Teksti suurus:

Kestvuskatsete tegemise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.12.2014
Avaldamismärge:RT I 2000, 3, 17

Kestvuskatsete tegemise kord

Vastu võetud 30.12.1999 nr 445

Määrus kehtestatakse « Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 58, 608) paragrahvi 22 lõike 2 alusel.

§ 1. Kord sätestab toidu valmistaja või pakendaja poolt toidutoorme ja toidu (edaspidi toit) säilitamisnõuete määramiseks ning määratud säilitamisnõuete muutmiseks tehtavate kestvuskatsete tegemise korra.

§ 2. Kestvuskatsete alusel toidu valmistaja või pakendaja määrab toidu säilitamisnõuded, sealhulgas toidu minimaalse säilimisaja või realiseerimise ja tarvitamise tähtpäeva ning säilitamistingimused, hinnates toidu ohutust ning toidu teistele nõuetele vastavust (edaspidi nõuetekohasus). Kestvuskatsed dokumenteeritakse.

§ 3. Säilitamisnõuded määratakse iga toidu kohta eraldi või samalaadse koostis-, pakendi-, valmistamis- ja pakendamisnõuetele ning tehnilises kirjelduses toodud muudele nõuetele vastava toidugrupi kohta.

§ 4. Kestvuskatseid tehakse statistiliseks töötlemiseks piisava arvu partiide kohta. Kestvuskatsete toiminguteks on toidupartiist proovi võtmine, proovi säilitamine säilitamistingimustes, toidu nõuetekohasuse hindamine, katsetulemuste hindamine ning katsetulemuste ekstrapoleerimine partii kohta.

§ 5. Toidu nõuetekohasust hinnatakse proovi organoleptiliste, füüsikaliste, keemiliste, mikrobioloogiliste või teiste vajalike parameetrite ja näitajate järgi.

§ 6. Kestvuskatsete toiminguid tehakse Eesti või rahvusvahelistele standarditele vastavate või samaväärsete katsemeetoditega. Kui on vaja kasutada standardiseerimata katsemeetodeid ja -protseduure, peavad need olema täielikult dokumenteeritud.

§ 7. Enne määruse jõustumist määratud toidu säilitamisnõudeid võib kasutada ka pärast määruse jõustumist.

Peaminister Mart LAAR

Põllumajandusminister Ivari PADAR

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Tiit LAJA

/otsingu_soovitused.json