Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 2, 8

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 30.12.1999 nr 438

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845) paragrahvi 27 lõike 3, paragrahvi 89 lõike 1 ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja selle rakendamisega seonduvate seaduste muutmise seaduse (RT I 1999, 95, 843) paragrahvi 75 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Jätta Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määrusega nr 108 (RT I 1997, 45, 727; 1999, 25, 372; 37, 477; 52, 561; 87, 802) kinnitatud «Harju Maavalitsuse asukoha ja struktuuri», «Hiiu Maavalitsuse asukoha ja struktuuri», «Ida-Viru Maavalitsuse asukoha ja struktuuri», «Jõgeva Maavalitsuse asukoha ja struktuuri», «Järva Maavalitsuse asukoha ja struktuuri», «Lääne Maavalitsuse asukoha ja struktuuri», «Lääne-Viru Maavalitsuse asukoha ja struktuuri», «Põlva Maavalitsuse asukoha ja struktuuri», «Pärnu Maavalitsuse asukoha ja struktuuri», «Rapla Maavalitsuse asukoha ja struktuuri», «Saare Maavalitsuse asukoha ja struktuuri», «Tartu Maavalitsuse asukoha ja struktuuri», «Valga Maavalitsuse asukoha ja struktuuri», «Viljandi Maavalitsuse asukoha ja struktuuri» ning «Võru Maavalitsuse asukoha ja struktuuri» punktist 2 välja alapunkt 3.

Peaminister Mart LAAR

Siseminister Tarmo LOODUS

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Tiit LAJA

/otsingu_soovitused.json