Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 28, 482

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Vastu võetud 17.03.2004 nr 18

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116; 88, 591) § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 118, 1723; 147, 2152; 2003, 23, 337; 75, 1104; 88, 1297; 101, 1529; 128, 2077) lisas tehakse muudatused, mis on toodud määruse lisas.

§ 2. Määrus jõustub 1. aprillil 2004. a.

Märkus. Määruse lisaga saab tutvuda elektroonilises Riigi Teatajas (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2, Sotsiaalministeeriumi 19. märtsi 2004. a kiri nr 1-10/2690 ja riigisekretäri 23. märtsi 2004. a resolutsioon nr 17-1/042560).

Minister Marko POMERANTS

Sotsiaalala asekantsler
kantsleri ülesannetes Riho RAHUOJA
      

    


       


       


       


       


       


       


       


       L i s a      


Sotsiaalministri 17. märtsi 2004. a      


määruse nr 18 “Sotsiaalministri      


24. septembri 2002. a määruse      


nr 112 “”Eesti Haigekassa      


ravimite loetelu” muutmine” juurde      


       


       


       


       

“Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muudatused

 

1) rida nr 1044 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

1044

insuliinglargiin

A10AE04

LANTUS süstelahus  100TÜ/ml 10ml viaal N1

Aventis Pharma Deutschlan

50%

 

 

 

 

100%

E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2

 

 

2) rida nr 1045 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

1045

insuliinglargiin

A10AE04

LANTUS süstelahus  100TÜ/ml 3ml kolbampull N10

Aventis Pharma Deutschlan

50%

 

 

 

 

100%

E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2

 

 

 

 

 

3) rida nr 1046 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

1046

insuliinglargiin

A10AE04

LANTUS süstelahus  100TÜ/ml 3ml Optiset N3

Aventis Pharma Deutschlan

50%

 

 

 

 

100%

E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2

 

 

4) lisada read nr 3264 - 3266 järgmises sõnastuses:

 

3264

insuliinglargiin

A10AE04

LANTUS süstelahus  100TÜ/ml 3ml Optiset N4

Aventis Pharma Deutschlan

50%

 

 

 

 

100%

E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2

 

3265

insuliinglargiin

A10AE04

LANTUS süstelahus  100TÜ/ml 3ml Optiset N5

Aventis Pharma Deutschlan

50%

 

 

 

 

100%

E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2

 

3266

insuliinglargiin

A10AE04

LANTUS süstelahus  100TÜ/ml 3ml Optiset N10

Aventis Pharma Deutschlan

50%

 

 

 

 

100%

E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2

 

 

5) read nr 1047 ja 1048 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

1047

insuliinglargiin

A10AE04

LANTUS süstelahus  100TÜ/ml 3ml kolbampull N4

Aventis Pharma Deutschlan

50%

 

 

 

 

100%

E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2

 

1048

insuliinglargiin

A10AE04

LANTUS süstelahus  100TÜ/ml 3ml kolbampull N5

Aventis Pharma Deutschlan

50%

 

 

 

 

100%

E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2

 

 

6) read nr 1049 – 1052 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

 

1049

insuliinglargiin

A10AE04

LANTUS süstelahus  100TÜ/ml 5ml viaal N1

Aventis Pharma Deutschlan

50%

 

 

 

 

100%

E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2

 

1050

insuliinglargiin

A10AE04

LANTUS süstelahus  100TÜ/ml 5ml viaal N10

Aventis Pharma Deutschlan

50%

 

 

 

 

100%

E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2

 

1051

insuliinglargiin

A10AE04

LANTUS süstelahus  100TÜ/ml 5ml viaal N2

Aventis Pharma Deutschlan

50%

 

 

 

 

100%

E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2

 

1052

insuliinglargiin

A10AE04

LANTUS süstelahus  100TÜ/ml 5ml viaal N5

Aventis Pharma Deutschlan

50%

 

 

 

 

100%

E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2

 

 

7) lisada rida nr 3267 järgmises sõnastuses:

 

