Teksti suurus:

Autoriõiguse seaduse täiendamise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 13, 94

Autoriõiguse seaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 15.02.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 16. veebruari 2000. a otsusega nr 734

§ 1. Autoriõiguse seaduse (RT 1992, 49, 615; RT I 1999, 36, 469; 97, 859) § 89 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva seaduse § 13 6. lõige ja § 271 jõustuvad 2002. aasta 1. jaanuaril.»

§ 2. Autoriõiguse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse (RT I 1999, 97, 859) § 70 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json