Teksti suurus:

Vanglaametniku ettevalmistusteenistusse võtmise ja ettevalmistusteenistuse läbiviimise korra kehtestamiseks volituse andmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 87, 564

Vanglaametniku ettevalmistusteenistusse võtmise ja ettevalmistusteenistuse läbiviimise korra kehtestamiseks volituse andmine

Vastu võetud 21.11.2000 nr 370

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 72, õiend) § 116 lõike 7 alusel.

§ 1. Vanglaametniku ettevalmistusteenistusse võtmise ja ettevalmistusteenistuse läbiviimise korra Sisekaitseakadeemias kehtestab siseminister kooskõlastatult justiitsministriga.

§ 2. Vanglaametniku ettevalmistusteenistusse võtmise ja ettevalmistusteenistuse läbiviimise korra Tallinna Kopli Ehituskoolis kehtestab haridusminister kooskõlastatult justiitsministriga.

§ 3. Määrus jõustub 1. detsembril 2000. a.

Peaminister Mart LAAR

Justiitsminister Märt RASK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json