3267

paroksetiin

N06AB05

SEROXAT tablett  30mg N30

GlaxoSmithKline

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

8) lisada read nr 3268 – 3270 järgmises sõnastuses:

 

3268

olmesartaan

C09CA08

MESAR 10 MG kaetud tablett 10 mg N28

Berlin-Chemie

50%

 

 

 

 

 

 

 

3269

olmesartaan

C09CA08

MESAR 20 MG kaetud tablett 20 mg N28

Berlin-Chemie

50%

 

 

 

 

 

 

 

3270

olmesartaan

C09CA08

MESAR 40 MG kaetud tablett 40 mg N28

Berlin-Chemie

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) lisada rida nr 3271 järgmises sõnastuses:

 

3271

fosinopriil+hüdroklorotiasiid

C09BA09

MONOZIDE tablett 20 mg/12,5 mg N28

Bristol-Myers Squibb

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

10) lisada read nr 3272 – 3273 järgmises sõnastuses:

 

3272

levotsetirisiin

R06AE09

XYZAL kaetud tablett 5 mg N7

UCB Pharma Oy Finland

50%

 

 

 

 

 

 

 

3273

levotsetirisiin

R06AE09

XYZAL kaetud tablett 5 mg N28

UCB Pharma Oy Finland

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

11) lisada read nr 3274 – 3276 järgmises sõnastuses:

 

3274

enalapriil

C09AA02

ENAP 5 tablett  5mg N60

KRKA, d.d.

50%

 

75%

(I10-I13)*; I15*; I50

*(1)

 

 

 

3275

enalapriil

C09AA02

ENAP 10 tablett 10 mg N60

KRKA, d.d.

50%

 

75%

(I10-I13)*; I15*; I50

*(1)

 

 

 

3276

enalapriil

C09AA02

ENAP 20 tablett  20mg N60

KRKA, d.d.

50%

 

75%

(I10-I13)*; I15*; I50

*(1)

 

 

 

 

12) lisada rida nr 3277 järgmises sõnastuses:

 

3277

zofenopriil

C09AA15

ZOFISTAR 30 MG kaetud tablett 30 mg N28

Berlin-Chemie

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

13) lisada read nr 3278 – 3279 järgmises sõnastuses:

 

3278

simvastatiin

C10AA01

SIMVACOR 30 kaetud tablett 30 mg N30

Hexal AG

50%

 

75%

E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*

*(4)

 

 

 

3279

simvastatiin

C10AA01

SIMVACOR 40 kaetud tablett 40 mg N30

Hexal AG

50%

 

75%

E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*

*(4)

 

 

 

 

14) lisada read nr 3280 – 3283 järgmises sõnastuses:

 

3280

ramipriil

C09AA05

RAMICOR 2,5 tablett 2,5 mg N30

Hexal AG

50%

 

75%

(I10-I13)*; I15*; I50

*(1)

 

 

 

3281

ramipriil

C09AA05

RAMICOR 2,5 tablett 2,5 mg N100

Hexal AG

50%

 

75%

(I10-I13)*; I15*; I50

*(1)

 

 

 

3282

ramipriil

C09AA05

RAMICOR 5 tablett 5 mg N30

Hexal AG

50%

 

75%

(I10-I13)*; I15*; I50

*(1)

 

 

 

3283

ramipriil

C09AA05

RAMICOR 5 tablett 5 mg N100

Hexal AG

50%

 

75%

(I10-I13)*; I15*; I50

*(1)

 

 

 

 

15) lisada rida nr 3284 järgmises sõnastuses:

 

3284

omeprasool

A02BC01

OMEP 20 TAB tablett 20 mg N7

Hexal AG

50%

 

75%

(K25-K27)*

*(3)

 

 

 

 

16) lisada read nr 3285 – 3288 järgmises sõnastuses:

 

3285

ramipriil+hüdroklorotiasiid

C09BA05

CO-RAMICOR 5+25 tablett 5 mg+25 mg N30

Hexal AG

50%

 

75%

(I10-I13)*; I15*; I50

*(1)

 

 

 

3286

ramipriil+hüdroklorotiasiid

C09BA05

CO-RAMICOR 5+25 tablett 5 mg+25 mg N100

Hexal AG

50%

 

