Teksti suurus:

Rahandusministri 30. aprilli 2002. a määruse nr 60 "Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 9, 131

Rahandusministri 30. aprilli 2002. a määruse nr 60 "Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord" muutmine

Vastu võetud 14.01.2004 nr 4

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341; 71, 472; 82, 554; 88, 591; 2004, 2, 7) § 111 lõike 6 alusel.

§ 1. Rahandusministri 30. aprilli 2002. a määruses nr 60 «Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord» (RTL 2002, 55, 805) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 ja paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõnad «maksuhalduri kohalikule asutusele» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele»;

2) paragrahvi 3 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad «Maksuameti kohalik asutus» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus»;

3) paragrahvi 3 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna «Maksuametile» sõnadega «Maksu- ja Tolliametile»;

4) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõnad «maksuhalduri keskasutus» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet».

§ 2. Määrus jõustub 1. veebruaril 2004. a.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json