Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 1996. a määruse nr 191 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 80, 513

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 1996. a määruse nr 191 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 18.10.2000 nr 338

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 240 ja 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843) paragrahvi 7 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 1996. a määrusega nr 191 (RT I 1996, 58, 1090; 1997, 73, 1205) kinnitatud «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirjas» (edaspidi nimekiri) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Nimekirja I osast «Avalikult kasutatavate järvede nimekiri» jäetakse välja järgmised veekogud:
1) Harjumaal:

jrk nr 4 kood 200130 Harku järv;
jrk nr 24 kood 202110 Sisaliku järv;
jrk nr 25 kood 202120 Ahvenajärv;

2) Põlvamaal:
jrk nr 17 kood 210970 Osetsoo järv;

3) Valgamaal:
jrk nr 24 kood 210280 Tõukajärv;
jrk nr 25 kood 210300 Kastolatsi Äijärv;
jrk nr 29 kood 210342 Tseema järv;
jrk nr 45 kood 210502 Kutskalomp;
jrk nr 71 kood 211650 Tanijärv;
jrk nr 87 kood 211990 Kopsujärv;
jrk nr 114 kood 213400 Karula Rebasejärv;
jrk nr 115 kood 213510 Põrgujärv;

4) Viljandimaal:
jrk nr 1 kood 207391 Valgeraba Laugas;
jrk nr 3 kood 207394 Kuresoo Laugas;

5) Võrumaal:
jrk nr 3 kood 212174 Vaabina (Toku) järv;
jrk nr 10 kood 212440 Annijärv;
jrk nr 88 kood 214501 Kellari järv;
jrk nr 128 kood 215650 Tootsi järv.

§ 2. Nimekirja I osa «Avalikult kasutatavate järvede nimekiri» täiendatakse järgmiste veekogudega:
1) Hiiumaal:
jrk nr 15, kood 205133, nimi Saunalaht, asukoht Kõrgessaarest 5 km kirde pool, pindala 10 ha, väljavooluga rannajärv;
jrk nr 16, kood 205134, nimi Kirikulaht, asukoht Kõrgessaarest 0,5 km ida pool, pindala 45–55 ha, läbivooluga rannajärv;
jrk nr 17, kood 205135, nimi Künaauk, asukoht Kõrgessaarest 0,5 km kagu pool, pindala 8–12 ha, läbivooluga rannajärv;
2) Järvamaal:
jrk nr 20, kood 205482, nimi Roosna-Alliku tehisjärv, asukoht Roosna-Allikust 0,5 km ida pool, pindala 2,2 ha, väljavooluga;
jrk nr 21, kood 205483, nimi Järva-Jaani järv, asukoht Järva-Jaani, pindala 5,2 ha, väljavooluga;
jrk nr 22, kood 205484, nimi Karinu kaksikjärv, asukoht Karinu, pindala 8,5 ha, ajutise väljavooluga;
3) Põlvamaal:
jrk nr 601, kood 212680, nimi Kuulma järv, asukoht Leevist 2,5 km lääneloode pool, pindala 6,1 ha, umbjärv;
jrk nr 602, kood 212700, nimi Viinakoja järv, asukoht Leevist 1,5 km ida pool, pindala 1,8 ha, umbjärv;
jrk nr 641, kood 212970, nimi Nohipalo Valgejärv, asukoht Veriora raudteejaamast 7 km lõuna pool, pindala 6,3 ha, umbjärv;
jrk nr 642, kood 212980, nimi Nohipalo Mustjärv, asukoht Veriora raudteejaamast 8 km lõuna pool, pindala 21,9 ha, väljavooluga;
jrk nr 70, kood 213055, nimi Joosu Savijärv, asukoht Joosust 1 km lõuna pool, pindala 6,6 ha, umbjärv;
4) Pärnumaal:
jrk nr 8, kood 208231, nimi Oraveski järv, asukoht Lodja, pindala 3,3 ha, väljavooluga;
jrk nr 9, kood 208232, nimi Koonga järv, asukoht Koonga, pindala 2,2 ha, umbjärv;
5) Tartumaal:
jrk nr 281, kood 209250, nimi Vellavere Külajärv, asukoht Elvast 4 km põhja pool, pindala 4,6 ha, umbjärv;
jrk nr 282, kood 209260, nimi Vellavere Kogrejärv, asukoht Elvast 4,2 km põhja pool, pindala 4,1 ha, umbjärv;
6) Valgamaal:
jrk nr 81, kood 210040, nimi Kurejärv, asukoht Pukast 4,5 km lääneedela pool, pindala 3,4 ha, umbjärv;
jrk nr 651, kood 211560, nimi Riiska järv, asukoht Tõrva, pindala 4,9 ha, väljavooluga;
7) Viljandimaal:
jrk nr 45, kood 201149, nimi Kruusaaugu järv, asukoht Kobruverest 0,8 km ida pool, väljavooluga.

§ 3. Nimekirja I osa «Avalikult kasutatavate järvede nimekiri» alajaotuse Tallinn jrk nr 1 veerust «Märkused» jäetakse välja sõnad «osaliselt Harjumaal».

