Teksti suurus:

2004/2005. õppeaasta koolivaheajad

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 15, 197

2004/2005. õppeaasta koolivaheajad

Vastu võetud 30.01.2004 nr 5

Määrus kehtestatakse « Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125) § 24 lõike 4 alusel.

§1. 2004/2005. õppeaasta koolivaheajad

2004/2005. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) sügisvaheaeg 23. oktoober 2004. a kuni 31. oktoober 2004. a;
2) jõuluvaheaeg 24. detsember 2004. a kuni 9. jaanuar 2005. a;
3) kevadvaheaeg 19. märts 2005. a kuni 27. märts 2005. a;
4) suvevaheaeg 4. juuni 2005. a kuni 31. august 2005. a.

§2. Rakendussätted

(1) 2004/2005. õppeaasta sügisvaheaeg Audentese Erakooli Otepää filiaali õpilastel on 20.–28. november 2004. a.

(2) Haridus- ja teadusministri 20. jaanuari 2003. a määrus nr 4 «2003/2004. õppeaasta koolivaheajad» (RTL 2003, 13, 160) tunnistatakse kehtetuks.

(3) Määrus jõustub 1. septembril 2004. a.

Minister Toivo MAIMETS

Kantsler Jaan KALLAS