Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi haldusala ümberkorraldamisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 30, 176

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi haldusala ümberkorraldamisega

Vastu võetud 04.04.2000 nr 110

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 1998, 23, 323; 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843) paragrahvi 6 lõike 3 alusel ja tulenevalt «Vabariigi Valitsuse seaduse ja selle rakendamisega seonduvate seaduste muutmise seaduse» (RT I 1999, 95, 843; 2000, 1, õiend) paragrahvist 79.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 1995. a määruse nr 92 «Alam-Pedja looduskaitseala ja Karula rahvuspargi kaitse-eeskirjade ning Karula rahvuspargi välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1995, 30, 381; 1999, 97, 862) punktis 2 asendatakse sõna «Keskkonnaministeerium» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Tartumaa keskkonnateenistus».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 1996. a määrust nr 78 «Osmussaare maastikukaitseala moodustamine, Osmussaare, Üügu ja Ohessaare maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine» (RT I 1996, 21, 421; 1999, 48, 542) täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

« 31. Osmussaare maastikukaitseala valitseja on Lääne-Eesti Saarestiku Biosfääri Kaitseala Läänemaa Keskus. Üügu ja Ohessaare maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Saaremaa keskkonnateenistus.»

§ 3. Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1996. a määrust nr 173 «Kisejärve maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1996, 47, 914; 1999, 55, 586) täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21. Kisejärve maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus.»

§ 4. Vabariigi Valitsuse 30. juuli 1996. a määrust nr 204 «Paganamaa ja Väike-Palkna maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine» (RT I 1996, 57, 1050; 1999, 49, 546) täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21. Paganamaa ja Väike-Palkna maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus.»

§ 5. Vabariigi Valitsuse 11. oktoobri 1996. a määrust nr 248 «Ontika ja Smolnitsa maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine» (RT I 1996, 75, 1335; 1999, 68, 665) täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21. Ontika ja Smolnitsa maastikukaitsealade valitseja on Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus.»

§ 6. Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määrust nr 281 «Järvevälja maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1996, 80, 1440; 1999, 55, 587) täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21. Järvevälja maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus.»

§ 7. Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 1996. a määrust nr 312 «Kivinõmme maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1996, 89, 1602; 1999, 52, 566) täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21. Kivinõmme maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus.»

§ 8. Vabariigi Valitsuse 4. veebruari 1997. a määrust nr 26 «Paadenurme looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1997, 12, 186; 1999, 37, 475) täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21. Paadenurme looduskaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus ja Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus oma tööpiirkonnas.»

§ 9. Vabariigi Valitsuse 25. veebruari 1997. a määrust nr 43 «Muraka looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1997, 19, 308; 1999, 65, 654) täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21. Muraka looduskaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus.»

§ 10. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 1997. a määrust nr 110 «Viieristi ja Marimetsa looduskaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine» (RT I 1997, 46, 736; 50, õiend; 1999, 53, 577) täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21. Viieristi looduskaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Saaremaa keskkonnateenistus ja Marimetsa looduskaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Läänemaa keskkonnateenistus.»

§ 11. Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997. a määrust nr 120 «Nõva maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1997, 49, 798; 1999, 52, 567) täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21. Nõva maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus ja Keskkonnaministeeriumi Läänemaa keskkonnateenistus oma tööpiirkonnas.»

§ 12. Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997. a määrust nr 121 «Loodi looduspargi ja Viljandi maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine» (RT I 1997, 49, 799; 1999, 53, 576) täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21. Loodi looduspargi ja Viljandi maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistus.»

§ 13. Vabariigi Valitsuse 26. augusti 1997. a määruse nr 163 «Põhja-Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1997, 63, 1089) punktis 2 asendatakse sõnad «Harju maavanem» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus».

§ 14. Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 1997. a määrust nr 200 «Luidja maastikukaitseala ja Oru pargi maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1997, 75, 1269; 1999, 57, 599) täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21. Luidja maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistus ja Oru pargi maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus.»

§ 15. Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 1997. a määrust nr 206 «Tudusoo maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1997, 76, 1282; 1999, 65, 652) täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21. Tudusoo maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus.»

§ 16. Vabariigi Valitsuse 28. oktoobri 1997. a määrust nr 207 «Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1997, 76, 1283; 1999, 40, 492) täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21. Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus.»

§ 17. Vabariigi Valitsuse 13. novembri 1997. a määrust nr 217 «Agusalu maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1997, 82, 1399; 1999, 62, 629) täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21. Agusalu maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus.»

