4

Põlvamaa

7.

10026

Värska oja

Vaartsi külast 2,5 km kirde pool

Pihkva järv

14

30,2

Põlvamaa

8.

10028

Karisilla oja

Võõpsu külast 3 km lõuna pool

Pihkva järv

13

40,5

Põlvamaa

9.

10030

Võhandu jõgi

Saverna külast 0,5 km edela pool

Lämmijärv

162

1420

Võrumaa, Põlvamaa

10.

10033

Sillaotsa jõgi

Vidrike järv

Võhandu jõgi

140

88,8

Põlvamaa, Valgamaa

11.

10040

Parisoo peakraav

Lilli-Anne külast 5,5 km põhja pool

Võhandu jõgi

9

28,2

Põlvamaa, Võrumaa

12.

10041

Rõuge jõgi

Rõuge

Võhandu jõgi

26

68

Võrumaa

13.

10043

Üra oja

Võru linnast 9 km lõuna pool

Vagula järv

18

52,2

Võrumaa

14.

10044

Kubija oja

Võru linnast 11 km lõuna pool

Üra oja

11

26,5

Võrumaa

15.

10046

Koreli oja

Uue-Saaluse külast 3 km lääneloode pool

Võhandu jõe vana säng

21

56,5

Võrumaa

16.

10047

Väiso peakraav

Väimela külast 5,5 km lääneloode pool

Võhandu jõgi

12

42,7

Võrumaa

17.

10049

Karioja

Vana-Koiola külast 2,5 km loode pool

Võhandu jõgi

14

45,9

Põlvamaa, Võrumaa

18.

10051

Iskna jõgi

Vaskna järv

Võhandu jõgi

29

86,0

Võrumaa

19.

10057

Palumõisa oja

Jantra külast 1,5 km põhja pool

Võhandu jõgi

14

59,9

Põlvamaa, Võrumaa

20.

10060

Viluste oja

Süvahavva külast 2 km ida pool

Võhandu jõgi

9

35,9

Põlvamaa

21.

10064

Pahtpää jõgi

Veriora külast 2,5 km lääne pool

Võhandu jõgi

14

38,0

Põlvamaa

22.

10066

Mädajõgi

Kõvera järv

Võhandu jõgi

27

246

Põlvamaa

23.

10068

Rebasmäe oja

Nohipalu Mustjärv

Mädajõgi

11

66,3

Põlvamaa

24.

10071

Selise peakraav

Kahkva külast 4 km lõunakagu pool

Mädajõgi

13

34,1

Põlvamaa

25.

10072

Veerksu oja

Leevati järv

Mädajõgi

18

47,6

Põlvamaa

26.

10076

Meeksi oja

Mehikoorma külast 5,5 km lääne pool

Lammijärv

7

36,7

Tartumaa

27.

10077

Kureküla peakraav

Räpina linnast 8,5 km loode pool

Meeksi oja

9

27,6

Põlvamaa, Tartumaa

28.

10082

Väike Emajõgi, välja arvatud Valgamaa Võrtsjärvest Pikasilla sillani

Pühajärv

Võrtsjärv

83

1380

Valgamaa

29.

10088

Voki oja

Pühajärve külast 3,5 km loode pool

Väike Emajõgi

10

37,2

Valgamaa

30.

10092

Visula jõgi, välja arvatud Visula kaksikjärve (kood 212161) lõigus, mis jääb avaliku kasutamise õiguseta

Uhtjärv

Väike emajõgi

17

57,9

Võrumaa, Valgama

31.

10095

Antsla jõgi

Välja jäetud Antsla jõgi Vaabina külas alates Vaabina külast Vaabina raudteejaama minevast teest kuni paistiigi tammini, s.o 600 m ulatuses

 

Lõõdla järv

Väike Emajõgi

25

135

Võrumaa, Valgamaa

32.

10100

Lambahanna oja

Antsla linnast 7,5 km idakirde pool

Antsla jõgi

25

67,4

Võrumaa, Valgamaa

33.

10102

Ärnu jõgi

Antsla linnast 5,5 km kagu pool

Väike Emajõgi

22

165

Võrumaa, Valgamaa

34.

10104

Leese oja

Antsla linnast 2,5 km ida pool

Ärnu jõgi

16

25,9

Võrumaa, Valgamaa

35.

10107

Vareseoja

Lüllemäe külast 2,5 km kirde pool

Ärnu jõgi

13

35,8

Valgamaa

36.

10111

Laatre jõgi

Puka külast 8 km kagu pool

Väike Emajõgi

26

195

Valgamaa

37.

10117

Õru oja

Tsirguliina külast 13 km loode pool

Laatre jõgi

14

31,6

Valgamaa

38.

10121

Pedeli jõgi

Kadastiku järv

Väike Emajõgi

31

219

Valgamaa, keskjooks Lätis

39.

10123

Rantina oja

Rantina järv

Pedeli jõgi

10

29,1

Valgamaa

40.

10126

Piiri oja

Pungisoo idaserv

Väike Emajõgi

12

38,1

Valgamaa, lähe Lätis

41.

10128

Sauniku oja

Priipalu külast 2 km edela pool

Väike Emajõgi

18

99,8

Valgamaa

42.

10131

Purtsi jõgi

Palupera külast 1,5 km lõuna pool

Väike Emajõgi

28

107

Valgamaa

43.

10137

Õhne jõgi

Veisjärv

Võrtsjärv

94

573

Viljandimaa, Valgamaa

44.

10140

Saksniidu oja

Tõrva linnast 9 km lääne pool

Õhne jõgi

7

31,4

Valgamaa

45.

10148

Helme jõgi

Riidaia külast 5 km loode pool

Õhne jõgi

18

95,0

Viljandimaa, Valgamaa

46.

10150

Kangru peakraav

Riidaia külast 7 km loode pool

Helme jõgi

10

25,4

Viljandimaa, Valgamaa

47.

10153

Jõku jõgi

Virtsjärv

Õhne jõgi

30

82,8

Valgamaa

48.

10165

Tarvastu jõgi

Mustla külast 12 km edela pool

Võrtsjärv

22

108

Viljandimaa

49.

10174

Väluste oja

Mustla külast 6 km põhjaloode pool

Võrtsjärv

10

41,2

Viljandimaa

50.

10180

Tänassilma jõgi

Viljandi järvest 0,5 km kirde pool

Võrtsjärv

34

 

Viljandimaa

 

 

 

 

 

 

454

Viljandimaa

51.

10182

Välgite oja

Välgite külast 1,5 km lääne pool

Tänassilma jõgi 12

27,5

 

Viljandimaa

52.

10183

Ärma jõgi

Mustla külast 11 km edela pool

Tänassilma jõgi 37

199

 

Viljandimaa

53.

10185

Varastu oja

Paistu külast 1,5 km idakagu pool

Ärma jõgi

12

30,1

Viljandimaa

54.

10193

Verilaske oja

Paistu külast 5 km idakirde pool

Ärma jõgi

13

29,5

Viljandimaa

55.

10198

Piduli oja

Parika järv

Tänassilma jõgi

11

85,6

Viljandimaa

56.

10199

Jamsu peakraav

Välgita külast 6 km idakirde pool

Piduli oja

10

29,4

Viljandimaa

57.

10201

Soosaare peakraav

Kolga-Jaani külast 7,5 km lääne pool

Piduli oja

12

32,0

Viljandimaa

58.

10207

Leie peakraav

Kolga-Jaani külast 4,5 km lääne pool

Võrtsjärv

19

58,3

Viljandimaa

59.

10215

Rõngu jõgi

Rõngu külast 7,5 km idakirde pool

Võrtsjärv

26

109

Tartumaa

60.

10223

Nigula oja

Valguta Mustjärv

Võrtsjärv

7

32,9

Tartumaa

61.

10228

Konguta peakraav

Valguta külast 3 km kirde pool

Võrtsjärv

18

96,7

Tartumaa

62.

10231

Rannu peakraav

Puhja külast 5,5 km lõunaedela pool

Võrtsjärv

6

32,6

Tartumaa

63.

10237

Pedja jõgi

Simuna

Emajõgi

122

2710

L.-Virumaa, Jõgevamaa, Tartumaa

64.

10239

Padu peakraav

Simuna külast 4 km kirde pool

Pedja jõgi

10

73,9

L.-Virumaa

65.

10243

Imukvere jõgi

Laekvere külast 2,5 km edela pool

Pedja jõgi

16

66,5

L.-Virumaa, Jõgevamaa

66.

10246

Salla jõgi

Salla külast 3,5 km põhjaloode pool

Pedja jõgi

14

30,9

L.-Virumaa, Jõgevamaa

67.

10251

Mõra oja

Laiuse Kivijärv

Pedja jõgi

8

37,5

Jõgevamaa

68.

