Teksti suurus:

Eesti Loodusmuuseumi üleviimine Keskkonnaministeeriumi valitsemisalast Kultuuriministeeriumi valitsemisalasse

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.08.2006
Avaldamismärge:RT I 2000, 2, 9

Eesti Loodusmuuseumi üleviimine Keskkonnaministeeriumi valitsemisalast Kultuuriministeeriumi valitsemisalasse

Vastu võetud 30.12.1999 nr 439

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845) paragrahvi 43 lõike 4 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Viia Eesti Loodusmuuseum Keskkonnaministeeriumi valitsemisalast üle Kultuuriministeeriumi valitsemisalasse.

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Tiit LAJA

/otsingu_soovitused.json