75%

(I10-I13)*; I15*; I50

*(1)

 

 

 

3287

ramipriil+hüdroklorotiasiid

C09BA05

CO-RAMICOR 2,5+12,5 tablett 2,5 mg+12,5 mg N30

Hexal AG

50%

 

75%

(I10-I13)*; I15*; I50

*(1)

 

 

 

3288

ramipriil+hüdroklorotiasiid

C09BA05

CO-RAMICOR 2,5+12,5 tablett 2,5 mg+12,5 mg N100

Hexal AG

50%

 

75%

(I10-I13)*; I15*; I50

*(1)

 

 

 

 

17) lisada read nr 3289 – 3290 järgmises sõnastuses:

 

3289

felodipiin

C08CA02

FELODIPINHEXAL 5 prol tablett 5 mg N30

Hexal AG

50%

 

75%

(I10-I13)*; I15*

*(1)

 

 

 

3290

felodipiin

C08CA02

FELODIPINHEXAL 10 prol tablett 10 mg N30

Hexal AG

50%

 

75%

(I10-I13)*; I15*

*(1)

 

 

 

 

18) lisada read nr 3291 – 3293 järgmises sõnastuses:

 

3291

enalapriil

C09AA02

ENALAPRILUM - 5 MG MEPHA tablett 5 mg N30

MEPHA Ltd.

50%

 

75%

(I10-I13)*; I15*; I50

*(1)

 

 

 

3292

enalapriil

C09AA02

ENALAPRILUM - 10 MG MEPHA tablett 10 mg N28

MEPHA Ltd.

50%

 

75%

(I10-I13)*; I15*; I50

*(1)

 

 

 

3293

enalapriil

C09AA02

ENALAPRILUM - 20 MG MEPHA tablett 20 mg N28

MEPHA Ltd.

50%

 

75%

(I10-I13)*; I15*; I50

*(1)

 

 

 

 

19) rida nr 3227 muudetakse järgnevalt:

 

3227

asatiopriin

L04AX01

AZAREKHEXAL 50 tablett 50 mg N100

Hexal AG

50% [RTL 2003,128, 2077 jõust. 01.01.2004]

 

75%

K50*; K51*; K73*; K74*; L10**; L12**; L13.0**; L40***; M07***; M05****; M06****; M08****; M45****; M46****; (M30-M33)****; M35****; (N00-N008)*****

*rv gastroenteroloogil ja pediaatril; **rv dermatoveneroloogil; ***rv dermatoveneroloogil ja reumatoloogil; ****rv reumatoloogil ja pediaatril; *****rv nefroloogil ja pediaatril

100%

G70*; T86**

*rev neuroloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil

 

20) lisada rida nr 3294 järgmises sõnastuses:

 

3294

latanoprost+timolool

S01ED51

XALACOM silmatilgad 5 mg+50 mcg/ml 2,5 ml

Pharmacia Enterprises

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

21) lisada read nr 3295 – 3297 järgmises sõnastuses:

 

3295

kooriongonadotropiin

G03GA01

OVITRELLE pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 250 mcg+1 ml N1

Serono Europe Ltd.

50%

 

 

 

 

 

 

 

3296

kooriongonadotropiin

G03GA01

OVITRELLE pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 250 mcg+1 ml N2

Serono Europe Ltd.

50%

 

 

 

 

 

 

 

3297

kooriongonadotropiin

G03GA01

OVITRELLE pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 250 mcg+1 ml N10

Serono Europe Ltd.

