Teksti suurus:

Palgaseaduse täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 10, 59

Palgaseaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 26.01.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 7. veebruari 2000. a otsusega nr 729

Palgaseadust (RT I 1994, 11, 154; 1995, 12, 120; 1999, 29, 397) täiendatakse §-ga 231 järgmises sõnastuses:

« § 231. Maanteeveo mootorsõiduki juhi palga arvutamise ja maksmise eritingimused

Maanteeveo mootorsõiduki juhile on keelatud arvutada ja maksta nii põhipalka kui ka lisatasu läbitud kilomeetrite ning veetud kaubakoguse alusel. Erandina võib läbitud kilomeetreid või kaubakogust arvesse võtta lisatasu maksmisel, kui selle arvutamise viis, tingimused ja määrad on sellised, mis ei soodusta ohutu liikluse nõuete eiramist ning on kollektiivlepingus ette nähtud.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json