Teksti suurus:

Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord

Vabariigi Valitsus
määrus

lisa 12883214

Lisa 3

«Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise korra»
lisa 3

TEGEVUSALAD JA TÖÖD, MILLE PUHUL VÕIB OLLA VAJALIK KASUTADA ISIKUKAITSEVAHENDIT

Pea kaitsmine
Kaitsekiivri kasutamine Ehitustöö, eriti tellingutel ja kõrgel paiknevatel töötamiskohtadel ning nende all või lähedal tehtav töö, raketise ehitamine ja lammutamine, tellingute püstitamine ja lahtivõtmine ning muu kooste- ja paigaldustöö
Töö terassillal, teraskonstruktsioonide paigaldamisel, mastis, tornis, hüdraulilisel teraskonstruktsioonil, terasetehases, valtspingil, katlamajas ja jõujaamas ning suure mahuti ja torujuhtmega seotud töö
Töö maa-aluses ja maapealses kaevanduses, avakaeves, šahtis ja tunnelis
Pinnase- ja kivitööd
Töö energia jõul töötava mutri/kruvikeerajaga
Lõhkamistööd
Töö lifti, tõsteseadme, kraana ja konveieri lähedal
Töö sulatusahjude juures, rikastustehases, terasetehases, metalli valul, valtsimisel, stantsimisel ja sepistamisel
Laevaehitus
Rongide rööpaseadetööd
Töö tapamajas
Puude langetamine
Jalgade kaitsmine
Torkekindlate taldadega jalanõude kasutamine Tee-ehitus
Töö ehitusplatsil (töö tellingutel, betoonitööd, valmisdetailide paigaldus, raketise ehitamine ja lammutamine jne)
Katusetööd
Tavaliste taldadega kaitsejalanõude kasutamine Töö terassillal, teraskonstruktsioonide paigaldamisel, mastis, tornis, hüdraulilisel teraskonstruktsioonil, terasetehases, valtspingil, katlamajas, jõujaamas, kraanal ning suure mahuti ja torujuhtmega seotud töö
Ahju ehitamine, kütte- ja ventilatsioonisüsteemi paigaldamine, metallikoostetööd
Töö sulatusahju juures, rikastustehases, terasetehases, metalli valul, metalli külm- ja kuumtöötlemisel
Töö maa-aluses ja maapealses kaevanduses, avakaeves, šahtis ja tunnelis
Pinnase- ja kivitööd
Lehtklaasi ja klaasanumate valmistamine
Töö vormidega keraamikatööstuses
Vormi valamine keraamika- ja ehitusmaterjalitööstuses
  Põletusahju vooderdamine
Transpordi- ja laotööd
Külmutatud liha ja konservide käsitsemine
Laevaehitus
Rongide rööpaseadetööd
Puude langetamine
Puurimistööd
Kontsadega või kiiludega ja torkekindlate taldadega kaitsekingade kasutamine Katusetööd
Isoleertaldadega kaitsejalanõude kasutamine Töö kuumal või külmal pinnal
Kiiresti eemaldatavate kaitsejalanõude kasutamine Töö, millega kaasneb oht sulaaine jalanõusse tungimiseks
Silmade ja näo kaitsmine
Kaitseprillide, näokaitse või maski kasutamine Keevitamine
Sepistus-, lihvimis-, puurimis-, treimis- ja freesimistööd
Kivitöötlemine
Töö energia jõul töötava mutri/kruvikeerajaga
Töö naelpüstoliga
Abrasiivsete ainete ja vedelike pihustamine
Töö hapete, aluste ning desinfitseerimis- ja rooste-eemaldusvahendiga
Töö sula-ainega või töö selle läheduses
Töö, kus on otsene soojuskiirgus
Töö laseriga
Lõhketööd
Muud tööd, kus esineb silmade või näo vigastamise oht
Hingamiselundite kaitsmine
Filtri, respiraatori ja teiste hingamisseadmete kasutamine Töö mahutis, kinnises ruumis, gaasiahjus ja teistes kohtades, kus võib olla gaasi või ebapiisavalt hapnikku
Töö sulatusahju läheduses
Töö gaasikonverteri ja sulatusahju gaasitorude läheduses
Töö sulatusahju väljalaskeavade lähedal, kus võib esineda raskemetallide aurusid
Ahjude ja valukoppade vooderdamine, kui võib esineda tolmu
  Värvimine püstolpihustiga, kui väljatõmbeventilatsioon on ebapiisav
Töö šahtis, kanalisatsioonikaevus ja maa-aluses kanalisatsioonitrassis
Töö külmhoones, kus on külmutusaine pihkumise oht
Asbestitöö
Kantserogeenide kasutamine
Benseeni ja plii kasutamine
Kuulmiselundite kaitsmine
Kõrvakaitsete kasutamine Töö metallipressiga
Töö pneumaatilise puuri või vasaraga
Ehitusvaiade rammimine
Lõhketööd
Puidu- ja tekstiilitööd
Poldi- või naelapüstoli kasutamine
Muud tööd, kus müratase ületab 85 dB(A)
Keha, käte ja käsivarte kaitsmine
Kaitseriietuse kasutamine Töö hapete, aluste ning desinfitseerimis- ja rooste-eemaldusvahendiga
Töö kuumade materjalidega või nende läheduses, kus kuuma mõju on tunda
Töö lehtklaastoodetega
Haavelpuhastus
Asbestitöö
Taimekaitsevahendite ja teiste tõrjevahendite kasutamine
Töö III või IV ohuklassi kuuluvate bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonnas
Töö sügavkülmutusruumis
Tulekindla kaitseriietuse kasutamine Keevitamine kinnises ruumis
Torkekindla põlle kasutamine Liha konditustamine ja tükeldamine
Töö käsinoaga, kui lõigatakse enda suunas
Nahkpõlle kasutamine Keevitamine
Sepistamine
Valutööd
Käsivarrekaitse kasutamine Liha konditustamine ja tükeldamine
Kinnaste kasutamine Keevitamine
Teravate servadega esemete käsitsemine, välja arvatud töö seadmetega, kus kindad võivad kinni jääda
Lahtise happe ja aluse kasutamine
Metallvõrguga varustatud kinnaste kasutamine Liha konditustamine ja tükeldamine
Käsinoa kasutamine lihakeha töötlemisel
Lõikemasina terade vahetus
Ilmastikukindla riietuse kasutamine Välitingimustes vihma või külma ilmaga töötamine
Peegeldava riietuse kasutamine Töö, kus töötaja peab olema hästi märgatav
Ohutusvöö ja -rakmete kasutamine Töö tellingul või ripptellingul
Valmisdetailide paigaldamine ehitusel
Katusetööd
Töö tõstukikorvis
Töö mastis
Ohutustrossi ja -köie kasutamine Töö kõrgkraana kabiinis
Töö laoruumi tõste- või teisaldusseadme kõrgelasetsevas kabiinis
Töö puurtorni kõrges osas
Töö šahtis või kanalisatsioonikaevus
Nahakaitsevahendite kasutamine Pinnakattevahenditega töötamine
Nahaparkimine

Sotsiaalminister Eiki NESTOR

/otsingu_soovitused.json