10252

Koila peakraav

Salla külast 4 km lõuna pool

Pedja jõgi

9

32,6

L.-Virumaa, Jõgevamaa

69.

10256

Onga jõgi

Simuna külast 4 km kirde pool

Pedja jõgi

30

109

L.-Virumaa, Jõgevamaa

70.

10272

Kaave jõgi

Kärde külast 4 km lõuna pool

Pedja jõgi

38

138

Jõgevamaa

71.

10273

Lombivälja oja

Jõgeva linnast 10 km loode pool

Kaave oja

7

33,5

Jõgevamaa

72.

10283

Pikknurme jõgi

Tapiku raba lõunaserv

Pedja jõgi

35

172

Jõgevamaa

73.

10288

Neanurme jõgi

Kaavere külast 0,5 km lõuna pool

Pikknurme jõgi 18

51,6

 

Jõgevamaa

74.

10292

Umbusi jõgi

Kalana külast 1,5 km lääneedela pool

Pedja jõgi

34

159

Jõgevamaa

75.

10293

Sulustvere oja

Aidu külast 2 km lääne pool

Umbusi jõgi

14

38,2

Jõgevamaa

76.

10295

Kablaküla peakraav

Kalikülast 2 km lääne pool

Umbusi jõgi

9

46,0

Jõgevamaa

77.

10296

Kahisilla peakraav

Põltsamaa linnast 8 km põhjakirde pool

Kablaküla peakraav

19

32,2

Jõgevamaa

78.

10300

Põltsamaa jõgi

Väike-Maarja külast 2 km lääneloode pool

Pedja jõgi

135

1310

L.-Virumaa, Järvamaa, Jõgevamaa, Tartumaa

79.

10301

Ilmandu jõgi

Kiltsi külast 3 km lääneloode pool

Põltsamaa jõgi

13

67,0

L.-Virumaa

80.

10302

Nõmme jõgi

Nõmme külast 1 km idakirde pool

Põltsamaa jõgi

14

149

L.-Virumaa

81.

10303

Kärsa oja

Kärsa küla

Nõmme jõgi

4

33,5

L.-Virumaa

82.

10310

Mustjõgi

Edru külast 1,5 km edela pool

Endla järv

10

38,6

L.Virumaa, Jõgevamaa

83.

10315

Preedi jõgi

Varangu allikas

Põltsamaa jõgi

41

290

L.-Virumaa, Järvamaa

84.

10317

Vahujõgi

Vahukülast 0,5 km ida pool

Preedi jõgi

6

115

Järvamaa

85.

10318

Väinjärve oja

Koeru külast 2,5 km kagu pool

Preedi jõgi

4

26,3

Järvamaa

86.

10321

Oostriku jõgi

Koeru külast 4 km edela pool

Preedi jõgi

14

38,3

Järvamaa

87.

10326

Vahisoo peakraav

Abaja külast 4 km kagu pool

Põltsamaa jõgi

8

28,1

Järvamaa

88.

10334

Päinurme jõgi

Päinurme külast 5,5 km põhja pool

Põltsamaa jõgi

15

71,4

Järvamaa

89.

10335

Marguse peakraav

Valila külast 1 km lääne pool

Päinurme jõgi

10

25,7

Järvamaa

90.

10346

Nõmavere peakraav

Paduvere külast 2,5 km edela pool

Põltsamaa jõgi

10

65,2

Jõgevamaa

91.

10348

Võisiku peakraav

Adavere külast 2 km edela pool

Nõmavere peakraav

14

31,4

Jõgevamaa

92.

10359

Kõrgeraba kraav

Puurmani külast 7,5 km edela pool

Pedja jõgi

11

27,6

Jõgevamaa, Tartumaa

93.

10361

Sangla peakraav

Puhja külast 4 km edela pool

Emajõgi

10

36,2

Tartumaa

94.

10362

Kavilda jõgi

Verevi järv

Emajõgi

26

73,0

Tartumaa

95.

10365

Elva jõgi

Valgjärv

Emajõgi

72

456

Põlvamaa, Valgamaa, Tartumaa

96.

10368

Kaarna oja

Pilkuse järv

Elva jõgi

8

31,1

Valgamaa

97.

10369

Palu jõgi

Otepää linnast 5,5 km lääneloode pool

Elva jõgi

5

26,0

Valgamaa

98.

10374

Laguja oja

Otepää linnast 10 km põhjakirde pool

Elva jõgi

10

54,3

Valgamaa

99.

10376

Illi oja

Nõo külast 9 km lõuna pool

Elva jõgi

9

26,9

Tartumaa

100.

10381

Võika oja

Elva linnast 9,5 km idakirde pool

Elva jõgi

9

26,2

Tartumaa

101.

10383

Nõo oja

Väike-Karujärv

Elva jõgi

9

26,8

Tartumaa

102.

10385

Kari oja

Elva linnast 9 km põhjaloode pool

Keeri järv

6

25,6

Tartumaa

103.

10390

Ilmatsalu jõgi, välja arvatud jõel asuva Ilmatsalu kalatiigi paisust (Ilmatsalu põhjaserval) ülesvoolu 0,6 km ja allavoolu 2,3 km, mis jääb avaliku kasutamise õiguseta

Nõo külast 5,5 km idakagu pool

Emajõgi

23

116

Tartumaa

104.

10396

Laeva jõgi

Kassinurme külast 0,5 km lääne pool

Emajõgi

48

283

Jõgevamaa, Tartumaa

105.

10402

Loksu peakraav

Puurmani külast 3,5 km lõuna pool

Laeva jõgi

11

57,9

Jõgevamaa, Tartumaa

106.

10407

Kossartioja

Tabivere külast 5,5 km edela pool

Emajõgi

10

35,0

Tartumaa

107.

10409

Amme jõgi

Kuremaa järv

Emajõgi

59

501

Jõgevamaa, Tartumaa

108.

10412

Kõlaoja

Palamuse külast 6,5 km idakagu pool

Kaiavere järv 12

27,2

 

Jõgevamaa

109.

10415

Nava oja

Palamuse külast 5,5 km lääneloode pool

Elistvere järv

20

64,9

Jõgevamaa

110.

10425

Vara oja

Koosa külast 6,5 km edela pool

Amme jõgi

18

71,4

Tartumaa

111.

10434

Mudajõgi, välja arvatud Äksi vesiveski kinnistu piires veetaseme regulaatori ees olev ala 8meetri ulatuses, vesiveski ehitise alla jääv osa 10meetri ulatuses ja vesiveski hoonest vee väljavoolu otsakuni 19meetri ulatuses, st kokku 37meetri ulatuses

Saadjärv

Amme jõgi

16

86,4

Tartumaa

112.

10444

Porijõgi

Maaritsa külast 5 km idakagu pool

Emajõgi

38

298

Põlvamaa Tartumaa

113.

10448

Peeda jõgi

Pangodi külast 2,5 km lõunakagu pool

Porijõgi

19

100

Tartumaa

114.

10450

Idaoja

Maaritsa külast 2,5 km lääneloode pool

Peeda oja

11

48,8

Põlvamaa Tartumaa

115.

10455

Tatra jõgi

Luke külast 4 km ida pool

Porijõgi

12

39,4

Tartumaa

116.

10457

Mõra jõgi

[Avalikust kasutusest jäetakse välja Mõra jõgi suudmest ülesvoolu 1,2 km ulatuses Kalamajandi kinnistu (registreeritud Tartu Linnakohtu Kinnistusameti Tartu maakonna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosas nr 14044) piirides.]

[RT I 2002, 105, 619 - jõust. 1. 01. 2003]

Talvikese külast 1 km ida pool

Emajõgi

25

88,0

Tartumaa

117.

10459

Kitseoja

Luunja külast 8 km põhjaloode pool

Emajõgi

16

44,0

Tartumaa

118.

10461

Luutsna jõgi

Võnnu külast 6,5 km edela pool

Emajõgi

22

125

Tartumaa

119.

10472

Ahja jõgi

Erastvere järv

Emajõgi

95

1070

Põlvamaa, Tartumaa

120.

10476

Hilba jõgi

Piigandi Kogrejärv

Ahja jõgi

14

41,2

Põlvamaa

121.

10479

Leevi jõgi

Otepää linnast 11 km ida pool

Ahja jõgi

37

163

Põlvamaa

122.

10480

Sulaoja

Tamme Palujärv

Leevi jõgi

13

44,3

Valgamaa, Põlvamaa

123.

10483

Piigaste oja

Saverna külast 3 km idakagu pool

Leevi jõgi

14

34,9

Põlvamaa

124.

10484

Lootvina peakraav

Lootvina Pikkjärv

Ahja jõgi

13

32,6

Valgamaa, Põlvamaa

125.

10486

Hatiku oja

Põlva linnast 6 km lääneedela pool

Ahja jõgi

14

36,3

Põlvamaa

126.