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

22) lisada read nr 3298 – 3301 järgmises sõnastuses:

 

3298

mometasoon

R03BA07

ASMANEX TWISTHALER inhal pulb 200 mcg/annuses 30 annust

Schering-Plough

50%

 

 

 

 

 

 

 

3299

mometasoon

R03BA07

ASMANEX TWISTHALER inhal pulb 200 mcg/annuses 60 annust

Schering-Plough

50%

 

 

 

 

 

 

 

3300

mometasoon

R03BA07

ASMANEX TWISTHALER inhal pulb 400 mcg/annuses 30 annust

Schering-Plough

50%

 

 

 

 

 

 

 

3301

mometasoon

R03BA07

ASMANEX TWISTHALER inhal pulb 400 mcg/annuses 60 annust

Schering-Plough

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

23) lisada read nr 3302 – 3304 järgmises sõnastuses:

 

3302

flupirtiin

N02BG07

KATADOLON kapsel 100 mg N10

AWD.pharma GmbHjaKG

50%

 

 

 

 

 

 

 

3303

flupirtiin

N02BG07

KATADOLON kapsel 100 mg N30

AWD.pharma GmbHjaKG

50%

 

 

 

 

 

 

 

3304

flupirtiin

N02BG07

KATADOLON kapsel 100 mg N 50

AWD.pharma GmbHjaKG

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24) lisada rida nr 3305 järgmises sõnastuses:

 

3305

montelukast

R03DC03

SINGULAIR MINI 4 MG graanulid 4 mg N28

MSD

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25) lisada read nr 3309 – 3310 järgmises sõnastuses:

 

3309

olopatadiin

S01GX09

OPATANOL silmatilgad, lahus 1 mg/ml 5 ml

Alcon

50%

 

 

 

 

 

 

 

3310

olopatadiin

S01GX09

OPATANOL silmatilgad, lahus 1 mg/ml 3x5 ml

Alcon

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

26) lisada read nr 3311 – 3312 järgmises sõnastuses:

 

3311

follitropiin alfa

G03GA05

GONAL-f 1050 IU/1,75 ML inj subst 70 mcg/1,75 ml N1

Serono Europe Ltd.

50%

 

 

 

 

 

 

 

3312

follitropiin alfa

G03GA05

GONAL-f 450 IU/0,75 ML inj subst 30 mcg N1

Serono Europe Ltd.

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

27) lisada rida nr 3313 järgmises sõnastuses:

 

3313

pimekrolimus

D06AX85

ELIDEL kreem 1% 15,0

Novartis Pharma

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

28) lisada read nr 3314 – 3319 järgmises sõnastuses:

 

3314

simvastatiin

C10AA01

SIMVASTATIN-RATIOPHARM kaetud tablett 10 mg N30

ratiopharm

50%

 

75%

E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*

*(4)

 

 

 

3315

simvastatiin

C10AA01

SIMVASTATIN-RATIOPHARM kaetud tablett 10 mg N50

ratiopharm

50%

 

75%

E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*

*(4)

 

 

 

3316

simvastatiin

C10AA01

SIMVASTATIN-RATIOPHARM kaetud tablett 20 mg N30

ratiopharm

50%

 

75%

E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*

*(4)

 

 

 

3317

simvastatiin

C10AA01

SIMVASTATIN-RATIOPHARM kaetud tablett 20 mg N50

ratiopharm

50%

 

75%

E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*

*(4)

 

 

 

3318

simvastatiin

C10AA01

SIMVASTATIN-RATIOPHARM kaetud tablett 40 mg N30

ratiopharm

50%

 

75%

E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*

*(4)

 

 

 

3319

simvastatiin

C10AA01

SIMVASTATIN-RATIOPHARM kaetud tablett 40 mg N50

ratiopharm

50%

 

75%

E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95*

*(4)

 

 

 

 

29) lisada read nr 3320 – 3325 järgmises sõnastuses:

 

3320

amlodipiin

C08CA01

AMLODIPIN-RATIOPHARM 5 MG tablett 5 mg N30

ratiopharm

50%

 

75%

(I10-I13)*; I15*; I20

*(1)

 

 

 

3321

amlodipiin

C08CA01

AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 MG tablett 10 mg N20

ratiopharm

50%

 

75%

(I10-I13)*; I15*; I20

*(1)

 

 

 

3322

amlodipiin

C08CA01

AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 MG tablett 10 mg N30

ratiopharm

50%

 

75%

(I10-I13)*; I15*; I20

*(1)

 

 

 

3323

amlodipiin

C08CA01

AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 MG tablett 10 mg N50

ratiopharm

50%

 

