Teksti suurus:

Loomakaitseseaduse, tarbijakaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse ja geograafilise tähise kaitse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 40, 252

Loomakaitseseaduse, tarbijakaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse ja geograafilise tähise kaitse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.05.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. mai 2000. a otsusega nr 802

§ 1. Loomakaitseseaduse (RT 1992, 50, 617; RT I 1996, 49, 953; 1998, 13, 163) §-s 7 asendatakse sõnad «Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni» sõnadega «Veterinaar- ja Toiduameti».

§ 2. Tarbijakaitseseaduse (RT I 1994, 2, 13; 1999, 35, 450; 102, 907) § 11 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõnad «Veterinaar- ja Toiduinspektsioonil» sõnadega «Veterinaar- ja Toiduametil».

§ 3.  Mahepõllumajanduse seaduse (RT I 1997, 51, 823; 1999, 30, 415) § 24 lõikes 1 ja § 27 lõikes 3 asendatakse sõnad «Veterinaar- ja Toiduinspektsioon» sõnadega «Veterinaar- ja Toiduamet» vastavas käändes.

§ 4. Geograafilise tähise kaitse seaduse (RT I 1999, 102, 907) § 49 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) Veterinaar- ja Toiduamet.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json