Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Lehtsaare looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.01.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 15, 226

Maamaksu korrigeerimine Lehtsaare looduskaitsealal

Vastu võetud 30.01.2004 nr 59

«Maamaksuseaduse» (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398; 1999, 27, 381; 95, 840; 2000, 95, 612; 2001, 102, 666; 2002, 44, 284; 2003, 71, 472; 88, 587, 589 ja 591) § 4 lõike 2 alusel ja arvestades metsa kaitse-eesmärki säilitada metsa bioloogiline mitmekesisus ja maastikuilme ning metsa osakaalu sihtkaitsevööndis, kehtestada, et Viljandi maakonnas Suure-Jaani vallas asuval Lehtsaare looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2004. a maamaksu 25% maamaksumäärast sihtkaitsevööndilt, mille pindala on 380,6 hektarit.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140) sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Juhan PARTS

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json