Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 15 "Lootsimise kord ning kohustusliku lootsimise piirkonna piirid" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.03.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 24, 365

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 15 "Lootsimise kord ning kohustusliku lootsimise piirkonna piirid" muutmine1

Vastu võetud 26.02.2004 nr 35

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» (RT I 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 591 ja 594) § 55 lõike 2 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määrust nr 15 «Lootsimise kord ning kohustusliku lootsimise piirkonna piirid» (RTL 2002, 135, 1984) täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

« § 31. Lootsimine Põhjamerel ja Inglise kanalil

Kui Eesti riigilippu kandev laev soovib Põhjamerel või Inglise kanalil kasutada avamerelootsi, on soovitav kasutada Põhjamere või Inglise kanali rannikul asuva Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse väljastatud Põhjamere ja Inglise kanali lootsi kvalifikatsiooni tõendavat tunnistust või nimetatud tunnistusega samaväärset muu Põhjamere rannikuriigi väljastatud tunnistust omavat avamerelootsi.»

___________
1 Määruses on arvestatud Euroopa Liidu Nõukogu 21. detsembri 1978. a direktiivi 79/115/EMÜ (EÜT L 033, 08.02.1979, lk 32) nõudeid.

Minister Meelis ATONEN
Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json