§ 18. Vabariigi Valitsuse 2. detsembri 1997. a määrust nr 236 «Tahkuna looduskaitseala ja Kellavere maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1997, 88, 1485; 1999, 62, 630) täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21. Tahkuna looduskaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistus ja Kellavere maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus.»

§ 19. Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a määrust nr 2 «Kullamäe, Muti ja Varesemägede maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine» (RT I 1998, 5/6, 70; 1999, 49, 547) täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21. Kullamäe, Muti ja Varesemägede maastikukaitsealade valitseja on Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistus.»

§ 20. Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a määrust nr 3 «Navesti ja Papioru maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine» (RT I 1998, 5/6, 71; 1999, 52, 572) täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21. Navesti ja Papioru maastikukaitsealade valitseja on Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistus.»

§ 21. Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a määrust nr 4 «Läänemaa Suursoo maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1998, 5/6, 72; 1999, 37, 476) täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21. Läänemaa Suursoo maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Läänemaa keskkonnateenistus Lääne maakonna osas ja Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus Harju maakonna osas.»

§ 22. Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 1998. a määrust nr 44 «Käina lahe – Kassari maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1998, 23, 324; 1999, 65, 653) täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21. Käina lahe – Kassari maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistus.»

§ 23. Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 1998. a määruse nr 78 «Õisu maastikukaitseala kaitse-eeskirja ning välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1998, 38, 564) punktis 2 asendatakse sõnad «Viljandi Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistus».

§ 24. Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1998. a määruse nr 89 «Pihla-Kaibaldi ja Rattagu looduskaitsealade ning Kukka maastikukaitseala moodustamine, kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine» (RT I 1998, 39, 602) punktis 3 asendatakse sõnad «Hiiu Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistus».

§ 25. Vabariigi Valitsuse 5. mai 1998. a määruse nr 97 «Leigri looduskaitseala ja Pakri maastikukaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine» (RT I 1998, 41/42, 631) punkti 3 alapunktis 1 asendatakse sõnad «Hiiu Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistus» ja alapunktis 2 asendatakse sõnad «Harju Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus».

§ 26. Vabariigi Valitsuse 12. mai 1998. a määruse nr 102 «Tihu, Vaivara ja Kallukse maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine» (RT I 1998, 46, 670) punkti 2 alapunktis 1 asendatakse sõnad «Hiiu Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistus» ja alapunktis 2 asendatakse sõnad «Ida-Viru Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus» ning alapunktis 3 asendatakse sõnad «Lääne-Viru Maavalitsus»sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus».

§ 27. Vabariigi Valitsuse 10. juuni 1998. a määruse nr 129 «Järveküla looduskaitseala ja Uue-Võidu maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine» (RT I 1998, 56, 838) punktis 2 asendatakse sõnad «Viljandi Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistus».

§ 28. Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998. a määruse nr 151 «Luusika looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1998, 63, 998) punktis 2 asendatakse sõnad «Lääne-Viru Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus».

§ 29. Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1998. a määruse nr 165 «Kallaste maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1998, 69, 1138) punktis 2 asendatakse sõnad «Hiiu Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistus».

§ 30. Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1998. a määruse nr 166 «Sepaste maastikukaitseala moodustamine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1998, 69, 1139) punktis 3 asendatakse sõnad «Hiiu Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistus».

§ 31. Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määruse nr 215 «Silma looduskaitseala ning Lihula ja Tilga maastikukaitsealade kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine» (RT I 1998, 86/87, 1413) punktis 3 asendatakse sõnad «Hiiu Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistus».

§ 32. Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 1998. a määruse nr 244 «Mustoja maastikukaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1998, 97, 1532) punktis 3 asendatakse sõnad «Põlva Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa keskkonnateenistus».

§ 33. Vabariigi Valitsuse 29. oktoobri 1998. a määruse nr 246 «Ebavere maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1998, 98/99, 1580) punktis 3 asendatakse sõnad «Lääne-Viru Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus».

§ 34. Vabariigi Valitsuse 17. novembri 1998. a määruse nr 257 «Kurimetsa looduskaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1998, 102, 1679) punktis 3 asendatakse sõnad «Viljandi Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistus».

§ 35. Vabariigi Valitsuse 17. novembri 1998. a määruse nr 258 «Tuhala maastikukaitseala ja Alema looduskaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine» (RT I 1998, 102, 1680) punktis 2 asendatakse sõnad «Harju Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus».

§ 36. Vabariigi Valitsuse 26. novembri 1998. a määruse nr 266 «Tammiku ja Kämbla looduskaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine» (RT I 1998, 104, 1730) punktis 2 asendatakse sõnad «Harju Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus».

