Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 1996. a määruse nr 83 «Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonist tulenevate õigusaktide kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 73, 456

Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 1996. a määruse nr 83 «Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonist tulenevate õigusaktide kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 05.09.2000 nr 291

Määrus kehtestatakse, lähtudes «Sadamaseaduse» (RT I 1997, 77, 1315; 1999, 88, 805) paragrahvi 12 lõikest 2 ja «Vabariigi Valitsuse seaduse ja selle rakendamisega seonduvate seaduste muutmise seaduse» (RT I 1999, 95, 843) paragrahvist 9.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 1996. a määruse nr 83 «Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonist tulenevate õigusaktide kinnitamine» (RT I 1996, 22, 440) punkti 1 alapunkt 3 ja punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 1996. a määruse nr 83 «Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonist tulenevate õigusaktide kinnitamine» kogu tekstis asendatakse sõna «Mereinspektsioon» sõnaga «Keskkonnainspektsioon» vastavas käändes.

Rahandusminister
peaministri ülesannetes Siim KALLAS

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json