§ 4. Nimekirja I osa «Avalikult kasutatavate järvede nimekiri» alajaotuse Võrumaa jrk nr 2 sõnastatakse järgmiselt: «jrk nr 2, kood 212161, Visula kaksikjärv, asukoht Uhtjärvest (kood 212160) 0,5 km loode pool, pindala 100,6 ha, läbivooluga (Visula jõel)».

§ 5. Nimekirja II osa «Avalikult kasutatavate paisjärvede nimekiri» tabeli peas asendatakse sõnad «pindala täisolekul (ha)» sõnadega «pindala täistäitel (ha)».

§ 6. Nimekirja II osast «Avalikult kasutatavate paisjärvede nimekiri» jäetakse välja järgmised veekogud:
1) Jõgevamaal jrk nr 13, kood 205783/205681, Ehavere paisjärv;
2) Võrumaal jrk nr 7, kood 208743, Luhte paisjärv.

§ 7. Nimekirja II osas «Avalikult kasutatavate paisjärvede nimekiri» muudetakse veekogude nimesid järgmiselt:
1) Järvamaal jrk nr 2 asendatakse sõnad «Mündi paisjärv» sõnadega «Paide tehisjärv»;
2) Raplamaal jrk nr 1 asendatakse sõnad «Salutaguse paisjärv» sõnadega «Karitsa paisjärv» ja jrk nr 3 sõnad «Kuusiku jõgi» sõnadega «Hirve peakraav».

§ 8. Nimekirja II osa «Avalikult kasutatavate paisjärvede nimekiri» täiendatakse järgmiste veekogudega:
1) Jõgevamaal:
jrk nr 171, kood 208103, Torma paisjärv, asukohajõgi Sääse peakraav, pindala täistäitel 2,4 ha, asukoha vald Torma;
jrk nr 201, kood 200743, Voore paisjärv, asukohajõgi Kullavere jõgi, pindala täistäitel 1,8 ha, asukoha vald Saare;
2) Põlvamaal:
jrk nr 111, kood 208723, Leevijõe paisjärv, asukohajõgi Leevi jõgi, pindala täistäitel 27,7 ha, asukoha vald Vastse-Kuuste;
3) Pärnumaal:
jrk nr 31, kood 207123, Kamali paisjärv, asukohajõgi Halliste jõgi, pindala täistäitel 11,9 ha, asukoha vald Saarde;
jrk nr 32, kood 207124, Tõlla paisjärv, asukohajõgi Halliste jõgi, pindala täistäitel 3,2 ha, asukoha vald Saarde;
4) Viljandimaal:
jrk nr 251, kood 208715, Vastemõisa paisjärv, asukohajõgi Vastemõisa oja, pindala täistäitel 4,2 ha, asukoha vald Vastemõisa.

§ 9. Nimekirja III osa «Avalikult kasutatavate vooluveekogude nimekiri» muudetakse järgmiselt:
1) jrk nr 30, kood 10092, Visula jõe nime juurde lisatakse sõnad «, välja arvatud Visula kaksikjärve (kood 212161) lõigus, mis jääb avaliku kasutamise õiguseta»;
2) jrk nr 103, kood 10390, Ilmatsalu jõe nime juurde lisatakse sõnad «, välja arvatud jõel asuva Ilmatsalu kalatiigi paisust (Ilmatsalu põhjaserval) ülesvoolu 0,6 km ja allavoolu 2,3 km, mis jääb avaliku kasutamise õiguseta»;
3) jrk nr 111, kood 10434, Mudajõe nime juures asendatakse sõnad «, välja arvatud Saadjärvest Jõgeva–Tartu mnt-ni 700 m ulatuses (Äksi vesiveski kinnisasja piires, mis jääb eraomandisse avaliku kasutamise õiguseta)» sõnadega «, välja arvatud Äksi vesiveski kinnistu piires veetaseme regulaatori ees olev ala 8 meetri ulatuses, vesiveski ehitise alla jääv osa 10 meetri ulatuses ja vesiveski hoonest vee väljavoolu otsakuni 19 meetri ulatuses, st kokku 37 meetri ulatuses»;
4) jrk nr 246, kood 10892, Pirita jõe nime juures asendatakse sõnad «, välja arvatud paisutuspiirkond Vaskjala veehoidla tammist 600 m ülesvoolu ja jõe uus säng (Ardu kanal) lõigus 10–13,3 km jõe suudmest» sõnadega «, välja arvatud paisutuspiirkond Vaskjala veehoidla tammist 0,6 km ülesvoolu ja jõe uus säng (Ardu kanal) Paunküla veehoidlaga külgnevas osas ning Botaanikaaia territooriumil asuv jõe lõik Iru sillast 0,7 km allavoolu ja kuni 2,3 km Kose-Lükati sillast ülesvoolu»; asukohta «Harjumaa» täiendatakse sõnaga «Tallinn»;
5) jrk nr 252, kood 10931, Kurna oja nime juurde lisatakse sõnad «, välja arvatud suublast 90 m ülesvoolu (Ülemiste järve sanitaarkaitse alas)»; asukohta «Harjumaa» täiendatakse sõnaga «Tallinn»;
6) jrk nr 253, kood 10940, asukohta «Harjumaa» täiendatakse sõnaga «Tallinn»;
7) jrk nr 254, kood 10941, asukohta «Harjumaa» täiendatakse sõnaga «Tallinn».

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN