Teksti suurus:

Välismaalaste seaduse § 6 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 33, 197

Välismaalaste seaduse § 6 muutmise seadus

Vastu võetud 11.04.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. aprilli 2000. a otsusega nr 774

Välismaalaste seaduse (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686; 88, 808; 101, 900; 2000, 25, 148) § 6 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Sisserännu piirarvu alla ei arvata:
1) Eesti kodaniku abikaasat, kes taotleb elamisluba käesoleva seaduse § 12 2. lõike alusel, kui abikaasadel on ühine alla 15-aastane laps või kui naise rasedus on kestnud üle 12 nädala;
2) Eesti kodaniku alla 15-aastast last, kellele taotletakse elamisluba käesoleva seaduse § 12 1. lõike punkti 3 alusel.»

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

/otsingu_soovitused.json