Teksti suurus:

Paikuse valla ja Pärnu linna piiride muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2000, 45, 281

Paikuse valla ja Pärnu linna piiride muutmine

Vastu võetud 06.06.2000 nr 181

Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808; 1999, 93, 833) paragrahvi 6 lõike 5, paragrahvi 7 lõike 2 punkti 2 ja paragrahvi 71 lõike 3 alusel.

§ 1. Valla ja linna vahelise piiri muutmine

Muuta Pärnu maakonna Paikuse valla ja Pärnu linna vahelist piiri.

§ 2. Muudetud piirilõigu koordinaadid

Kehtestada, et muudetud piirilõik algab Pärnu linna senisest piiripunktist nr 64 Reiu jõe keskjoonel, mille koordinaadid on x = 98001.49 ja y = 105530.29 (siin ja edaspidi on tegemist Pärnu kohaliku geodeetilise võrgu koordinaatidega). Edasi kulgeb piir piki Reiu jõe keskjoont vastuvoolu punktist punkti järgmiselt: punktist nr 64 punkti A (97818; 105542), edasi punkti B (97732; 105593), punkti C (97658; 105707), punkti D (97607; 105877), punkti E (97520; 106012) ja punkti F (97402; 106143). Punktist F kulgeb piir paralleelselt vana raudteetammiga Pärnu linna senise piiripunktini nr 338, mille koordinaadid on x = 97359.76 ja y = 106112.21.

§ 3. Asustusüksuste lahkmejoonte muutmine

Muuta Paikuse valla Paikuse aleviku ja Pärnu linna vahelist lahkmejoont vastavalt muudetud piirilõigule.

§ 4. Muudatuste tegemine riigi maakatastrikaardil

Maa-ametil kanda muudetud piirilõik ja Paikuse valla Paikuse aleviku muudetud lahkmejoon riigi maakatastrikaardile.

Peaminister Mart LAAR

Siseminister Tarmo LOODUS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json