75%

(I10-I13)*; I15*; I20

*(1)

 

 

 

3324

amlodipiin

C08CA01

AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 MG tablett 10 mg N98

ratiopharm

50%

 

75%

(I10-I13)*; I15*; I20

*(1)

 

 

 

3325

amlodipiin

C08CA01

AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 MG tablett 10 mg N100

ratiopharm

50%

 

75%

(I10-I13)*; I15*; I20

*(1)

 

 

 

 

30) rida nr 1015 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

1015

imikute toitesegu

 

NAN SOYA (DS032-A) 450 g

Nestle

 

 

75%

K52.2; K90.4; L20.8; L27.2

 

 

 

 

 

31) rida nr 1929 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

1929

okskarbasepiin

N03AF02

TRILEPTAL 600 kaetud tablett  600mg N50

Novartis Pharma

50%

 

 

 

 

100% [RTL 2003,128,2077 jõust.01.01.2004]

G40*

*rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele epilepsia (G40) korral ning rev neuroloogil täiskasvanule II valiku ravimina epilepsia (G40) näidustusel kõrvaltoimete tekkimisel karbamasepiinile.

 

 

 

 

 

 

 

32) rida nr 1926 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

1926

okskarbasepiin

N03AF02

TRILEPTAL 300 kaetud tablett  300mg N50

Novartis Pharma

50%

 

 

 

 

100% [RTL 2003,128,2077 jõust.01.01.2004]

G40*

*rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele epilepsia (G40) korral ning rev neuroloogil täiskasvanule II valiku ravimina epilepsia (G40) näidustusel kõrvaltoimete tekkimisel karbamasepiinile.

 

33) rida nr 1922 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

1922

okskarbasepiin

N03AF02

APYDAN 600 MG tablett  600mg N50

Desitin

50%

 

 

 

 

100%

G40*

*rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele epilepsia (G40) korral ning rev neuroloogil täiskasvanule II valiku ravimina epilepsia (G40) näidustusel kõrvaltoimete tekkimisel karbamasepiinile.

 

 

 

34) rida nr 1919 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

1919

okskarbasepiin

N03AF02

APYDAN 300 MG tablett  300mg N50

Desitin

50%

 

 

 

 

100%

G40*

*rv neuroloogil alla 18-aastasele lapsele epilepsia (G40) korral ning rev neuroloogil täiskasvanule II valiku ravimina epilepsia (G40) näidustusel kõrvaltoimete tekkimisel karbamasepiinile.

 

35) read nr 2246 ja 2247 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

2246

salmeterool+flutikasoonpropionaat

R03AK82

SERETIDE DISKUS 100 inhalatsioonipulber  50mcg+100mcg/annuses 60annust N1

Glaxo Wellcome

50%

 

75%

J45*, J45**

* rv alla 18-aastasele lapsele, rev pediaatril ja pulmonoloogil, **rev pulmonoloogil, soodustus ei kehti üle 18-aastastele enne hinnakokkuleppe jõustumist

 

 

 

2247

salmeterool+flutikasoonpropionaat

R03AK82

SERETIDE DISKUS 250 inhalatsioonipulber  50mcg+250mcg/annuses 60annust N1

Glaxo Wellcome

50%

 

75%

J45*, J45**

* rv alla 18-aastasele lapsele, rev pediaatril ja pulmonoloogil, **rev pulmonoloogil, soodustus ei kehti üle 18-aastastele enne hinnakokkuleppe jõustumist

 

 

 

 

36) lisada read nr 3326 ja 3327 järgmises sõnastuses:

 

3326

latsidipiin

C08CA09

LACIPIL FORTE tablett 6 mg N28

Glaxo Wellcome

50%

 

75%

(I10-I13)*,**; I15*,**

*(1), **soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

 

 

 

3327

latsidipiin

C08CA09

LACIPIL FORTE tablett 6 mg N56

Glaxo Wellcome

50%

 

75%

(I10-I13)*,**; I15*,**

*(1),** soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

 

 

 

 

37) lisada rida nr 3328 järgmises sõnastuses:

 

3328

valproehape

N03AG01

DEPAKINE siirup 50 mg/ml 150 ml

Sanofi

50%

 

 

 

 

100%

G40**

**rev neuroloogil

 

 

38) lisada read nr 3329 – 3336 järgmises sõnastuses:

 

3329

risperidoon

N05AX08

RISPEN kaetud tablett 1 mg N20

Leciva

50%

 

 

 

 

100%

(F20-F29)*

*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühhoosi integratiivravi korral.