10488

Orajõgi

Vagula külast 7 km põhjaloode pool

Ahja jõgi

39

176

Valgamaa, Põlvamaa

127.

10493

Kooskora oja

Põlva linnast 5,5 km kagu pool

Ahja jõgi

15

37,1

Põlvamaa

128.

10495

Lutsu jõgi

Pikamäe järv

Ahja jõgi

45

226

Põlvamaa

129.

10509

Kalli jõgi

Järvselja külast 2,5 km loode pool

Emajõgi

26

105

Tartumaa

130.

10510

Apna jõgi

Järvselja külast 2 km lõunaedela pool

Kalli jõgi

13

44,8

Tartumaa

131.

10511

Koosa jõgi

Emajõe haru 9,6 km-l

Peipsi järv

11

205

Tartumaa

132.

10512

Kargaja jõgi

Koosa külast 6,5 km loode pool

Koosa jõgi

31

190

Tartumaa

133.

10516

Põdraoja

Koosa külast 4 km lõuna pool

Koosa järv

11

61,1

Tartumaa

134.

10517

Lodu peakraav

Põdra külast 11 km lõuna pool

Põdraoja

7

30,2

Tartumaa

135.

10520

Naelavere peakraav

Alatskivi külast 2,5 km lääne pool

Peipsi järv (Lahepera järv)

7

29,4

Tartumaa

136.

10521

Alatskivi jõgi

Kokora Mustjärv

Peipsi järv

10

44,7

Tartumaa

137.

10526

Kullavere jõgi

Sadala küla

Peipsi järv

53

627

Jõgevamaa

138.

10529

Karusilla oja

Torma külast 7,5 km lääneedela pool

Kullavere jõgi

11

31,8

Jõgevamaa

139.

10533

Tarakvere jõgi

Torma külast 1 km kagu pool

Kullavere jõgi

12

55,0

Jõgevamaa

140.

10534

Sääse peakraav

Torma külast 3 km põhjakirde pool

Tarakvere jõgi

11

26,5

Jõgevamaa

141.

10537

Kääpa jõgi

Keressaare soo

Kullavere jõgi

46

366

Tartumaa, Jõgevamaa

142.

10541

Ristimurru kraav

Välgi külast 3 km lääneedela pool

Papijärv

8

32,4

Tartumaa, Jõgevamaa

143.

10542

Uhmardu jõgi

Varbevere külast 4,5 km idakagu pool

Papijärv

15

66,6

Jõgevamaa

144.

10547

Haavakivi jõgi

Kallaste linnast 9 km lääneedela pool

Kääpa jõgi

20

70,9

Jõgevamaa

145.

10550

Tiheda oja

Mustvee linnast 7,5 km lääneedela pool

Peipsi järv

12

28,4

Jõgevamaa

146.

10551

Mustvee jõgi

Tuimõisa külast 7,5 km kirde pool

Peipsi järv

36

180

Jõgevamaa

147.

10553

Kullamäe oja

Tuimõisa külast 3,5 km kagu pool

Mustvee jõgi

8

37,2

Jõgevamaa

148.

10556

Rausi oja

Sadala külast 5,5 km kagu pool

Mustvee jõgi

11

32,7

Jõgevamaa

149.

10563

Piilsi jõgi

Laekannu külast 3 km põhjaloode pool

Peipsi järv

24

103

Ida-Virumaa

150.

10565

Linnanõmme oja

Mustvee linnast 10,5 km loode pool

Piilsi jõgi

10

32,1

Ida-Virumaa, Jõgevamaa

152.

10571

Moora oja

Moora külast 1,5 km kagu pool

Avijõgi

20

45,2

L.-Virumaa

153.

10574

Karja oja

Laekvere külast 9,5 km kirde pool

Avijõgi

14

27,7

L.-Virumaa

154.

10577

Venevere peakraav

Tuimõisa külast 6 km põhja pool

Avijõgi

14

42,9

L.-Virumaa, Jõgevamaa

155.

10579

Avinurme oja

Avinurme külast 10,5 km lääneloode pool

Avijõgi

14

47,6

Ida-Virumaa

156.

10583

Rehessaare oja

Avinurme külast 9,5 km põhjakirde pool

Avijõgi

14

66,5

Ida-Virumaa

157.

10585

Maetsma peakraav

Avinurme külast 8 km põhja pool

Rehessaare oja

13

33,4

Ida-Virumaa

158.

10587

Rannapungerja jõgi

Atselama küla

Peipsi järv

52

601

Ida-Virumaa

159.

10589

Jõuga peakraav

Atselama külast 4 km kagu pool

Rannapungerja jõgi

10

29,5

Ida-Virumaa

160.

10592

Mäetaguse jõgi

Võide külast 1 km kagu pool

Rannapungerja jõgi

25

95,0

Ida-Virumaa

161.

10596

Iisaku peakraav

Iisaku külast 0,5 km lõuna pool

Rannapungerja jõgi

12

26,3

Ida-Virumaa

162.

10599

Tagajõgi

Tudu järv

Rannapungerja jõgi

40

262

L.-Virumaa, Ida-Virumaa

163.

10602

Kaukvere jõgi

Tudu külast 3 km lõunaedela pool

Tagajõgi

19

58,7

L.-Virumaa, Ida-Virumaa

164.

10604

Kruusoja

Tudu külast 9 km edela pool

Tagajõgi

28

86,4

L.-Virumaa, Ida-Virumaa

165.

10609

Kauksi oja

Iisaku külast 2,5 km lõuna pool

Peipsi järv

15

44,2

Ida-Virumaa

166.

10613

Alajõgi

Kõnnu Pikkjärv

Peipsi järv

29

150

Ida-Virumaa

167.

10615

Varesmetsa peakraav

Jõuga külast 2,5 km ida pool

Alajõgi

10

26,0

Ida-Virumaa

168.

10617

Imatu oja

Kuremäe külast 6 km lõunaedela pool

Alajõgi

16

32,4

Ida-Virumaa

169.

10618

Karjamaa oja

Agusalu külast 8 km lääne pool

Peipsi järv

12

29,6

Ida-Virumaa

170.

10619

Remniku oja

Agusalu külast 6,5 km edela pool

Peipsi järv

8

27,6

Ida-Virumaa

171.

10623

Jaama jõgi

Agusalu külast 3 km edela pool

Narva jõgi

16

48,8

Ida-Virumaa

172.

10626

Permisküla peakraav

Agusalu külast 2 km edela pool

Narva jõgi

15

36,4

Ida-Virumaa

173.

10628

Gorodenka oja

Kuremäe külast 7,5 km lõunaedela pool

Narva jõgi

21

120

Ida-Virumaa

174.

10630

Puhatu oja

Puujala järv

Gorodenka oja

14

35,5

Ida-Virumaa

175.

10634

Poruni jõgi

Kuningakülast 4 km loode pool

Narva jõgi

11

32,5

Ida-Virumaa

176.

10636

Raudi kanal

Kalina järv

Peenkirjak järv

26

95,6

Ida-Virumaa

177.

10638

Mustajõgi

Peenkirjakjärv

Narva veehoidla

23

418

Ida-Virumaa

178.

10639

Riiasoo kraav

Kihljärvest 3,5 km kirde pool

Mustajõgi

7

32,3

Ida-Virumaa

179.

10642

Konsu peakraav

Konsu järv

Mustajõgi

15

66,7

Ida-Virumaa

180.

10644

Putki peakraav

Kuremäe külast 13,5 km idakirde pool

Mustajõgi

6

55,1

Ida-Virumaa

181.

10647

Metsküla oja

Kihljärvest 6,5 km idakirde pool

Mustajõgi

13

72,1

Ida-Virumaa

182.

10652

Kulgu jõgi

Sinimäe külast 3 km lõunakagu pool

Narva veehoidla

19

45,7

Ida-Virumaa

183.

10657

Tõrvajõgi

Arumäe külast 4 km loode pool

Narva jõgi

16

44,4

Ida-Virumaa

184.

10659

Kudruküla oja

Arumäe külast 9 km põhjakirde pool

Narva jõgi

6

27,9

Ida-Virumaa

185.

10665

Sõtke jõgi

Toila külast 10 km lõunakagu pool

Narva laht

24

93,7

Ida-Virumaa

186.

10670

Pühajõgi

Saka külast 6 km idakagu pool

Soome laht

28

196

Ida-Virumaa

187.

10673

Rausvere jõgi

Toila külast 11,5 km lõunaedela pool

Pühajõgi

10

70,2

Ida-Virumaa

188.

10674

Kose oja

Ereda külast 9 km ida pool

Rausvere jõgi

3

25,4

Ida-Virumaa

189.

10677

Vasavere jõgi

Kurtna järvest 1,5 km põhja pool

Pühajõgi

13

29,8

Ida-Virumaa

190.

10678

Mägara oja

Saka külast 6 km ida pool

Pühajõgi

14

33,0

Ida-Virumaa

191.

