Teksti suurus:

Maksu- ja Tolliameti poolt maksukohustuslaste registris olevate andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale väljastamise kord

Maksu- ja Tolliameti poolt maksukohustuslaste registris olevate andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale väljastamise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:

Maksu- ja Tolliameti poolt maksukohustuslaste registris olevate andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale väljastamise kord
[RTL 2004, 7, 101 - jõust. 26.01.2004]

Vastu võetud 03.01.2003 nr 3
RTL 2003, 7, 61
jõustumine 18.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.01.2004RTL 2004, 7, 10126.01.2004

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587; 2002, 44, 284; 62, 377; 111, 662) § 11 alusel.

§ 1. Andmete töötlemine

  Maksu- ja Tolliametis töödeldakse deklaratsioonid ühe kuu jooksul pärast deklaratsioonide saamist maksumaksjatelt.
[RTL 2004, 7, 101 - jõust. 26.01.2004]

§ 2. Andmete väljastamine

 (1) Maksukohustuslaste registris olevad töödeldud maksu määramise ja laekumise andmed antakse Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale üle maksumaksjate ja kindlustatavate lõikes iga kuu kümnendaks tööpäevaks.

 (2) Andmed väljastatakse Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale tsentraliseeritult kõigi maksumaksjate ja kindlustatavate kohta.

 (3) Maksu- ja Tolliamet annab Sotsiaalkindlustusametile seitsme aasta möödumisel üle maksumaksjate poolt Maksu- ja Tolliametile saadetud kindlustatavate nimekirjad ja füüsilisest isikust ettevõtjate poolt esitatud deklaratsioonid.
[RTL 2004, 7, 101 - jõust. 26.01.2004]

/otsingu_soovitused.json