Teksti suurus:

Riigieelarvest saarvaldade ja saarelise osaga valdade eelarvetesse täiendavate vahendite eraldamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RT I 2004, 11, 71

Riigieelarvest saarvaldade ja saarelise osaga valdade eelarvetesse täiendavate vahendite eraldamise kord

Vastu võetud 26.02.2004 nr 48

Määrus kehtestatakse «Püsiasustusega väikesaarte seaduse» (RT I 2003, 23, 141) § 12 alusel.

§ 1. Saarvaldade ja saarelise osaga valdade eelarvetesse täiendavate vahendite eraldamine

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse asukohasaart või saarterühma haldavatele saarvaldadele ning saarelise osaga valdadele, mille koosseisus on püsiasustusega väikesaari (edaspidi väikesaar), riigieelarvest täiendavate vahendite eraldamise kord.

(2) Saarvaldade ja saarelise osaga valdade eelarvetesse eraldatavad täiendavad vahendid (edaspidi täiendavad vahendid) nähakse igal aastal ette riigieelarves.

(3) Täiendavad vahendid eraldatakse riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete tasandusfondi kaudu.

(4) Täiendavaid vahendeid eraldatakse «Püsiasustusega väikesaarte seaduse» §-s 3 nimetatud eesmärkide täitmiseks.

§ 2. Täiendavate vahendite suuruse arvutamise algandmed

Saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele eraldatavate täiendavate vahendite arvutamise aluseks on järgmised algandmed (edaspidi statistilised näitajad):
1) saarvallana püsiasustusega väikesaare ja saarelise osaga valla koosseisu kuuluva väikesaare elanike arv rahvastikuregistri andmetel täiendavate vahendite arvutamise eelarveaasta alguse seisuga;
2) väikesaare pindala ruutkilomeetrites Maa-ameti andmetel;
3) regulaarseks ühenduseks kasutatava laevatatava veetee pikkus või selle puudumisel vahemaa pikkus kilomeetrites väikesaarel asuva sadama ja mandril või suursaarel asuva sadama vahel Veeteede Ameti andmetel;
4) punktis 3 nimetatud mandril või suursaarel asuvast sadamast lühima avalikult kasutatava tee pikkus mööda riigimaanteed või linnatänavat saarvalla korral maavalitsuse hooneni ja saarelise osaga valla korral vallamajani kilomeetrites teeomaniku andmetel.

§ 3. Täiendavate vahendite arvutamise põhimõtted

(1) Täiendavate vahendite arvutamise aluseks on §-s 2 nimetatud statistilised näitajad iga konkreetse väikesaare kohta.

(2) Iga statistilise näitaja kohta arvutatakse ühe ühiku väärtus kroonides.

(3) Iga väikesaare kohta korrutatakse iga konkreetse statistilise näitaja väärtus vastava näitaja osas arvutatud ühe ühiku väärtusega ning saadud korrutised summeeritakse.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel väikesaare kohta arvutatud täiendavad vahendid eraldatakse § 1 lõikes 1 nimetatud valdadele 1000 krooni täpsusega.

Peaminister Juhan PARTS

Rahandusminister Taavi VESKIMÄGI

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json