Teksti suurus:

Sotsiaalministri 30. novembri 1999. a määruse nr 75 "Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.02.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 16, 246

Sotsiaalministri 30. novembri 1999. a määruse nr 75 "Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas" muutmine

Vastu võetud 28.01.2004 nr 9

Määrus kehtestatakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362; 2001, 17, 78; 2002, 47, 297; 63, 387; 2003, 20, 120) § 4 lõike 4 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 30. novembri 1999. a määruse nr 75 «Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas» (RTL 2000, 12, 117) § 9 lõiget 2 täiendatakse järgmiselt:

Plahvatusohtlik
keskkond

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json