Teksti suurus:

Kaitseliidu eraldusmärgid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2013
Avaldamismärge:RT I 2000, 73, 455

Kaitseliidu eraldusmärgid

Vastu võetud 15.08.2000 nr 270

Määrus kehtestatakse «Kaitseliidu seaduse» (RT I 1999, 18, 300) paragrahvi 7 lõike 3 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Kaitseliidu eraldusmärkideks (ametikoha tunnusteks) on kaitseliitlaste tavavormi pagunitel, välivormi kraenurkadel, käelindil ja varrukal asetsevad Kaitseliidu embleemil oleva kotka kujutis ja/või muud käesolevas määruses nimetatud kujundid.

(2) Kaitseliidu eraldusmärkidel kasutatakse Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 1999. a määrusega nr 285 «Kaitseliidu üldlipu ja Kaitseliidu embleemi kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 76, 711) kinnitatud Kaitseliidu embleemil oleva kotka (edaspidi Kaitseliidu kotkas) kujutist.

§ 2. Kaitseliidu ülema eraldusmärgid

(1) Kaitseliidu ülema pagunil ja kraenurkadel asetsevatel eraldusmärkidel on Kaitseliidu kotkas koos tammelehisega ning kolm sümmeetrilist kaheksaharulist ümarike harudega tähte (edaspidi kaheksaharuline täht). Kaheksaharulise tähe keskel on Kaitseliidu kotkas.

(2) Pagunil asetseb Kaitseliidu kotkas koos tammelehisega piki paguni telgjoont 5 mm kaugusel paguni allservast ning sellele järgnevad kolm kaheksaharulist tähte 5 mm vahedega.

(3) Kraenurgal on Kaitseliidu kotkas koos tammelehisega kraenurga välimisest servast 30 mm kaugusel oleval telgjoonel kraenurga allservast 20 mm kaugusel ning sellele järgnevad kolm kaheksaharulist tähte 3 mm vahedega.

(4) Kaheksaharulise tähe läbimõõt on 16 mm, kõrgus 3 mm ja diagonaal 14 mm.

(5) Kaitseliidu kotkas ja kaheksaharulised tähed on valmistatud kulla värvi metallist.

§ 3. Kaitseliidu Peastaabi ülema eraldusmärgid

(1) Kaitseliidu Peastaabi ülema pagunil ja kraenurkadel asetsevatel eraldusmärkidel on Kaitseliidu kotkas koos tammelehisega ning kaks kaheksaharulist tähte. Kaheksaharulise tähe keskel on Kaitseliidu kotkas.

(2) Pagunil on Kaitseliidu kotkas koos tammelehisega piki paguni telgjoont 5 mm kaugusel paguni allservast ning kaks kaheksaharulist tähte 5 mm vahedega.

(3) Kraenurgal on Kaitseliidu kotkas koos tammelehisega kraenurga välimisest servast 30 mm kaugusel oleval telgjoonel kraenurga allservast 20 mm kaugusel ning sellele järgnevad kaks kaheksaharulist tähte 3 mm vahedega.

(4) Kaheksaharulise tähe läbimõõt on 16 mm, kõrgus 3 mm ja diagonaal 14 mm.

(5) Kaitseliidu kotkas ja tähed on valmistatud kulla värvi metallist.

§ 4. Kaitseliidu maleva pealiku eraldusmärgid

(1) Kaitseliidu maleva pealiku pagunil ja kraenurkadel asetsevatel eraldusmärkidel on Kaitseliidu kotkas koos tammelehisega ning üks kaheksaharuline täht. Kaheksaharulise tähe keskel on Kaitseliidu kotkas.

(2) Pagunil on Kaitseliidu kotkas koos tammelehisega piki paguni telgjoont 5 mm kaugusel paguni allservast ning sellele järgneb kaheksaharuline täht 5 mm vahega.

(3) Kraenurgal on Kaitseliidu kotkas koos tammelehisega kraenurga välimisest servast 30 mm kaugusel oleval telgjoonel kraenurga allservast 20 mm kaugusel ning sellele järgneb kaheksaharuline täht 3 mm vahega.

(4) Kaheksaharulise tähe läbimõõt on 16 mm, kõrgus 3 mm ja diagonaal 14 mm.

(5) Kaitseliidu kotkas ja kaheksaharuline täht on valmistatud kulla värvi metallist.

§ 5. Kaitseliidu maleva vaneminstruktori eraldusmärgid

(1) Kaitseliidu maleva vaneminstruktori pagunil ja kraenurkadel asetsevatel eraldusmärkidel on neli kaheksaharulist tähte. Kaheksaharulise tähe keskel on Kaitseliidu kotkas.

