Teksti suurus:

Varbla valla üldplaneeringu kehtestamine

Väljaandja:Varbla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 1999, 38, 462

Varbla valla üldplaneeringu kehtestamine

Vastu võetud 11.11.1999 nr 1

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755) paragrahvi 6 lõikest 1, paragrahvi 22 lõike 1 punktist 31 ja planeerimis- ja ehitusseaduse (RT I 1995, 59, 1006; 1996, 36, 738; 49, 953; 1999, 27, 380; 29, 398 ja 399) paragrahvi 24 lõikest 2, Varbla Vallavolikogu määrab:

1. Kehtestada Varbla valla üldplaneering.

2. Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmekogus ning teatada Varbla valla üldplaneeringu kehtestamisest maakondlikus ajalehes Pärnu Postimees.

3. Varbla valla üldplaneering asub ja on kättesaadav Varbla Vallavalitsuses ning igaühel on õigus tutvuda kehtestatud planeeringuga.

4. Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist valla põhimääruses sätestatud korras.

Volikogu esimees Marika SABIIN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json