Teksti suurus:

Äriseadustiku § 5 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 49, 303

Äriseadustiku § 5 muutmise seadus

Vastu võetud 06.06.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. juuni 2000. a otsusega nr 828

Äriseadustikus (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõiget 4 täiendatakse uue esimese lausega järgmises sõnastuses:

«Ettevõtte või selle organisatsiooniliselt iseseisva osa ülemineku korral üleandja ja ülevõtja vahel sõlmitud kokkulepped kohustuste jagunemise kohta ei kehti kolmandate isikute suhtes.»;

2) paragrahvi senine tekst loetakse teiseks lauseks.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json