KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli ratifitseerimise seadus

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli ratifitseerimise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
Avaldamismärge:RT II 2004, 2, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
28.01.2004 otsus nr 530

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli ratifitseerimise seadus

Vastu võetud 21.01.2004

§ 1. Protokolli ratifitseerimine

  Ratifitseerida juurdelisatud bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni Cartagena bioloogilise ohutuse protokoll, mis on koostatud 2000. aasta 29. jaanuaril Montrealis ja millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 2000. aasta 6. septembril New Yorgis.

§ 2. Vastutava keskasutuse määramine

  Protokolli artikli 19 lõikes 1 ettenähtud keskasutuseks on Keskkonnaministeerium.

§ 3. Pädevate asutuste määramine

  Protokolli artikli 19 lõike 1 tähenduses on pädevad asutused Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium ja Põllumajandusministeerium, kes vastutavad protokollis nimetatud ülesannete täitmise eest seadusega sätestatud pädevuse piires.

Riigikogu esimees Ene ERGMA