Teksti suurus:

Riigi teaduspreemiate määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.02.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 20, 319

Riigi teaduspreemiate määramine

Vastu võetud 20.02.2004 nr 99

«Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237; 2002, 61, 375; 90, 521; 105, 611; 2003, 75, 495; 88, 594) § 10 punkti 8 alusel ning kooskõlas «Seaduse «2004. aasta riigieelarve»» (RT I 2004, 1, 1) §-ga 2 (osa 6 jagu 2) ja Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 1999. a määrusega nr 51 «Riigi teaduspreemiate põhimääruse kinnitamine» (RT I 1999, 15, 233; 51, 554; 2000, 52, 329; 2001, 56, 342; 2002, 78, 465; 105, 626):

1. Määrata pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest 300 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad Tšeslav Luštšikule ja Sulev Vahtrele.

2. Määrata eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 150 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad järgmiselt:
1) Nikolai Kristoffelile ja Teet Ördile – täppisteaduste alal tööde tsükli «Magneesiumdiboriidi ülijuhtivuse mehhanism» eest;
2) Margus Lopile (kollektiivi juht), Tõnis Kangerile ja Anne Pajule – keemia ja molekulaarbioloogia alal tööde tsükli «Uued asümmeetrilised reaktsioonid ja nende katalüsaatorid» eest;
3) Arkadi Berezovskile – tehnikateaduste alal töö ««Faasisiirdefrondid martensiitsetes tahkistes» eest;
4) Eero Vasarale (kollektiivi juht), Sulev Kõksile, Vallo Volkele ja Vootele Võikarile – arstiteaduse alal uuringutsükli «Psühhofarmakoloogiline ja geenitehnoloogiline lähenemisviis negatiivsete emotsioonide neurobioloogiliste mehhanismide selgitamiseks» eest;
5) Helgi Arstile – geo- ja bioteaduste alal tööde tsükli «Mitmekomponendiliste looduslike vete optilised omadused ja veealune valgusväli» eest;
6) Malle Mandrele (kollektiivi juht), Katri Otsale, Jaan Klõšeikole ja Henn Pärnale – põllumajandusteaduste alal tööde tsükli «Metsaökosüsteemi dünaamika ja okaspuude ökofüsioloogiline seisund looduslikes ning antropogeensetes stressitingimustes» eest;
7) Mikko Lagerspetzile – sotsiaalteaduste alal tööde tsükli «Postsotsialistliku siirde mõjud Eesti ühiskonnas» eest;
8) Mati Laurile – humanitaarteaduste alal uurimuse «Eesti 18. sajandi ajalugu» eest.

3. Premeeritud kollektiivide juhtidele maksta 50% ettenähtud preemiast, 50% jagada kollektiivi teiste liikmete vahel.

4. Maksta riigi teaduspreemiad välja Haridus- ja Teadusministeeriumi 2004. aasta eelarve teaduspreemiateks määratud vahenditest.

Peaminister Juhan PARTS

Riigisekretär Heiki LOOT