§ 37. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1998. a määruse nr 291 «Meelva ja Emumäe maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine» (RT I 1999, 1, 2) punktis 2 asendatakse sõnad «Põlva Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa keskkonnateenistus» ja sõnad «Lääne-Viru Maavalitsus» asendatakse sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus».

§ 38. Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 1999. a määruse nr 24 «Puhatu looduskaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 8, 125) punktis 3 asendatakse sõnad «Ida-Viru Maavalitsus» sõnadega «Ida-Virumaa keskkonnateenistus».

§ 39. Vabariigi Valitsuse 10. veebruari 1999. a määruse nr 57 «Parika looduskaitseala ning Kolga lahe ja Pirita jõeoru maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine» (RT I 1999, 17, 280; 2000, 2, 11) punktis 2 asendatakse sõnad «Viljandi Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistus» ja sõnad «Harju Maavalitsus» asendatakse sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus».

§ 40. Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 1999. a määruse nr 64 «Kõpu maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 20, 329) punktis 2 asendatakse sõnad «Hiiu Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistus».

§ 41. Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 1999. a määruse nr 122 «Vabariigi Valitsuse 4. veebruari 1997. a määruse nr 26 «Paadenurme looduskaitseala kaitseeeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine» (RT I 1999, 37, 475) punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 42. Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 1999. a määruse nr 123 «Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a määruse nr 4 «Läänemaa Suursoo maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine» (RT I 1999, 37, 476) punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 43. Vabariigi Valitsuse 14. aprilli 1999. a määruse nr 133 «Vabariigi Valitsuse 28. oktoobri 1997. a määruse nr 207 «Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine» (RT I 1999, 40, 492) punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 44. Vabariigi Valitsuse 15. aprilli 1999. a määruse nr 135 «Meenikunno maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 40, 494; 65, 650; 84, 773) punktis 2 asendatakse sõnad «Põlva Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa keskkonnateenistus».

§ 45. Vabariigi Valitsuse 13. mai 1999. a määruse nr 155 «Panga maastikukaitseala, Türisalu maastikukaitseala ja Narva jõe kanjoni maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine» (RT I 1999, 46, 530) punktis 2 asendatakse sõnad «Saare Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Saaremaa keskkonnateenistus» ja sõnad «Harju Maavalitsus» asendatakse sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus» ning sõnad «Narva Keskkonnatalitus» asendatakse sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus».

§ 46. Vabariigi Valitsuse 19. mai 1999. a määruse nr 162 «Kõrgessaare maastikukaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 46, 535) punktis 3 asendatakse sõnad «Hiiu Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistus».

§ 47. Vabariigi Valitsuse 27. mai 1999. a määruse nr 166 «Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 1996. a määruse nr 78 «Osmussaare maastikukaitseala moodustamine, Osmussaare, Üügu ja Ohessaare maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine» muutmine» (RT I 1999, 48, 542) punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 48. Vabariigi Valitsuse 27. mai 1999. a määruse nr 168 «Vabariigi Valitsuse 30. juuli 1996. a määruse nr 204 «Paganamaa ja Väike-Palkna maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine» muutmine» (RT I 1999, 49, 546) punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 49. Vabariigi Valitsuse 27. mai 1999. a määruse nr 169 «Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a määruse nr 2 «Kullamäe, Muti ja Varesemägede maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine» muutmine» (RT I 1999, 49, 547) punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 50. Vabariigi Valitsuse 8. juuni 1999. a määruse nr 182 «Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 1996. a määruse nr 312 «Kivinõmme maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine» (RT I 1999, 52, 566) punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 51. Vabariigi Valitsuse 8. juuni 1999. a määruse nr 183 «Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997. a määruse nr 120 «Nõva maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine» (RT I 1999, 52, 567) punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 52. Vabariigi Valitsuse 8. juuni 1999. a määruse nr 188 «Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a määruse nr 3 «Navesti ja Papioru maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine» muutmine» (RT I 1999, 52, 572) punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 53. Vabariigi Valitsuse 10. juuni 1999. a määruse nr 190 «Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997. a määruse nr 121 «Loodi looduspargi ja Viljandi maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine» muutmine» (RT I 1999, 53, 576) punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 54. Vabariigi Valitsuse 10. juuni 1999. a määruse nr 191 «Vabariigi Valitsuse 6. juuni 1997. a määruse nr 110 «Viieristi ja Marimetsa looduskaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine» muutmine» (RT I 1999, 53, 577) punktid 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 55. Vabariigi Valitsuse 16. juuni 1999. a määruse nr 196 «Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1996. a määruse nr 173 «Kisejärve maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine» (RT I 1999, 55, 586) punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 56. Vabariigi Valitsuse 16. juuni 1999. a määruse nr 197 «Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 281 «Järvevälja maastikukaitseala kaitseeeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine» (RT I 1999, 55, 587) punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 57. Vabariigi Valitsuse 16. juuni 1999. a määruse nr 198 «Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 1997. a määruse nr 200 «Luidja maastikukaitseala ja Oru pargi maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine» (RT I 1999, 57, 599) punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 58. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 1999. a määruse nr 223 «Vabariigi Valitsuse 13. novembri 1997. a määruse nr 217 «Agusalu maastikukaitseala kaitseeeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine» (RT I 1999, 62, 629) punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 59. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 1999. a määruse nr 224 «Vabariigi Valitsuse 2. detsembri 1997. a määruse nr 236 «Tahkuna looduskaitseala ja Kellavere maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine» muutmine» (RT I 1999, 62, 630) punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 60. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 1999. a määruse nr 225 «Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määruse nr 219 «Sarve maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine» (RT I 1999, 62, 631) punktis 2 asendatakse sõnad «Hiiu Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistus».

