Teksti suurus:

Maksuameti kohalike asutuste ümberkorraldamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.09.2008
Avaldamismärge:

Maksuameti kohalike asutuste ümberkorraldamine

Vastu võetud 26.06.2003 nr 76
RTL 2003, 80, 1184
jõustumine 14.07.2003

Muudetud järgmiste aktidega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

29.12.2003 nr 109 ( 2004, 2, 26) 10.01.2004 (vastavalt § 44 kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1.01.2004)

29.12.2003 nr 110 ( 2004, 2, 27) 10.01.2004 (vastavalt § 3 kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1.01.2004)

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 40 lõike 2 ja § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11; «Avaliku teenistuse seaduse» § 10 lõike 4 ning «Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse» §-de 6–8 alusel.

§1. Moodustada alates 1. augustist 2003. a Tartu Linna Maksuameti ja Tartu Maakonna Maksuameti baasil ühendatud Tartu Maksuamet asukohaga Sõpruse pst 4, 50050 Tartu.

§2. Lugeda Tartu Maksuamet Tartu Linna Maksuameti ja Tartu Maakonna Maksuameti õigusjärglaseks.

§3. Ümberkorraldamise akt esitada kinnitamiseks rahandusministrile 1. septembriks 2003. a.

§4. [Kehtetu – RTL 2004, 2, 26 – jõust. 10.01.2004]

§5. [Kehtetu – RTL 2004, 2, 27 – jõust. 10.01.2004]

§6. [käesolevast tekstist välja jäetud]

§7. [käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json