10682

Purtse jõgi

Punasoo idaserv

Soome laht

51

810

L.-Virumaa, Ida-Virumaa

192.

10686

Mehide oja

Sirtsi soo kaguserv

Purtse jõgi

15

28,2

Ida-Virumaa

193.

10687

Ojamaa jõgi

Tudu külast 5,5 km ida pool

Purtse jõgi

29

231

Ida-Virumaa

194.

10688

Muraka raba kraav

Rääsa külast 7 km kagu pool

Ojamaa jõgi

7

41,6

Ida-Virumaa

195.

10691

Ratva oja

Mäetaguse külast 4,5 km põhja pool

Ojamaa jõgi

11

51,6

Ida-Virumaa

196.

10697

Hirmuse jõgi

Sirtsi soo kirdeserv

Purtse jõgi

22

108

Ida-Virumaa

197.

10701

Kiviõli kaevanduse kraav

Sonda külast 5,5 km idakagu pool

Hirmuse jõgi

4,5

34,8

Ida-Virumaa

198.

10702

Erra jõgi

Kuresoo kirdeserv

Purtse jõgi

21

96,1

Ida-Virumaa

199.

10707

Kohtla jõgi

Mäetaguse külast 6 km põhjakirde pool

Purtse jõgi

29

189

Ida-Virumaa

200.

10709

Kohtla-Järve peakraav

Saka külast 8 km lõunakagu pool

Kohtla jõgi

5

27,0

Ida-Virumaa

201.

10711

Varbe peakraav

Saka külast 3 km lõuna pool

Kohtla jõgi

11

37,9

Ida-Virumaa

202.

10716

Meriküla oja

Aserist 4 km lõuna pool

Soome laht

5

27,4

Ida-Virumaa

203.

10719

Pada jõgi

Põlula külast 5 km idakagu pool

Soome laht

33

196

L.-Virumaa

204.

10723

Kongla oja

Viru-Nigula külast 5,5 km lõunaedela pool

Pada jõgi

15

38,1

L.-Virumaa

205.

10729

Kunda jõgi

Roela külast 1,5 km põhja pool

Kunda laht

64

530

L.-Virumaa

206.

10731

Ädara jõgi

Roela külast 4,5 km idakagu pool

Kunda jõgi

14

119

L.-Virumaa

207.

10733

Liiva oja

Roela külast 0,5 km kagu pool

Ädara jõgi

13

48,4

L.-Virumaa

208.

10734

Rihula kraav

Tudu külast 8,5 km loode pool

Kunda jõgi

6

34,7

L.-Virumaa

209.

10735

Voore oja

Viru-Jaagupi külast 3,5 km ida pool

Kunda jõgi

19

88,7

L.-Virumaa

210.

10736

Pühajärve kraav

Viru-Jaagupi külast 4,5 km põhjakirde pool

Voore oja

4

38,4

L.-Virumaa

211.

10737

Vaeküla oja

Mõdriku külast 3,5 km kirde pool

Kunda jõgi

8

49,5

L.-Virumaa

212.

10741

Toolse jõgi

Mõdriku külast 3,5 km põhja pool

Kunda laht

24

84,7

L.-Virumaa

213.

10746

Selja jõgi

Hulja küla

Soome laht

44

410

L.-Virumaa

214.

10753

Soolika oja

Rakvere linn

Selja jõgi

6

136

L.-Virumaa

215.

10756

Sõmeru jõgi

Viru-Jaagupi külast 6 km põhjaloode pool

Selja jõgi

15

68,0

L.-Virumaa

216.

10758

Vainupea jõgi

Haljala külast 4 km kirde pool

Soome laht

23

54,8

L.-Virumaa

217.

10760

Mustoja

Võipere külast 2 km loode pool

Soome laht

28

135

L.-Virumaa

218.

10762

Areda oja

Võipere külast 6,5 km loode pool

Mustoja

13

33,6

L.-Virumaa

219.

10763

Annikvere oja

Haljala külast 2 km põhjakirde pool

Mustoja

11

46,0

L.-Virumaa

220.

10766

Altja oja

Viitna külast 3 km põhja pool

Soome laht

22

49,5

L.-Virumaa

221.

10771

Võsu jõgi

Viitna külast 2,5 km loode pool

Käsmu laht

23

61,9

L.-Virumaa

222.

10779

Loobu jõgi

Assamalla külast 7,5 km loode pool

Eru laht

62

308

L.-Virumaa, Harjumaa

223.

10782

Udriku oja

Kiku külast 1 km lääne edela pool

Loobu jõgi

12

50,6

L.-Virumaa

224.

10789

Läsna jõgi

Kõrvekülast 1,5 km loode pool

Loobu jõgi

17

37,1

L.-Virumaa

225.

10792

Valgejõgi

Harjumaal välja jäetud alates Rauakõrve oja suudmest kuni Suru sillani
[RT I 2003, 85, 576 – jõust. 27.12.2003]

Porkuni järv

Hara laht

85

453

L.-Virumaa, Harjumaa

226.

10794

Põima kraav

Tapa linnast 7,5 km põhja pool

Valgejõgi

6

25,1

L.-Virumaa

227.

10795

Rauakõrve oja

Tapa linnast 6 km lõuna pool

Valgejõgi

12

31,7

L.-Virumaa, Harjumaa

228.

10799

Pikkoja

välja jäetud alates lähtest kuni Kuusalu ja Loksa valla vahelise piirini
[RT I 2003, 85, 576 – jõust. 27.12.2003]

Läsna külast 5,5 km edela pool

Valgejõgi

12

35,2

Harjumaa

229.

10806

Pudisoo jõgi

Järvi Pikklaugas

Kolga laht

28

144

Harjumaa

230.

10815

Kolga jõgi

Hirvli külast 3 km kagu pool

Pudisoo jõgi

15

47,1

Harjumaa

231.

10821

Loo jõgi

Hirvli külast 5 km edela pool

Kolga laht

18

59,2

Harjumaa

232.

10828

Valkla oja

Kuusalust 5,5 km edela pool

Kolga laht

13

43,8

Harjumaa

233.

10831

Kaberla oja

Jõelähtme külast 8,5 km idakagu pool

Kolga laht

17

36,3

Harjumaa

234.

10835

Jägala jõgi,

Ahula küla

Ihasalu laht

97

1570

Järvamaa, Harjumaa

 

 

välja arvatud Harjumaa paisutuspiirkond Kaunissaare veehoidla tammist ülesvoolu 600m ulatuses

235.

10842

Ambla jõgi

Roosna järv

Jägala jõgi

31

242

Järvamaa

236.

10843

Koigi peakraav

Tamsalu alevist 7 km lääne pool

Kurisu, 5 km kagu pool Ambla küla

7,5

70,2

L.-Virumaa, Järvamaa

237.

10845

Sääsküla oja

Aravete külast 6,5 km idakagu pool

Amblajõgi

18

57,4

Järvamaa

238.

10850

Jänijõgi

Ambla külast 5,5 km lääne pool

Jägala jõgi

28

168

Järvamaa, Harjumaa

239.

10853

Tarvasjõgi

Ambla külast 10,5 km lääne pool

Jänijõgi

24

67,3

Harjumaa

240.

10857

Mustjõgi

Aegviidu alevist 9 km ida pool

Jägala jõgi

33

104

Harjumaa

241.

10866

Aavoja,

Pillapalu külast 4,5 km kirde pool

Jägala jõgi

23

56,7

Harjumaa

 

 

välja arvatud paisutuspiirkond Aavoja veehoidla tammist 300m ülesvoolu

242.

10870

Soodla jõgi,

Ambla külast 5,5 km idakagu pool

Jägala jõgi

75

236

Järvamaa, Harjumaa

 

 

välja arvatud paisutuspiirkond Soodla veehoidla tammist 600m ülesvoolu

243.

10878

Raasiku-Anija peakraav

Kehra linnast 3,5 km lääne pool

Jägala jõgi

12

26,8

Harjumaa

244.

10849

Jõelähtme jõgi

Voore külast 5 km lääne pool

Jägala jõgi

46

321

Harjumaa

245.

10884

Silmsi oja

Kose külast 6 km põhja pool

Jõelähtme jõgi

19

92,2

Harjumaa

246.

10892

Pirita jõgi, välja arvatud paisutuspiirkond Vaskjala veehoidla tammist 0,6 km ülesvoolu ja jõe uus säng (Ardu kanal) Paunküla veehoidlaga külgnevas osas ning Botaanikaaia territooriumil asuv jõe lõik Iru sillast 0,7 km allavoolu ja kuni 2,3 km Kose-Lükati sillast ülesvoolu

Pususoo kaguserv

Tallinna laht

105

799

Harjumaa, Tallinn

247.

10905

Kuivajõgi

Ardu külast 10 km edela pool

Pirita jõgi

31

167

Harjumaa

248.