§ 61. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 1999. a määruse nr 226 «Elva – Vitipalu maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 62, 632) punktis 2 asendatakse sõnad «Tartu Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Tartumaa keskkonnateenistus» ja sõnad «Valga Maavalitsus» asendatakse sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus».

§ 62. Vabariigi Valitsuse 11. augusti 1999. a määruse nr 244 «Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 1997. a määruse nr 206 «Tudusoo maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine» (RT I 1999, 65, 652) punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 63. Vabariigi Valitsuse 11. augusti 1999. a määruse nr 245 «Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 1998. a määruse nr 44 «Käina lahe – Kassari maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine» (RT I 1999, 65, 653; 72, lk 3593) punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 64. Vabariigi Valitsuse 11. augusti 1999. a määruse nr 247 «Vabariigi Valitsuse 25. veebruari 1997. a määruse nr 43 «Muraka looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine» (RT I 1999, 65, 654) punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 65. Vabariigi Valitsuse 30. augusti 1999. a määruse nr 256 «Vabariigi Valitsuse 11. oktoobri 1996. a määruse nr 248 «Ontika ja Smolnitsa maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine» muutmine» (RT I 1999, 68, 665) punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 66. Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1999. a määruse nr 295 «Piusa koobastiku looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 75, 707) punktis 2 asendatakse sõnad «Põlva Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa keskkonnateenistus».

§ 67. Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1999. a määruse nr 296 «Teringi maastikukaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 75, 708) punktis 2 asendatakse sõnad «Viljandi Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistus».

§ 68. Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1999. a määruse nr 297 «Sookuninga looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 75, 709) punktis 2 asendatakse sõnad «Pärnu Maavalitsus» sõnadega «Nigula looduskaitseala administratsioon».

§ 69. Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 1999. a määruse nr 322 «Ainja maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 81, 742) punktis 2 asendatakse sõnad «Viljandi Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistus».

§ 70. Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 1999. a määruse nr 323 «Paunküla maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 81, 743) punktis 2 asendatakse sõnad «Harju Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus».

§ 71. Vabariigi Valitsuse 16. novembri 1999. a määruse nr 355 «Neeruti maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 87, 798) punktis 2 asendatakse sõnad «Lääne-Viru Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus».

§ 72. Vabariigi Valitsuse 16. novembri 1999. a määruse nr 356 «Lindi looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 87, 799) punktis 2 asendatakse sõnad «Pärnu Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus».

§ 73. Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määruse nr 384 «Pähklisaare maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 96, 854) punktis 2 asendatakse sõnad «Tartu Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Tartumaa keskkonnateenistus».

§ 74. Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määruse nr 385 «Paraspõllu looduskaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 96, 855) punktis 3 asendatakse sõnad «Harju Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus».

§ 75. Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määruse nr 386 «Valgejärve maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 96, 856) punktis 2 asendatakse sõnad «Harju Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus».

§ 76. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määruse nr 407 «Rakvere tammiku maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 102, 909) punktis 2 asendatakse sõnad «Lääne-Viru Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus».

§ 77. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määruse nr 408 «Kostivere maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 102, 910) punktis 2 asendatakse sõnad «Harju Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus».

§ 78. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määruse nr 409 «Suigu looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 102, 911) punktis 2 asendatakse sõnad «Lääne-Viru Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus».

§ 79. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määruse nr 410 «Tündre looduskaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 102, 912) punktis 3 asendatakse sõnad «Viljandi Maavalitsus» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistus».

Peaminister Mart LAAR

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Ivari PADAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json