Teksti suurus:

Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja hüvitise piirmäär

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 20, 118

Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja hüvitise piirmäär

Vastu võetud 07.03.2000 nr 78

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903) paragrahvi 13 lõike 3 punkti 2, paragrahvi 31 lõike 1 punkti 8 ja paragrahvi 48 lõike 4 punkti 5 alusel.

§ 1. Avalikule teenistujale, kaitseväeteenistujale, töötajale ja juriidilise isiku juhatuse või juhatust asendava organi liikmele seoses tema isiklikus omandis oleva või kapitalirendile võetud sõiduauto kasutamisega teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel makstavaid hüvitisi ei maksustata tulumaksuga, kui kulude hüvitamise kohta on vormistatud tööandja, asutuse juhi või tema poolt volitatud isiku kirjalik otsus (või käskkiri), milles näidatakse:
1) sõidu otstarve;
2) hüvitise suurus;
3) sõidu kuupäev või mitme sõidu korral ajavahemik.

§ 2. Paragrahvis 1 nimetatud hüvitised, mis ületavad 500 krooni kalendrikuus ühe isiku kohta, loetakse erisoodustuseks.

§ 3. Vabariigi Valitsuse 27. mai 1993. a määrus nr 161 «Isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kohta» (RT I 1993, 27, 472) tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Määrust rakendatakse 1. märtsist 2000. a.

Peaminister Mart LAAR

Rahandusminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json