Teksti suurus:

Riigieelarvelises asutuses või ettevõttes töötava Kaitseliidu tegevliikme tööülesannete täitmisest vabastamise ja talle palgata puhkuse andmise korra kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2015
Avaldamismärge:RT I 2000, 2, 2

Riigieelarvelises asutuses või ettevõttes töötava Kaitseliidu tegevliikme tööülesannete täitmisest vabastamise ja talle palgata puhkuse andmise korra kinnitamine

Vastu võetud 29.12.1999 nr 431

Kaitseliidu seaduse (RT I 1999, 18, 300) paragrahvi 32 lõike 3 punktide 1 ja 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Kinnitada «Riigieelarvelises asutuses või ettevõttes töötava Kaitseliidu tegevliikme tööülesannete täitmisest vabastamise ja talle palgata puhkuse andmise kord» (juurde lisatud).

Peaminister Mart LAAR

Välisminister
kaitseministri ülesannetes Toomas Hendrik ILVES

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Tiit LAJA


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1999. a
määrusega nr 431


RIIGIEELARVELISES ASUTUSES VÕI ETTEVÕTTES TÖÖTAVA KAITSELIIDU TEGEVLIIKME TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEST VABASTAMISE
JA TALLE PALGATA PUHKUSE ANDMISE KORD

1. Käesolev kord reguleerib riigieelarvelises asutuses või ettevõttes töötava Kaitseliidu tegevliikme (edaspidi tegevliige) Kaitseliidu väljaõppes osalemiseks ja teenistuskohustuste täitmiseks tööülesannete täitmisest vabastamist keskmise palga säilitamisega ning talle Kaitseliidu teenistuskohustuste täitmiseks palgata puhkuse andmist.

2. Tegevliikmel on õigus saada Kaitseliidu väljaõppes osalemiseks ja teenistuskohustuste täitmiseks ühe aasta jooksul kuni viis päeva vabastust tööülesannete täitmisest.

3. Tööülesannete täitmisest vabastamiseks esitab tegevliige tööandjale maleva pealiku kirjaliku taotluse, milles märgitakse tegevliikme nimi, taotletava vabastuse ajavahemik ja vabastuse eesmärk. Maleva pealikul on õigus taotleda tegevliikme tööülesannete täitmisest vabastamist kas päevade kaupa või korraga kuni viieks päevaks.

4. Maleva pealiku taotlus tegevliikme vabastamiseks tööülesannete täitmisest esitatakse tööandjale hiljemalt üks kuu enne kavandatavat väljaõpet ja teenistuskohustuste täitmisele asumist.

5. Riigieelarveline asutus või ettevõte on kohustatud säilitama tööülesannete täitmisest vabastatud tegevliikmele tema väljaõppes osalemise ja teenistuskohustuste täitmise ajaks keskmise palga.

6. Kaitseliidu teenistuskohustuste täitmiseks on tööandja kohustatud tegevliikmele võimaldama ühe aasta jooksul kuni viis päeva palgata puhkust. Tegevliikmel on õigus kasutada palgata puhkust kas päevade kaupa või korraga kuni viis päeva.

7. Palgata puhkuse võimaldamiseks esitab tegevliige tööandjale avalduse, millele lisab käesoleva korra punktis 3 sätestatud kujul vormistatud maleva pealiku kirjaliku taotluse.

8. Tegevliikme ja maleva pealiku taotlused palgata puhkuse võimaldamiseks esitatakse tööandjale hiljemalt üks kuu enne teenistuskohustuste täitmisele asumist.

9. Tööandja ja tegevliikme kokkuleppel võib lühendada käesolevas korras sätestatud taotluste esitamise tähtaega. Tegevliikme tööülesannete täitmisest vabastamine ning palgata puhkus vormistatakse tööandja kehtestatud korras.

Välisminister
kaitseministri ülesannetes Toomas Hendrik ILVES

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json