Teksti suurus:

Eesti Vabariigile välislaenude võtmise ja välislaenulepingutele riigigarantiide andmise seadus (lühend - VLGS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Eesti Vabariigile välislaenude võtmise ja välislaenulepingutele riigigarantiide andmise seadus

Kehtetu – RT I 2003, 88, 588 – jõust. 1. 01. 2004