10911

Alansi oja

Ardu külast 10 kmlääne pool

Kuivajõgi

6

29,2

Harjumaa

249.

10914

Tuhala jõgi

Kirivalla külast 6 km lõunaedela pool

Pirita jõgi

26

112

Raplamaa, Harjumaa

250.

10917

Angerja oja

Järlepa järv

Pirita jõgi

28

69,4

Raplamaa, Harjumaa

251.

10922

Leiva jõgi

Vaida külast 8 km kagu pool

Pirita jõgi

20

100

Harjumaa

252.

10931

Kurna oja välja arvatud suublast 90m ülesvoolu (Ülemiste järve sanitaarkaitse alas)

Lehmja külast 7 km lõunakagu pool

Ülemiste järv

12

51,8

Harjumaa, Tallinn

253.

10940

Tiskre oja

Harku järv

Kakumäe laht

4

50,0

Harjumaa, Tallinn

254.

10941

Harku oja

Tiskre külast 5,5 km lääneloode pool

Harku järv

12

30,6

Harjumaa, Tallinn

255.

10945

Vääna jõgi

Nabala külast 3,5 km lääneloode pool

Soome laht

64

316

Harjumaa

256.

10955

Pääsküla jõgi

Sakust 1,5 km põhjakirde pool

Vääna jõgi

18

40,9

Harjumaa Tallinn

257.

10958

Vanamõisa peakraav

Hüüru külast 5 km lõuna pool

Vääna jõgi

9

38,9

Harjumaa

258.

10961

Keila jõgi

Kuimetsa külast 5 km lõunakagu pool

Soome laht

116

682

Raplamaa, Harjumaa

259.

10969

Atla jõgi

Kadja (Kuimetsa) järv

Keila jõgi

33

124

Raplamaa

260.

10983

Maidla jõgi

Kohila alevist 4,5 km edela pool

Keila jõgi

22

82,5

Raplamaa, Harjumaa

261.

10985

Tuula peakraav

Laitse külast 5,5 km kirde pool

Keila jõgi

11

29,4

Harjumaa

262.

10989

Treppoja

Keila-Joa külast 8 km lõunakagu pool

Lahepere laht

8

39,6

Harjumaa

263.

10990

Tuulna oja

Klooga külast 4 km ida pool

Treppoja

6

26,5

Harjumaa

264.

10992

Vasalemma jõgi

Sutlema külast 4 km lääne pool

Paldiski laht

50

403

Raplamaa, Harjumaa

265.

10996

Munalaskme oja

Turba külast 5,5 km idakirde pool

Vasalemma jõgi

23

148

Harjumaa

266.

10997

Hingu oja

Laitse külast 5 km lõunakagu pool

Munalaskme oja

10

54,8

Harjumaa

267.

11002

Maeru oja

Keila linnast 5,5 km edela pool

Vasalemma jõgi

12

41,2

Harjumaa

268.

11008

Kloostri jõgi

Turba külast 4 km lääne pool

Paldiski laht

29

92,4

Harjumaa

269.

11015

Saeveski peakraav

Padise külast 7,5 km lääneloode pool

Paldiski laht

5

34,6

Harjumaa

270.

11017

Vihterpalu jõgi

Risti külast 1 km lääne pool

Kurkse väin

48

479

Läänemaa, Harjumaa

271.

11018

Palderma kraav

Risti külast 2 km loode pool

Vihterpalu jõgi 10

31,7

 

Läänemaa

272.

11021

Piirsalu jõgi

Turba külast 7 km lääneedela pool

Vihterpalu jõgi

21

160

Läänemaa

273.

11023

Kõrtsioja

Piirsalu külast 3 km lääneloode pool

Piirsalu jõgi

9

28,9

Läänemaa

274.

11025

Kaldamäe oja

Turba külast 8,5 km lääneloode pool

Piirsalu jõgi

12

31,7

Läänemaa, Harjumaa

275.

11027

Pennu oja

Turba külast 8 km loode pool

Piirsalu jõgi

14

25,9

Harjumaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

276.

11028

Metslõugu peakraav

Padise külast 5,5 km edela pool

Vihterpalu jõgi

14

27,4

Läänemaa

277.

11032

Vedama oja

Vihterpalu külast 9 km lõuna pool

Vihterpalu jõgi

6

38,8

Läänemaa

278.

11036

Veskijõgi

Hindaste järv

Keibu laht

12

31,6

Läänemaa

279.

11037

Nõva jõgi

Leidisoo idaserv

Keibu laht

22

106

Läänemaa

280.

11039

Riguldi jõgi

Kaevandu jõgi

Läänemeri

12

68,1

Läänemaa

281.

11040

Leidissoo peakraav

Aulepa külast 7 km kirde pool

Riguldi jõgi

6

29,3

Läänemaa

282.

11044

Salajõgi

Jalukse külast 3 km põhjakirde pool

Haapsalu laht

15

92,5

Läänemaa

283.

11047

Taebla jõgi

Risti külast 0,5 km edela pool

Haapsalu laht

32

107

Läänemaa

284.

11050

Võnnu oja

Taebla külast 9 km lõunaedela pool

Haapsalu laht

12

69,4

Läänemaa

285.

11051

Arumetsa peakraav

Taebla külast 7,5 km lõunaedela pool

Võnnu oja

8

25,8

Läänemaa

286.

11054

Asuküla peakraav

Saanika külast 2,5 km lääne pool

Haapsalu laht

9

37,2

Läänemaa

287.

11060

Haeska peakraav

Martna külast 6,5 km lääneedela pool

Matsalu laht

7

25,8

Läänemaa

288.

11061

Rannamõisa jõgi

Palivere külast 3 km edela pool

Matsalu laht

26

186

Läänemaa

289.

11064

Tabra oja

Palivere külast 8,5 km edela pool

Rannamõisa jõgi

12

29,0

Läänemaa

290.

11065

Rägina peakraav

Palivere külast 7 km lõunakagu pool

Rannamõisa jõgi

20

57,4

Läänemaa

291.

11070

Kasari jõgi

Hagudi külast 10 km loode pool

Matsalu laht

112

3210

Raplamaa, Läänemaa

 

 

välja arvatud suudmest kuni Vigala jõe suudmeni

292.

11075

Vardi jõgi

Kodila külast 4,5 km loode pool

Kasari jõgi

20

85,6

Raplamaa

293.

11077

Ohukotsu oja

Palamulla külast 4 km lääneloode pool

Vardi jõgi

12

41,3

Raplamaa

294.

11080

Konnaveski oja

Koikse külast 8 km lääneloode pool

Kasari jõgi

16

73,4

Raplamaa

295.

11082

Ellamaa oja

Turba külast 4,5 km lõunaedela pool

Kasari jõgi

14

105

Harjumaa, Raplamaa

296.

11090

Märjamaa peakraav

Märjamaa alevist 4 km põhjaloode pool

Kasari jõgi

8

34,0

Raplamaa

297.

11096

Luiste jõgi

Sooniste külast 3 km loode pool

Kasari jõgi

22

107

Raplamaa

298.

11098

Pokuti oja

Sipa külast 2,5 km lääne pool

Luiste jõgi

11

31,3

Raplamaa

299.

11100

Vaikna peakraav

Kullamaa külast 3 km idakagu pool

Kasari jõgi

13

48,3

Läänemaa

300.

11104

Vigala jõgi

Keava raba põhjaserv

Kasari jõgi

95

1580

Raplamaa

301.

11106

Kuusiku jõgi

Lelle külast 4 km põhja pool

Vigala jõgi

24

98,0

Raplamaa

302.

11107

Raikküla peakraav

Kehtna külast 6 km edela pool

Vigala jõgi

11

29,6

Raplamaa

303.

11108

Kodila jõgi

Hagudi külast 1 km lõunakagu pool

Vigala jõgi

26

105

Raplamaa

304.

11113

Kabala oja

Koikse külast 6,5 km lääneloode pool

Vigala jõgi

10

26,0

Raplamaa

305.

11115

Ahtama oja

Kehtna külast 6 km edela pool

Vigala jõgi

17

55,7

Raplamaa

306.

11116

Orgita peakraav

Orgita külast 2,5 km põhjaloode pool

Vigala jõgi

8

26,6

Raplamaa

307.

11119

Aruküla peakraav

Märjamaa alevist 6 km lõuna pool

Vigala jõgi

6

40,6

Raplamaa

308.

11121

Karvoja

Valgu külast 6 km kirde pool

Vigala jõgi

19

40,0

Raplamaa

309.

11127

Velise jõgi

Lelle külast 3,5 km loode pool

Vigala jõgi

72

852

Raplamaa

310.

11130

Veskioja

Vastja külast 3,5 km lõunakagu pool

Velise jõgi

13

31,8

Raplamaa

311.

11131

Nurtu jõgi

Järvakandi alevist 2 km ida pool

Velise jõgi

36

199

Raplamaa

312.