3330

risperidoon

N05AX08

RISPEN kaetud tablett 1 mg N50

Leciva

50%

 

 

 

 

100%

(F20-F29)*

*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühhoosi integratiivravi korral.

3331

risperidoon

N05AX08

RISPEN kaetud tablett 2 mg N20

Leciva

50%

 

 

 

 

100%

(F20-F29)*

*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühhoosi integratiivravi korral.

3332

risperidoon

N05AX08

RISPEN kaetud tablett 2 mg N50

Leciva

50%

 

 

 

 

100%

(F20-F29)*

*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühhoosi integratiivravi korral.

3333

risperidoon

N05AX08

RISPEN kaetud tablett 3 mg N20

Leciva

50%

 

 

 

 

100%

(F20-F29)*

*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühhoosi integratiivravi korral.

3334

risperidoon

N05AX08

RISPEN kaetud tablett 3 mg N50

Leciva

50%

 

 

 

 

100%

(F20-F29)*

*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühhoosi integratiivravi korral.

3335

risperidoon

N05AX08

RISPEN kaetud tablett 4 mg N20

Leciva

50%

 

 

 

 

100%

(F20-F29)*

*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühhoosi integratiivravi korral.

3336

risperidoon

N05AX08

RISPEN kaetud tablett 4 mg N50

Leciva

50%

 

 

 

 

100%

(F20-F29)*

*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühhoosi integratiivravi korral.

 

39) arvata välja read nr 448 - 452 järgmises sõnastuses:

 

448

diklofenak

M02AA15

FELORAN geel  1% 60g 60g N1

Balkanpharma-Troyan

50%

 

 

 

 

 

 

 

449

diklofenak

M02AA15

NAKLOFEN geel  1% 60g N1

KRKA, d.d.

50%

 

 

 

 

 

 

 

450

diklofenak

M02AA15

OLFEN GEL geel  1% 20g N1

MEPHA Ltd.

50%

 

 

 

 

 

 

 

451

diklofenak

M02AA15

OLFEN GEL geel  1% 50g N1

MEPHA Ltd.

50%

 

 

 

 

 

 

 

452

diklofenak

M02AA15

OLFEN ROLL-ON roll-on geel  1% 50ml N1

MEPHA Ltd.

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

40) arvata välja read nr 454 – 456 järgmises sõnastuses:

 

454

diklofenak

M02AA15

VERAL geel  1% 55g N1

Slovakofarma

50%

 

 

 

 

 

 

 

455

diklofenak

M02AA15

VOLTAREN EMULGEL geel  1% 20g N1

Novartis Consumer Health

50%

 

 

 

 

 

 

 

456

diklofenak

M02AA15

VOLTAREN EMULGEL geel  1% 50g N1

Novartis Consumer Health

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

41) arvata välja rida nr 1401 järgmises sõnastuses:

 

1401

levonorgestreel

G03AC03

POSTINOR tablett  0,75mg N4

Richter

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

42) read nr 721 – 723 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

721

fentanüül

N02AB03

DUROGESIC TTS  100mcg/h N5

Janssen

50%

 

 

 

 

100% [RTL, 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

(C00-D48)*

*rev onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist.

722

fentanüül

N02AB03

DUROGESIC TTS  25mcg/h N5

Janssen

50%

 

 

 

 

100% [RTL, 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

(C00-D48)*

*rev onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist.

723

fentanüül

N02AB03

DUROGESIC TTS  50mcg/h N5

Janssen

50%

 

 

 

 

100% [RTL, 2003, 23, 337 jõust. 01.03.2003]

(C00-D48)*

*rev onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json