(2) Pagunil asetsevad kaheksaharulised tähed piki paguni telgjoont 10 mm kaugusel paguni allservast 5 mm vahedega.

(3) Kraenurgal asetsevad kaheksaharulised tähed kraenurga välimisest servast 30 mm kaugusel oleval telgjoonel kraenurga allservast 20 mm kaugusel 3 mm vahedega.

(4) Kaheksaharulise tähe läbimõõt on 16 mm, kõrgus 3 mm ja diagonaal 14 mm.

(5) Kaheksaharulised tähed on valmistatud kulla värvi metallist.

§ 6. Malevkonna pealiku eraldusmärgid

(1) Malevkonna pealiku pagunil ja kraenurkadel asetsevatel eraldusmärkidel on kolm kaheksaharulist tähte. Kaheksaharulise tähe keskel on Kaitseliidu kotkas.

(2) Pagunil asetsevad kaheksaharulised tähed piki paguni telgjoont, üks paguni keskel ja sellest kummalgi pool veel 5 mm vahedega üks täht.

(3) Kraenurgal asetsevad kaheksaharulised tähed kraenurga välimisest servast 30 mm kaugusel oleval telgjoonel kraenurga allservast 20 mm kaugusel 3 mm vahedega.

(4) Kaheksaharulise tähe läbimõõt on 16 mm, kõrgus 3 mm ja diagonaal 14 mm.

(5) Kaheksaharulised tähed on valmistatud kulla värvi metallist.

§ 7. Kompanii pealiku eraldusmärgid

(1) Kompanii pealiku pagunil ja kraenurkadel asetsevatel eraldusmärkidel on kaks kaheksaharulist tähte. Kaheksaharulise tähe keskel on Kaitseliidu kotkas.

(2) Pagunil asetsevad kaheksaharulised tähed piki paguni telgjoont paguni keskkohast 2,5 mm kaugusel nii, et tähtede vahe on 5 mm.

(3) Kraenurgal asetsevad kaheksaharulised tähed kraenurga välimisest servast 30 mm kaugusel oleval telgjoonel kraenurga allservast 20 mm kaugusel 3 mm vahedega.

(4) Kaheksaharulise tähe läbimõõt on 16 mm, kõrgus 3 mm ja diagonaal 14 mm.

(5) Kaheksaharulised tähed on valmistatud kulla värvi metallist.

§ 8. Rühma pealiku eraldusmärgid

(1) Rühma pealiku pagunil ja kraenurkadel asetsevatel eraldusmärkidel on üks kaheksaharuline harudega täht. Kaheksaharulise tähe keskel on Kaitseliidu kotkas.

(2) Pagunil asetseb kaheksaharuline täht piki paguni telgjoont paguni keskel.

(3) Kraenurgal asetseb kaheksaharuline täht kraenurga välimisest servast 30 mm kaugusel oleval telgjoonel kraenurga allservast 20 mm kaugusel.

(4) Kaheksaharulise tähe läbimõõt on 16 mm, kõrgus 3 mm ja diagonaal 14 mm.

(5) Kaheksaharuline täht on valmistatud kulla värvi metallist.

§ 9. Rühma pealiku eriüksustes eraldusmärgid

(1) Rühma pealiku eriüksustes pagunil ja kraenurkadel asetsevatel eraldusmärkidel on neli kuusnurkset tähte, mis on kombineeritud kahest korrapärasest kolmnurgast. Viimased kujutavad endast tähekujuliselt laialiminevaid kiiri. Kuusnurkse tähe keskel on Kaitseliidu kotkas.

(2) Pagunil asetsevad kuusnurksed tähed piki paguni telgjoont, esimene 15 mm kaugusel paguni allservast, millele järgnevad 5 mm vahedega järgmised.

(3) Kraenurgal asetsevad kuusnurksed tähed kraenurga välimisest servast 30 mm kaugusel oleval telgjoonel kraenurga allservast 20 mm kaugusel 5 mm vahedega.

(4) Kuusnurkse tähe läbimõõt on 12 mm, kõrgus 3 mm, diagonaal 10 mm.

(5) Kuusnurksed tähed on valmistatud hõbeda värvi metallist.