11133

Kohtru jõgi

Järvakandi alevist 2 km ida pool

Nurtu jõgi

17

48,0

Raplamaa

313.

11135

Rogenese oja

Kohtru külast 7,5 km edela pool

Nurtu jõgi

7

31,0

Raplamaa, Pärnumaa

314.

11138

Velise peakraav

Velise külast 5,5 km kagu pool

Velise jõgi

9

31,0

Raplamaa

315.

11142

Enge jõgi

Kaisma Suurjärv

Velise jõgi

36

232

Pärnumaa,

 

 

 

 

 

 

 

Raplamaa

316.

11147

Naravere oja

Tammiste külast 4 km kagu pool

Enge jõgi

17

83,8

Pärnumaa, Raplamaa

317.

11149

Kõveroja

Tammiste külast 6,5 km idakagu pool

Naravere oja

9

34,1

Pärnumaa, Raplamaa

318.

11154

Avaste oja

Kõima külast 7,5 km idakagu pool

Velise jõgi

24

119

Pärnumaa, Raplamaa

319.

11156

Tammaru peakraav

Kõima külast 3,5 km kagu pool

Avaste oja

6

25,1

Pärnumaa

320.

11159

Allika jõgi

Kõima külast 3 km põhjakirde pool

Kasari jõgi

18

57,2

Pärnumaa, Läänemaa

321.

11161

Vanamõisa jõgi

Rabavere külast 2,5 km lõuna pool

Kasari jõgi

24

140

Pärnumaa, Läänemaa

322.

11162

Võitre kraav

Kõima külast 5 km edela pool

Vanamõisa jõgi

5

25,4

Pärnumaa

323.

11164

Rootsi oja

Kirbla külast 5 km lõuna pool

Vanamõisa jõgi

7

38,4

Läänemaa

324.

11165

Soku kraav

Rabavere külast 4,5 km põhja pool

Rootsi oja

7

28,9

Pärnumaa, Läänemaa

325.

11166

Liivi jõgi

Risti külast 4,5 km kirde pool

Kasari jõgi

48

257

Raplamaa, Läänemaa

326.

11169

Marimetsa oja

Risti külast 1 km lõuna pool

Liivi jõgi

15

52,3

Läänemaa

327.

11174

Ohtla peakraav

Martna külast 7,5 km kirde pool

Liivi jõgi

18

39,9

Läänemaa

328.

11177

Penijõgi

Lihula linnast 4 km idakagu pool

Kasari jõgi

11

59,2

Läänemaa

329.

11179

Tuudi jõgi

Tuhu külast 1,5 km lääneedela pool

Kasari jõgi

25

201

Läänemaa

330.

11180

Kuitsa oja

Tuhu külast 7,5 km lääne pool

Tuudi jõgi

13

37,6

Läänemaa

331.

11181

Oiderma peakraav

Rabavere külast 2 km lääne pool

Tuudi jõgi

13

60,3

Pärnumaa, Läänemaa

332.

11183

Riisa oja

Lihula linnast 3 km kagu pool

Tuudi jõgi

4

26,7

Läänemaa

333.

11188

Männiku kraav

Karuse külast 1,5 km kirde pool

Topi laht

16

61,1

Läänemaa

334.

11191

Hanila oja

Karuse külast 7 km põhjaloode pool

Rame laht

9

30,4

Läänemaa

335.

11192

Uustalu kraav

Karuse külast 3 km põhjaloode pool

Rame laht

9

32,8

Läänemaa

336.

11196

Paadrema jõgi

Tõhela järv

Paatsalu laht

30

296

Pärnumaa

337.

11199

Mustoja

Kiraste külast 7,5 km kagu pool

Paadrema jõgi

13

44,5

Pärnumaa

338.

11200

Punaoja

Võlla raba

Paadrema jõgi

13

84,2

Pärnumaa

339.

11201

Nätsi peakraav

Kalli külast 7,5 km kagu pool

Punaoja

14

38,4

Pärnumaa

340.

11206

Küti oja

Kilgi külast 6 km põhjaloode pool

Paatsalu laht

14

52,2

Pärnumaa

341.

11209

Kolga oja

Kilgi külast 8,5 km loode pool

Vaiste laht

17

73,5

Pärnumaa

342.

11210

Poolnõmme peakraav

Kilgi külast 4 km loode pool

Kolga oja

7

37,3

Pärnumaa

343.

11211

Tõstamaa jõgi

Ermistu järv

Tõstamaa laht

5

41,7

Pärnumaa

344.

11214

Männiku oja

Tõstamaa külast 7 km põhjakirde pool

Liivi laht

18

55,1

Pärnumaa

345.

11220

Audru jõgi

Lavassaare järv

Pärnu laht

30

422

Pärnumaa

346.

11221

Maima peakraav

Maima külast 2 km kirde pool

Audru jõgi

12

35,9

Pärnumaa

347.

11223

Laisma peakraav

Koonga külast 5 km idakagu pool

Audru jõgi

15

54,4

Pärnumaa

348.

11225

Oara oja

Koonga külast 4,5 km edela pool

Audru jõgi

20

91,6

Pärnumaa

349.

11228

Kiisamaa peakraav

Koonga külast 1,5 km kagu pool

Oara oja

12

26,2

Pärnumaa

350.

11230

Ridalepa oja

Lavassaare alevist 3,5 km ida pool

Audru jõgi

16

66,9

Pärnumaa

351.

11233

Uruste oja

Tõstamaa külast 10 km kirde pool

Audru jõgi

23

67,8

Pärnumaa

352.

11235

Pärnu jõgi

Roosna-Alliku

Pärnu laht

144

6920

Järvamaa, Pärnumaa

353.

11238

Vodja jõgi

Roosna-Alliku külast 3,5 km lõunakagu pool

Pärnu jõgi

20

83,1

Järvamaa

354.

11241

Esna jõgi

Roosna-Alliku külast 6 km kagu pool

Pärnu jõgi

25

241

Järvamaa

355.

11245

Palu peakraav

Valila külast 6 km loode pool

Esna jõgi

11

34,2

Järvamaa

356.

11251

Reopalu jõgi

Kaalepi külast 10 km lääneedela pool

Pärnu jõgi

26

140

Järvamaa

357.

11252

Võõbu peakraav

Ardu külast 5 km kagu pool

Reopalu jõgi

11

35,9

Järvamaa

358.

11257

Prandi jõgi

Koigi külast 3 km lääneloode pool

Pärnu jõgi

25

285

Järvamaa

359.

11259

Neeva kanal

Müüsleri külast 0,5 km lõunaedela pool

Prandi jõgi

28

159

Järvamaa

360.

11264

Sinika peakraav

Imavere külast 8 km lääne pool

Neeva kanal

11

40

Järvamaa

361.

11274

Lintsi jõgi

Ardu külast 4,5 km lõunakagu pool

Pärnu jõgi

67

279

Järvamaa

362.

11281

Lokuta jõgi

Paide linnast 8 km loode pool

Lintsi jõgi

33

81,2

Järvamaa

363.

11286

Aruküla jõgi

Imavere külast 10 km lääne pool

Pärnu jõgi

30

79,1

Järvamaa

364.

11289

Mädara jõgi

Piiumetsa külast 2,5 km lõuna pool

Pärnu jõgi

38

78,5

Raplamaa, Järvamaa, Pärnumaa

365.

11290

Käru jõgi

Aela järv

Pärnu jõgi

62

317

Raplamaa, Pärnumaa

366.

11293

Raka oja

Vahastu külast 6,5 km lääneloode pool

Käru jõgi

14

45,5

Raplamaa

367.

11296

Kädva oja

Loosalu järv

Käru jõgi

14

45,2

Raplamaa

368.

11298

Ingliste oja

Piiumetsa külast 2 km põhja pool

Käru jõgi

15

34,1

Järvamaa, Raplamaa

369.

11300

Allipa peakraav

Käru külast 3,5 km kagu pool

Käru jõgi

8

27,6

Raplamaa

370.

11307

Vändra jõgi

Lelle külast 3 km idakagu pool

Pärnu jõgi

49

267

Raplamaa, Pärnumaa

371.

11309

Imsi oja

Imsi järv

Vändra jõgi

20

67,0

Raplamaa

372.

11314

Massu jõgi

Lelle külast 2 km edela pool

Vändra jõgi

34

78,9

Raplamaa, Pärnumaa

373.

11316

Navesti jõgi

Imavere külast 7 km põhjakirde pool

Pärnu jõgi

100

3000

Järvamaa, Viljandimaa

374.

11320

Räsna oja

Imavere külast 5 km kirde pool

Navesti jõgi

19

42,4

Järvamaa, Jõgevamaa

375.

11323

Retla jõgi

Imavere külast 6 km lääne pool

Navesti jõgi

18

38,3

Järvamaa, Viljandimaa

376.

