Teksti suurus:

Väärismetalltoodete aastamärgiste kehtestamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.05.2024
Avaldamismärge:RTL 2004, 30, 510

Väärismetalltoodete aastamärgiste kehtestamine

Vastu võetud 22.03.2004 nr 46

Määrus kehtestatakse « Väärismetalltoodete seaduse» (RT I 2003, 15, 85; 75, 500; 88, 591) § 11 lõike 2 alusel.

§1. Aastamärgiste kuju

(1) Aastamärgis on püstkirjas eesti tähestiku suurtäht vastavalt §-le 2.

(2) Aastamärgis peab olema ümbritsetud määruse lisa kohase taustsüvendi või lasermärgistamisel taustkontuuriga, milles aastamärgise sümbol on reljeefselt eenduv või lasermärgistamisel materjali söövitatud.

(3) Aastamärgise ja seda ümbritseva lõikes 2 nimetatud taustsüvendi või taustkontuuri mõõtmeid võib valida vabalt tingimusel, et taustsüvendi või taustkontuuri kõrgus on vähemalt 0,5 millimeetrit ning järgitakse määruse lisas toodud proportsioone.

§2. Aastamärgised

Aastamärgised aastate kaupa on:
  1) 1993 – A;
  2) 1994 – B;
  3) 1995 – C;
  4) 1996 – D;
  5) 1997 – E;
  6) 1998 – F;
  7) 1999 – G;
  8) 2000 – H;
  9) 2001 – I;
10) 2002 – J;
11) 2003 – K;
12) 2004 – L;
13) 2005 – M;
14) 2006 – N;
15) 2007 – O;
16) 2008 – P;
17) 2009 – R;
18) 2010 – S;
19) 2011 – Z;
20) 2012 – T;
21) 2013 – U;
22) 2014 – V;
23) 2015 – X;
24) 2016 – Y.

§3. Rakendussäte

Enne «Väärismetalltoodete seaduse» jõustumist «Väärismetalltoodete proovi seaduse» (RT 1992, 55, 676; RT I 1997, 40, 620; 2000, 86, 547; 2002, 63, 387; 82, 480) kohaselt väärismetalltootele kantud aastamärgis loetakse käesoleva määruse nõuetele vastavaks.

§4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. aasta 15. aprillil.

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. märtsi 2004. a määruse nr 46 «Väärismetalltoodete aastamärgiste kehtestamine»
lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json