Teksti suurus:

Maksuameti kohalike asutuste ümberkorraldamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Maksuameti kohalike asutuste ümberkorraldamine

Vastu võetud 23.12.1999 nr 109
RTL 1999, 176, 2531
jõustumine 03.01.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.05.2000RTL 2000, 56, 85027.05.2000
11.10.2001RTL 2001, 116, 166225.10.2001
11.10.2001RTL 2001, 116, 166325.10.2001
31.12.2001RTL 2002, 8, 7501.02.2002
25.03.2003RTL 2003, 43, 62707.04.2003(rakendatakse alates 1.03.2003)
26.06.2003RTL 2003, 79, 115912.07.2003(rakendatakse alates 1.03.2003)
29.12.2003RTL 2004, 2, 2610.01.2004(kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1.01.2004)

Vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 40 lõikele 2 ja paragrahvi 42 lõikele 1, avaliku teenistuse seaduse paragrahvi 10 lõikele 4 ja riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse paragrahvidele 6-8 määran:

1. Moodustada alates 1. märtsist 2000. a Põlva Maakonna Maksuameti ja Võru Maakonna Maksuameti baasil Kagu Maksuamet asukohaga Lembitu 2, 65620 Võru.

2. Lugeda Kagu Maksuamet Põlva Maakonna Maksuameti ja Võru Maakonna Maksuameti õigusjärglaseks.

3. Ümberkorraldamine viia läbi Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 kinnitatud «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra» (RT I 1996, 73, 1300; 1998, 118¿120, 1898; 1999, 57, 603; 92, 828) punktides 45¿55 sätestatud nõuetest lähtuvalt.

4. Ümberkorraldamise akt esitada kinnitamiseks rahandusministrile 1. aprilliks 2000. a.

5. Kinnitada Kagu Maksuameti:
5.1. 5.2. [kehtetu – RTL 2003, 43, 627 ; 1.03.2003]
[Kehtetu - RTL 2004, 2, 26; 10.01.2004]

6. [käesolevast tekstist välja jäetud]

7. [käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json