11325

Räpu jõgi

Imavere külast 9,5 km lääneedela pool

Navesti jõgi

21

52,4

Järvamaa, Viljandimaa

377.

11326

Kabala peakraav

Imavere külast 8,5 km edela pool

Räpu jõgi

11

42,4

Järvamaa

378.

11328

Parika oja

Tääksi külast 7 km kagu pool

Navesti jõgi

17

99,0

Viljandimaa

379.

11331

Käparumbi peakraav

Kolga-Jaani külast 7,5 km lääne pool

Parika oja

10

35,6

Viljandimaa

380.

11335

Tääksi oja

Välgita külast 1 km põhjaloode pool

Navesti jõgi

12

64,8

Viljandimaa

381.

11336

Jaska oja

Suure-Jaani linnast 8 km kagu pool

Tääksi oja

12

31,1

Viljandimaa

382.

11340

Lõhavere oja

Suure-Jaani linnast 4,5 km ida pool

Navesti jõgi

18

57,2

Viljandimaa

383.

11346

Arjadi oja

Põhjaka külast 6 km lõuna pool

Navesti jõgi

16

51,2

Viljandimaa

384.

11347

Saarjõgi

Ollepa külast 6 km põhjakirde pool

Navesti jõgi

38

191

Järvamaa, Viljandimaa, Pärnumaa

385.

11351

Pikkmetsa jõgi

Kärevere külast 2,5 km lääne pool

Saarjõgi

20

48,1

Järvamaa

386.

11360

Halliste jõgi

Karksi-Nuia linnast 3,5 km kagu pool

Navesti jõgi

86

1900

Viljandimaa, Pärnumaa

387.

11363

Pöögle oja

Karksi-Nuia linnast 4 km lõunakagu pool

Halliste jõgi

16

43,8

Viljandimaa

388.

11367

Lüütre oja

Abja-Paluoja linnast 5,5 km lõuna pool

Halliste jõgi

17

44,1

Viljandimaa

389.

11369

Hendrikhansu oja

Mõisaküla linnast 6,5 km kagu pool

Halliste jõgi

18

45,5

Viljandimaa

390.

11393

Tõlla oja

Mõisaküla linnast 4,5 km lääne pool

Halliste jõgi

25

101

Viljandimaa, Pärnumaa

391.

11375

Neitsi oja

Mõisaküla linnast 3 km lõuna pool

Tõlla oja

17

42,6

Viljandimaa, Pärnumaa

392.

11377

Pale jõgi

Abja-Paluoja linnast 6,5 km kirde pool

Halliste jõgi

25

111

Viljandimaa, Pärnumaa

393.

11384

Alva jõgi

Kilingi-Nõmme linnast 5 km kirde pool

Halliste jõgi

22

60,9

Pärnumaa

394.

11389

Pääsmaa oja

Kanakülast 7,5 km lääneloode pool

Halliste jõgi

14

41,7

Pärnumaa, Viljandimaa

395.

11391

Raudna jõgi

Viljandi järv

Halliste jõgi

58

1140

Viljandimaa,Pärnumaa

396.

11392

Uueveski oja

Auksi järv

Viljandi järv

15

36,1

Viljandimaa

397.

11396

Everti oja

Paistu külast 3,5 km idakirde pool

Raudna jõgi

14

41,7

Viljandimaa

398.

11399

Sinialliku oja

Paistu külast 3,5 km lõuna pool

Raudna jõgi

14

56,0

Viljandimaa

399.

11402

Loodi oja

Paistu külast 7 km lõunaedela pool

Sinialliku oja

13

27,6

Viljandimaa

400.

11404

Kurika peakraav

Viljandi linnast 6 km loode pool

Raudna jõgi

14

35,1

Viljandimaa

401.

11407

Vastemõisa oja

Puiatu külast 9,5 km põhjakirde pool

Raudna jõgi

12

32,9

Viljandimaa

402.

11409

Kõpu jõgi

Karksi-Nuia linnast 7 km lõunakagu pool

Raudna jõgi

61

400

Viljandimaa

403.

11412

Raadi oja

Karksi-Nuia linnast 5,5 km põhjaloode poole

Õisu järv

10

33,8

Viljandimaa

404.

11415

Vidva oja

Mäeküla järv

Õisu järv

15

70,3

Viljandimaa

405.

11420

Vardi oja

Paistu külast 9,5 km lääneloode pool

Kõpu jõgi

8

26,0

Viljandimaa

406.

11428

Uia oja

Seruküla

Raudna jõgi

16

60,8

Viljandimaa

407.

11429

Ördi peakraav

Tipu külast 2,5 km idakagu pool

Raudna jõgi

13

34,8

Viljandimaa

408.

11431

Lemmjõgi

Viljandi linnast 9,5 km põhjaloode pool

Raudna jõgi

41

203

Viljandimaa

409.

11436

Paelama oja

Paelama külast 3,5 km idakagu pool

Lemmjõgi

14

45,0

Viljandimaa

410.

11440

Tõramaa jõgi

Tipu külast 1 km idakagu pool

Raudna jõgi

20

26,2

Viljandimaa, Pärnumaa

411.

11422

Siberi oja

Suurejõe külast 3,5 km lõunaedela pool

Navesti jõgi

14

29,7

Pärnumaa

412.

11446

Kurina jõgi

Tipu külast 6 km lääne edela pool

Pärnu jõgi

23

126

Pärnumaa

413.

11448

Jõhve oja

Tipu külast 6 km loode pool

Kurina jõgi

19

51,2

Pärnumaa

414.

11450

Suuroja

Tori külast 2 km loode pool

Pärnu jõgi

16

34,5

Pärnumaa

415.

11454

Reiu jõgi

Läti

Pärnu jõgi

73

917

Pärnumaa

416.

11455

Veelikse oja

Veelikse külast 5 km kagu pool

Reiu jõgi

11

36,5

Pärnumaa

417.

11459

Külge oja

Kilingi-Nõmme linnast 4,5 km kagu pool

Reiu jõgi

18

52,4

Pärnumaa

418.

11460

Kaerasaadu oja

Kilingi-Nõmme linnast 8 km lõunakagu pool

Külge oja

10

43,4

Viljandimaa, Pärnumaa

419.

11464

Humalaste jõgi

Kilingi-Nõmme linnast 2 km kagu pool

Reiu jõgi

14

28,5

Pärnumaa

420.

11466

Surju oja

Sigaste külast 1,5 km põhja pool

Reiu jõgi

17

41,1

Pärnumaa

421.

11468

Lähkma jõgi

Kilingi-Nõmme linnast 1,5 km põhjaloode pool

Reiu jõgi

40

209

Pärnumaa

422.

11471

Kaskealuse oja

Kanakülast 10,5 km loode pool

Lähkma jõgi

10

36,9

Pärnumaa

423.

11473

Valdimurru oja

Tammaru külast 9 km ida pool

Lähkma jõgi

17

51,4

Pärnumaa

424.

11476

Vaskjõgi

Sindi linnast 8,5 km idakirde pool

Reiu jõgi

26

141

Pärnumaa

425.

11479

Kabli oja

Tammaru külast 6 km ida pool

Vaskjõgi

15

41,6

Pärnumaa

426.

11481

Ura jõgi

Veelikse külast 8,5 km edela pool

Uulu kanal

50

187

Pärnumaa

427.

11486

Uulu kanal

Ura jõgi

Pärnu laht

2

190

Pärnumaa

428.

11484

Tahkuranna oja

Rannametsa külast 5,5 km põhjakirde pool

Ura jõgi

11

47,9

Pärnumaa

429.

11487

Sauga jõgi

Järvakandi alevist 6 km ida pool

Pärnu jõgi

77

570

Raplamaa, Pärnumaa

430.

11491

Hirve peakraav

Järvakandi alevist 5,5 km idakirde pool

Sauga jõgi

38

91,5

Raplamaa, Pärnumaa

431.

11496

Are jõgi

Kaisma külast 1,5 km idakirde pool

Sauga jõgi

31

117

Pärnumaa

432.

11501

Kalda oja

Tootsist 9,5 km loode pool

Sauga jõgi

16

31,2

Pärnumaa

433.

11503

Elbu oja

Pärnu-Jaagupi alevist 3,5 km põhjakirde pool

Sauga jõgi

22

102

Pärnumaa

434.

11504

Taidra peakraav

Pärnu-Jaagupi alevist 2,5 km põhjaloode pool

Elbu oja

13

36,9

Pärnumaa

435.

11506

Räägu oja

Tori külast 5,5 km lääneloode pool

Sauga jõgi

16

42,6

Pärnumaa

436.

11508

Rannametsa jõgi

Nigula raba idaserv

Liivi laht

31

173

Pärnumaa

437.

11511

Timmkanal

Ura jõgi 25,8 km

Rannametsa jõgi

10

28,1

Pärnumaa

438.

