Teksti suurus:

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 "Täitmisplaan" muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 20, 314

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 "Täitmisplaan" muutmine

Vastu võetud 18.02.2004 nr 15

§ 1. Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 (RTL 2000, 126, 2016; 2001, 18, 247; 102, 1402; 2002, 66, 1029; 115, 1650; 2003, 41, 593; 75, 1100; 2004, 8, 120) «Täitmisplaan» § 4 lg 1 p 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) kinnipeetava ümberpaigutamisel kinnisest vanglast avavanglasse paigutatakse ta Murru Vangla või Viljandi Vangla avavanglaosakonda».

§ 2. Määrus jõustub 2004. aasta 1. aprillil.

Minister Ken-Marti VAHER

Kantsler Priidu PÄRNA

/otsingu_soovitused.json