§ 10. Rühmapealiku abi eraldusmärgid

(1) Rühmapealiku abi pagunil ja kraenurkadel asetsevatel eraldusmärkidel on kolm kuusnurkset tähte, mis on kombineeritud kahest korrapärasest kolmnurgast. Viimased kujutavad endast tähekujuliselt laialiminevaid kiiri. Kuusnurkse tähe keskel on Kaitseliidu kotkas.

(2) Pagunil asetsevad kuusnurksed tähed piki paguni telgjoont, üks paguni keskel ja teised sellest kummalgi pool 5 mm kaugusel.

(3) Kraenurgal asetsevad kuusnurksed tähed kraenurga välimisest servast 30 mm kaugusel oleval telgjoonel kraenurga allservast 20 mm kaugusel 5 mm vahedega.

(4) Kuusnurkse tähe läbimõõt on 12 mm, kõrgus 3 mm, diagonaal 10 mm.

(5) Kuusnurksed tähed on valmistatud hõbeda värvi metallist.

§ 11. Jaopealiku eraldusmärgid

(1) Jaopealiku pagunil ja kraenurkadel asetsevatel eraldusmärkidel on kaks kuusnurkset tähte, mis on kombineeritud kahest korrapärasest kolmnurgast. Viimased kujutavad endast tähekujuliselt laialiminevaid kiiri. Kuusnurkse tähe keskel on Kaitseliidu kotkas.

(2) Pagunil asetsevad kuusnurksed tähed piki paguni telgjoont keskkohast 2,5 mm kaugusel nii, et tähtede vahe on 5 mm.

(3) Kraenurgal asetsevad kuusnurksed tähed kraenurga välimisest servast 30 mm kaugusel oleval telgjoonel kraenurga allservast 20 mm kaugusel 5 mm vahedega.

(4) Kuusnurkse tähe läbimõõt on 12 mm, kõrgus 3 mm, diagonaal 10 mm.

(5) Kuusnurksed tähed on valmistatud hõbeda värvi metallist.

§ 12. Jaopealiku abi eraldusmärgid

(1) Jaopealiku abi pagunil ja kraenurkadel asetsevatel eraldusmärkidel on üks kuusnurkne täht, mis on kombineeritud kahest korrapärasest kolmnurgast. Viimased kujutavad endast tähekujuliselt laialiminevaid kiiri. Kuusnurkse tähe keskel on Kaitseliidu kotkas.

(2) Pagunil asetseb kuusnurkne täht piki paguni telgjoont paguni keskel.

(3) Kraenurgal asetseb kuusnurkne täht kraenurga välimisest servast 30 mm kaugusel oleval telgjoonel kraenurga allservast 20 mm kaugusel.

(4) Kuusnurkse tähe läbimõõt on 12 mm, kõrgus 3 mm, diagonaal 10 mm.

(5) Kuusnurkne täht on valmistatud hõbeda värvi metallist.

§ 13. Käelint

(1) Kaitseliidu käelint on 94 mm laiune valge lint, millel on lindi äärtest 12 mm kaugusel 10 mm laiused helesinised triibud.

(2) Lindi keskel on vastavas malevas ajalooliselt kasutusel olev embleem.

(3) Kaitseliidu vanematekogu ja keskjuhatuse liikmete käelintidel katavad lindiäärseid valgeid triipe 10 mm laiused kuldpaelad.

(4) Malevate juhatuste liikmete käelintidel on helesinistele triipudele asetatud kaks 5 mm laiust kuldpaela, mis katavad helesinist triipu nii, et see jääb keskkohast nähtavaks 5 mm laiuselt.

(5) Malevate allüksuste juhatuste liikmed kannavad käelindil helesiniste triipude keskel 5 mm laiust kuldpaela.

§ 14. Varrukaembleem

(1) Kaitseliitlase tava- või välivormi varrukal asetseval, lisas toodud mõõtmetega kaheosalisel varrukaembleemil on alumisel osal tikitud Kaitseliidu kotka kujutis ning selle kohal ülaosas 5 mm kaugusel tikitud vastava maleva nimetus.

(2) Varrukaembleem tikitakse vastavalt tava- või välivormi riidele.

(3) Varrukaembleem asetseb paremal varrukal 70 mm kaugusel varrukaõmblusest või embleemi aluse olemasolul selle peal.

Peaminister Mart LAAR

Kaitseminister Jüri LUIK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN


Vabariigi Valitsuse 15. augusti 2000. a
määruse nr 270
«Kaitseliidu eraldusmärgid»
lisa


VARRUKAEMBLEEMI MÕÕTMED MILLIMEETRITES (NÄIDIS)

Kaitseminister Jüri LUIK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json