11512

Tolkuse oja

Ristikülast 6,5 km edela pool

Rannametsa jõgi

11

41,9

Pärnumaa

439.

11515

Häädemeeste jõgi

Häädemeeste külast 10 km kagu pool

Liivi laht

18

67,5

Pärnumaa

440.

11516

Arumetsa oja

Häädemeeste külast 7,5 km idakagu pool

Häädemeeste jõgi

12

38,2

Pärnumaa

441.

11521

Lemmejõgi

Nigula raba lääneserv

Liivi laht

23

56,8

Pärnumaa

442.

11523

Loode oja

Majaka külast 6 km idakagu pool

Liivi laht

9

34,8

Pärnumaa

443.

11532

Penuja oja

Abja-Paluoja linnast 6 km lõunakagu pool

Läti, Salatsi jõgi

9

25,4

Viljandimaa

444.

11534

Lilli oja

Taagepera külast 4 km lääneloode pool

Ruhijärv

7

33,3

Viljandimaa

445.

11536

Ruhja jõgi

Ruhijärv

Läti

28

79,1

Viljandimaa

446.

11540

Atse jõgi

Tündre järv

Läti

7

28,0

Valgamaa

447.

11542

Koiva jõgi

Läti

Läti, Liivi laht

460

1140

Valgamaa

 

 

Välja arvatud riigipiiriga ühtivas lõigus

 

 

Eesti piires piirijõgi 26 km pikkuselt

448.

11543

Ujuste oja

Kiivite järv

Koiva jõgi

17

53,9

Valgamaa

449.

11546

Laanemetsa oja

Lillemäe külast 2 km idakirde pool

Koiva jõgi

24

72,6

Valgamaa

450.

11548

Mustjõgi

Antsla linnast 10 km lõuna pool

Koiva jõgi

84

1820

Võrumaa, Valgamaa

451.

11557

Pärlijõgi

Raipala järv Lätis

Mustjõgi

41

194

Võrumaa

452.

11559

Plaagi oja

Palujüri järv

Pärlijõgi

10

33,5

Võrumaa

453.

11566

Tsooru oja

Tsooru külast 4,5 km lõunaedela pool

Mustjõgi

12

30,3

Võrumaa

454.

11574

Ahelo jõgi

Ähijärv

Mustjõgi

16

67,7

Võrumaa

455.

11576

Kuura jõgi

Preeksa järv

Murati järv

14

67,7

Võrumaa

456.

11580

Vaidava jõgi

Murati järv

Mustjõgi

71

597

Võrumaa

457.

11581

Peeli jõgi

Läti

Vaidava jõgi

20

113

Võrumaa

458.

11582

Pähni jõgi

Krabi külast 3 km põhjakirde pool

Peeli jõgi

14

74,8

Võrumaa

459.

11584

Kolga jõgi

Läti

Pähni jõgi

15

39,8

Võrumaa

460.

11587

Peetri jõgi

Läti

Mustjõgi

73

435

Võrumaa

461.

11593

Hargla oja

Koobassaare järv

Mustjõgi

14

55,5

Valgamaa

462.

11597

Pedetsi jõgi,

Kirikumäe järv

Läti

21

119

Võrumaa

 

 

välja arvatud riigipiiriga ühtivas lõigus

 

 

 

 

463.

11603

Lidva jõgi

Misso küla

Venemaa

14

25,6

Võrumaa

464.

11605

Vaelma jõgi

Käina külast 5 km loode pool

Õunaku laht

14

73,1

Hiiumaa

465.

11606

Tammela peakraav

Nõmba külast 4 km lääne pool

Vaemla jõgi

13

31,4

Hiiumaa

466.

11608

Luguse jõgi

Lauka külast 7,5 km lõuna pool

Jausa laht

21

98,0

Hiiumaa

467.

11611

Rebasselja peakraav

Käina külast 8,5 km loode pool

Luguse jõgi

10

47,5

Hiiumaa

468.

11612

Tulimurru peakraav

Kaigutsi külast 6 km lääneloode pool

Rebasselja peakraav

11

27,6

Hiiumaa

469.

11613

Jausa oja

Õngu külast 3 km ida pool

Jausa laht

18

33,7

Hiiumaa

470.

11631

Armioja

Pihla raba lõunaserv

Reigi laht

18

45,4

Hiiumaa

471.

11633

Pihla oja

Pihla raba

Reigi laht

18

72,9

Hiiumaa

472.

11640

Nuutri jõgi

Tubala külast 3,5 km lääneloode pool

Tareste laht

11

40,0

Hiiumaa

473.

11643

Suuremõisa jõgi

Vilivalla külast 3,5 km põhjaloode pool

Soonlepa laht

16

58,5

Hiiumaa

474.

11645

Põduste jõgi

Tõrise külast 1,5 km põhjaloode pool

Kuressaare laht

30

206

Saaremaa

475.

11647

Kaarma oja

Putla külast 3,5 km loode pool

Põduste jõgi

13

46,4

Saaremaa

476.

11649

Laugi peakraav

Putla külast 4 km ida pool

Põduste jõgi

17

54,4

Saaremaa

477.

11654

Kärla jõgi

Sauvere külast 5,5 km lõunaedela pool

Mullutu laht

17

132

Saaremaa

478.

11658

Karida peakraav

Sauvere külast 5,5 km lõunaedela pool

Kärla jõgi

7

34,3

Saaremaa

479.

11660

Pühajõgi

Sõmera külast 5,5 km lääne pool

Mullutu laht

17

62,1

Saaremaa

480.

11665

Irase peakraav

Kiratsi külast 8 km põhja pool

Suurlaht

14

26,5

Saaremaa

481.

11667

Salme jõgi

Raka järv

Suur Katel ja Kaugatuma laht

4,5

25,5

Saaremaa

482.

11671

Jämaja oja

Jämaja külast 6 km idakagu pool

Läänemeri

10

25,4

Saaremaa

483.

11675

Riksu oja

Koimla külast 7 km põhjakirde pool

Läänemeri

20

49,2

Saaremaa

484.

11678

Pussa peakraav

Leedri külast 2,5 km idakagu pool

Pilguse laht

7

25,6

Saaremaa

485.

11683

Vesiku oja

Leedri külast 5,5 km kagu pool

Loona laht

13

47,9

Saaremaa

486.

11686

Oiu peakraav

Kihelkonna külast 4 km ida pool

Kihelkonna laht

13

47,4

Saaremaa

487.

11692

Vanakubja oja

Mustjala külast 1 km edela pool

Tagalaht

8

38,7

Saaremaa

488.

11693

Kalja oja

Karujärv

Kurisu, 3,5 km lõunaedela pool Mustjala küla

7

37,3

Saaremaa

489.

11694

Tirtsi jõgi

Sauvere külast 1,5 km põhja pool

Küdema laht

13

46,9

Saaremaa

490.

11705

Punapea jõgi

Amara soo

Läänemeri

15

94,1

Saaremaa

491.

11709

Leisi jõgi

Pamma külast 5,5 km lõunaedela pool

Väinameri

20

96,1

Saaremaa

492.

11712

Oitme oja

Leisi külast 10 km lõunakagu pool

Triigi laht

13

34,7

Saaremaa

493.

11713

Võlupe oja

Tagavere külast 2,5 km lääne pool

Triigi laht

14

108

Saaremaa

494.

11715

Tõre peakraav

Ratla külast 3 km lõunaedela pool

Võlupe jõgi

12

41,0

Saaremaa

495.

11718

Randküla oja

Randkülast 4,5 km kagu pool

Väinameri

7

28,0

Saaremaa

496.

11723

Viira peakraav

Tagavere külast 4,5 km kirde pool

Väike väin

15

31,2

Saaremaa

497.

11727

Neemi peakraav

Pöide külast 1 km ida pool

Unguma laht

10

33,6

Saaremaa

498.

11730

Kuke peakraav

Ratla külast 2 km lõunakagu pool

Saastna laht

21

96,1

Saaremaa

499.

11732

Kurdla peakraav

Ratla külast 7 km idakagu pool

Kuke peakraav

9

30,9

Saaremaa

500.

11733

Maadevahe jõgi

Veeriku külast 3 km idakirde pool

Kõiguste laht

8

29,6

Saaremaa

501.

11735

Lõve jõgi

Tõrise külast 2,5 km lõunakagu pool

Oessaare laht

31

159

Saaremaa

502.

11744

Masa peakraav

Kõljala külast 1,5 km lõuna pool

Oessaare laht

12

36,8

Saaremaa

503.

11749

Soonda oja

Viira külast 3,5 km idakirde pool

Kaistu laht

10

31,8

Saaremaa (Muhu)

504.

11753

Lõetsa peakraav

Lõetsa külast 4,5 km lääneloode pool

Suur väin

8

34,4

Saaremaa (Muhu)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json