Teksti suurus:

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13 täiendamise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 55, 362

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13 täiendamise seadus

Vastu võetud 14.06.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 5. juuli 2000. a otsusega nr 872

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (RT I 1999, 60, 616) § 13 lõiget 1 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

« 61) rakendama töötaja tervisekahjustuse vältimiseks ja käesoleva seaduse §-des 6–9 loetletud töökeskkonna ohutegurite mõju neutraliseerimiseks töö- ja kollektiivlepingutes sätestatud abinõusid;».

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json